Search result for

flight

(106 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flight-, *flight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flight[N] การบิน, Syn. flying, aviation
flight[N] เที่ยวบิน
flight[N] การเดินทางด้วยเครื่องบิน
flight[N] นกหรือเครื่องบินที่บินเป็นฝูงองทัพ, Syn. flock, squadron, swarm
flight[VI] บินเป็นฝูง
flight[N] การเคลื่อนที่ของวัตถุผ่านอากาศ, See also: การพุ่งตัวของวัตถุ
flight[N] ขั้นบันไดระหว่างชั้น
flight[N] การหนี, See also: การหลบหนี, Syn. escape, fleeing
flighty[ADJ] ที่เปลี่ยนใจง่าย, See also: ที่ไม่แน่นอน, ที่เหลาะแหละ, Syn. changeable
flightiness[N] การเปลี่ยนใจง่าย, See also: ความไม่แน่นอน, ความเหลาะแหละ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flight(ไฟลทฺ) n. การบิน,กองบินน้อย,ขั้นบันได,การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,การหายวับ,การเจริญอย่างรวดเร็ว,การหนี,การจากไปอย่างเร่งรีบ. -Phr. (take flight,take to flight ล่าถอย,หนี)
flighty(ไฟล'ที) adj. เปลี่ยนใจง่าย,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน,ไม่รับผิดชอบ,จิตฟุ้งซ่าน,ไม่เต็มบาท,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว. -flightily adv., See also: flightiness n., Syn. unstable
inflight(อิน'ไฟลทฺ) adj. เกี่ยวกับการบิน,ในการบิน,ในระหว่างการบิน., Syn. in-flight
topflight(ทอพ'ไฟลทฺ) adj. ดีเลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,มีความชำนาญ., Syn. first-rate

English-Thai: Nontri Dictionary
flight(n) สายการบิน,การบิน,ฝูงบิน,กองบินน้อย,การหนี
flighty(adj) เร็ว,ทำเป็นเล่น,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flightการหลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flight of ideas(จิตเวช.) อาการความคิดแล่นเตลิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flight risksการเสี่ยงภัยระหว่างบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flight attendantsพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Flight Information Regionเขตแถลงข่าวการบิน [การแพทย์]
Flight Rules, Visualกฎการบินด้วยทัศนวิสัย [การแพทย์]
Flight schoolsโรงเรียนการบิน [TU Subject Heading]
Flight trainingการฝึกบิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Flighty?เหลาะแหละ? Memoirs of an Invisible Dan (2011)
He also claims that the two detectives threw him down a half a flight of stairs.นอกจากนี้เขายังอ้างว่าสองนักสืบโยนเขาลงครึ่งหนึ่งเที่ยวบินของบันได 12 Angry Men (1957)
I'll call your wife and tell her what flight you're on.I'll call your wife and tell her what flight you're on. The Godfather (1972)
Paris calling flight F-BDXY. Paris calling flight F-BDXY.ปารีสเรียกเที่ยวบินเอฟ-บีดีเอ็กซ์วาย The Little Prince (1974)
- Paris calling flight F-BDXY. Detail location. Repeat, detail location.ปารีสเรียกเที่ยวบินเอฟ-บีดีเอ็กซ์วาย แจ้งตำแหน่งด้วย The Little Prince (1974)
Paris calling flight F-BDXY.ปารีสเรียกเที่ยวบินเอฟ-บีดีเอ็กซ์วาย The Little Prince (1974)
There's a passenger on your Chicago flight, a little girl named Lisa Davis, en route to Minneapolis.มีผู้โดยสารคนหนึ่ง บนเที่ยวบิน 209 ไปชิคาโกของคุณ เป็นเด็กผู้หญิงชื่อลิซ่า เดวิส จะเดินทางไปมินนีอาโปลิส Airplane! (1980)
Is Elaine Dickinson on this flight?อีเลน ดิ๊คคินสัน อยู่เที่ยวบินนี้หรือเปล่าครับ Airplane! (1980)
The whole flight crew has boarded. Let me see.เจ้าหน้าที่ขึ้นเครื่อ่งหมดทุกคนแล้วค่ะ ขอดูกอนนะคะ Airplane! (1980)
- Flight 209er- clear for takeoff.- เที่ยวบิน 209 นำเครื่องขึ้นได้ Airplane! (1980)
Flight 209er, clear for vector 324.เที่ยวบิน 209 เคลียร์สำหรับเวคเตอร์ 324 Airplane! (1980)
Relax and enjoy your flight.ขณะเดียวกัน ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทางนะครับ Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flightA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
flightA couple of flights were delayed on account of a minor accident.
flightA couple of flights were delayed on account of the earthquake.
flightA flight attendant walks up to the boys.
flightAfter running up so many flights of steps, she was completely out of breath.
flightAre there two seats on that flight?
flightAre we making a nonstop flight to the U.S?
flightA thick fog delayed our flight.
flightBaseline design and flight capability predictions for reusable winged hybrid rocket system.
flightBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
flightBook your flight early as it fills up quickly during Christmas.
flightCan I get a connecting flight to Atlanta?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ.อ.ต.[N] Flight Sergeant Third Class, See also: FS3, Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศตรี
พ.อ.ท.[N] Flight Sergeant Second Class, See also: FS2, Senior Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศโท
พ.อ.อ.[N] Flight Sergeant First Class, See also: FS1, Chief Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศเอก
ร.อ.อ.[N] flight lieutenant, See also: Flt.Lt., Syn. เรืออากาศเอก
เที่ยวบิน[N] flight, See also: run, Count unit: เที่ยว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บนเที่ยวบิน[X] (bon thīobin) EN: on the flight   FR: à bord du vol
บุคลากรการบิน[n. exp.] (bukkhalākøn kānbin) EN: flight crew   FR: personnel navigant [m]
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch   FR: de première classe
ชั้นเยี่ยม[adj.] (chan yīem) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb   FR: de première qualité ; excellent
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm   FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
หอบังคับการบิน[n. exp.] (hø bangkhapkān bin) EN: flight control tower   FR: tour de contrôle [f]
การบิน[n.] (kānbin) EN: flight   FR: vol [m]
การบินสาธิต[n. exp.] (kānbin sāthit) EN: demonstration flight   FR: vol de démonstration [m]
เครื่องบินเหมาลำ[n. exp.] (khreūangbin mao lam) EN: charter plane ; charter flight   FR: charter [m] (angl.) ; avion nolisé [m]
ความล่าช้าของเที่ยวบิน[n. exp.] (khwām lāchā khøng thīobin) EN: flight delay   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLIGHT    F L AY1 T
FLIGHTS    F L AY1 T S
FLIGHTY    F L AY1 T IY0
FLIGHT'S    F L AY1 T S
FLIGHTLESS    F L AY1 T L AH0 S
FLIGHTSAFETY    F L AY1 T S EY2 F T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flight    (v) (f l ai1 t)
flights    (v) (f l ai1 t s)
flighty    (j) (f l ai1 t ii)
flighted    (v) (f l ai1 t i d)
flighting    (v) (f l ai1 t i ng)
flightless    (j) (f l ai1 t l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewegungszeit {f}flight time [Add to Longdo]
Bordmechaniker {m} | Bordmechaniker {pl}flight mechanic | flight mechanics [Add to Longdo]
Flucht {f}; Fliehen {n} | auf der Flucht sein | auf der Flucht sein | die Flucht ergreifen | die Flucht nach vorn antreten | in die Flucht schlagenflight | to be on the run; to be fleeing | to be on the lam [Am.] [slang] | to take flight; to flee; to escape | to take the bull by the horns | to put to flight [Add to Longdo]
Flug {m}; Flugreise {f} | Flüge {pl} | schlechter Flug | während des Flugsflight | flights | bumpy flight; uncomfortable flight | in mid flight [Add to Longdo]
Flugstrecke {f} | Flugstrecken {pl}flight route | flight routes [Add to Longdo]
Flugweg {m} | Flugwege {pl}flight path | flight paths [Add to Longdo]
Kapitalflucht {f}flight of capital [Add to Longdo]
Vogelflug {m}flight of the birds [Add to Longdo]
Wendeltreppe {f} | Wendeltreppen {pl}flight of winding stairs; spiral staircase | flights of winding stairs [Add to Longdo]
dynamische Abfühlungflight sensing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
ガラパゴス小羽鵜[ガラパゴスこばねう, garapagosu kobaneu] (n) flightless cormorant; Galapagos cormorant [Add to Longdo]
スチュワーデス[, suchuwa-desu] (n) stewardess; (female) flight attendant; (P) [Add to Longdo]
スッチー[, succhi-] (n) (abbr) (See スチュワーデス) stewardess; (female) flight attendant [Add to Longdo]
チャーター便[チャーターびん, cha-ta-bin] (n) charter flight [Add to Longdo]
バイコレーター[, baikore-ta-] (n) bicycle escalator (slim conveyor belt beside a flight of stairs) [Add to Longdo]
ビジュアルフライト[, bijuarufuraito] (n) visual flight [Add to Longdo]
フライト[, furaito] (n,vs) (1) flight; (2) fright; (P) [Add to Longdo]
フライトアテンダント[, furaitoatendanto] (n) flight attendant [Add to Longdo]
フライトエンジニア[, furaitoenjinia] (n) flight engineer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机组[jī zǔ, ㄐㄧ ㄗㄨˇ, / ] flight crew (on a plane) [Add to Longdo]
台阶[tái jiē, ㄊㄞˊ ㄐㄧㄝ, / ] flight of steps (leading up to a house); step (over obstacle); bench; fig. way out of an embarrassing situation [Add to Longdo]
航次[háng cì, ㄏㄤˊ ㄘˋ, ] flight number; number of scheduled sailing; sequence of air or sea voyages [Add to Longdo]
航班表[háng bān biǎo, ㄏㄤˊ ㄅㄢ ㄅㄧㄠˇ, ] flight schedule [Add to Longdo]
航程[háng chéng, ㄏㄤˊ ㄔㄥˊ, ] flight; passage; sea or air distance [Add to Longdo]
飞行记录[fēi xíng jì lù, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] flight record; flight recorder; black box [Add to Longdo]
飞行记录仪[fēi xíng jì lù yí, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄧˊ, / ] flight recorder; black box [Add to Longdo]
飞行记录器[fēi xíng jì lù qì, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] flight recorder; black box [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フライトデータレコーダー[ふらいとでーたれこーだー, furaitode-tareko-da-] flight data recorder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flight \Flight\ (fl[imac]t), n. [AS. fliht, flyht, a flying, fr.
   fle['o]gan to fly; cf. flyht a fleeing, fr. fle['o]n to flee,
   G. flucht a fleeing, Sw. flykt, G. flug a flying, Sw. flygt,
   D. vlugt a fleeing or flying, Dan. flugt. [root]84. See
   {Flee}, {Fly}.]
   1. The act of flying; a passing through the air by the help
    of wings; volitation; mode or style of flying.
    [1913 Webster]
 
       Like the night owl's lazy flight.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of fleeing; the act of running away, to escape
    danger or expected evil; hasty departure.
    [1913 Webster]
 
       Pray ye that your flight be not in the winter.
                          --Matt. xxiv.
                          20.
    [1913 Webster]
 
       Fain by flight to save themselves.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Lofty elevation and excursion; a mounting; a soaring; as,
    a flight of imagination, ambition, folly.
    [1913 Webster]
 
       Could he have kept his spirit to that flight,
       He had been happy.          --Byron.
    [1913 Webster]
 
       His highest flights were indeed far below those of
       Taylor.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. A number of beings or things passing through the air
    together; especially, a flock of birds flying in company;
    the birds that fly or migrate together; the birds produced
    in one season; as, a flight of arrows. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       Swift flights of angels ministrant.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Like a flight of fowl
       Scattered winds and tempestuous gusts. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A series of steps or stairs from one landing to another.
    --Parker.
    [1913 Webster]
 
   6. A kind of arrow for the longbow; also, the sport of
    shooting with it. See {Shaft}. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Challenged Cupid at the flight.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Not a flight drawn home
       E'er made that haste that they have. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   7. The husk or glume of oats. [Prov. Eng.] --Wright.
    [1913 Webster]
 
   8. a trip made by or in a flying vehicle, as an airplane,
    spacecraft, or aeronautical balloon.
    [PJC]
 
   9. A scheduled flight[8] on a commercial airline; as, the
    next flight leaves at 8 o'clock.
    [PJC]
 
   {Flight feathers} (Zool.), the wing feathers of a bird,
    including the quills, coverts, and bastard wing. See
    {Bird}.
 
   {To put to flight}, {To turn to flight}, to compel to run
    away; to force to flee; to rout.
 
   {to take a flight[9]}, to make a trip in an airplane,
    especially a scheduled flight[9].
    [1913 Webster + PJC]
 
   Syn: Pair; set. See {Pair}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flight
   n 1: a formation of aircraft in flight
   2: an instance of traveling by air; "flying was still an
     exciting adventure for him" [syn: {flight}, {flying}]
   3: a stairway (set of steps) between one floor or landing and
     the next [syn: {flight}, {flight of stairs}, {flight of
     steps}]
   4: the act of escaping physically; "he made his escape from the
     mental hospital"; "the canary escaped from its cage"; "his
     flight was an indication of his guilt" [syn: {escape},
     {flight}]
   5: an air force unit smaller than a squadron
   6: passing above and beyond ordinary bounds; "a flight of
     fancy"; "flights of rhetoric"; "flights of imagination"
   7: the path followed by an object moving through space [syn:
     {trajectory}, {flight}]
   8: a flock of flying birds
   9: a scheduled trip by plane between designated airports; "I
     took the noon flight to Chicago"
   v 1: shoot a bird in flight
   2: fly in a flock; "flighting wild geese"
   3: decorate with feathers; "fledge an arrow" [syn: {fledge},
     {flight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top