ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stehlampe

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stehlampe-, *stehlampe*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stehlampe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stehlampe*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a plug for those lamps in the bottom too.Und hier brauche ich noch eine Steckdose für die Stehlampen. Viridiana (1961)
If this is not part of rocket gun, what is it?Das Ding, was aussieht wie von 'ner Stehlampe, was ist das? Klink's Rocket (1966)
They should make a floor lamp out of it.Die sollten eine Stehlampe draus machen. Speedway (1968)
Tucked in nicely there is the sofa going very well with Joanna Southcott's box making a good run from hat stand on the rails, and the standard lamp is failing fast but it's wash basin definitely taking up the running now being strongly pressed byDas ordentliche Sofa, das gut zu Joanna Southcotts Kiste passt... liegt weit vor dem Hutständer auf der Bahn. Die Stehlampe lässt nach. Das Waschbecken übernimmt die Führung und legt zu. The Attila the Hun Show (1970)
At the post it's the wash basin from WC then sofa, hat stand, standard lamp and lastly Joanna Southcott's box.Am Pfosten ist das Waschbecken vor dem Klo... dann das Sofa, Hutständer, Stehlampe und zuletzt Joanna Southcotts Kiste. The Attila the Hun Show (1970)
Beneath the shaded lamp?Oder bei mir, neben der Stehlampe? - Rien... Spetters (1980)
The lampposts are in need..Diesen Stehlampen fehlen... The Exterminating Angels (2006)
The lampposts are in need of their long scarlet coatsDiesen Stehlampen fehlen die langen scharlachroten Mäntel. The Exterminating Angels (2006)
A receipt for a light stand... And you...Ein Kassenzettel für eine StehlampeAce Attorney (2012)
Is this the receipt of the lampstand?Ist das etwa der Kaufbeleg für die StehlampeAce Attorney (2012)
Well, you know, a lampstand made of glass...Es war die Kristall-StehlampeAce Attorney (2012)
Did we even have such a thing at our firm?In unserer Kanzlei gab es eine StehlampeAce Attorney (2012)
It was found during the crime scene inspection. To install it, the witness broke into the office.Er muss die Stehlampe gesehen haben, als er in die Kanzlei eingebrochen ist, um die Abhöranlage zu installieren. Ace Attorney (2012)
According to this date... it was purchased the day before the crime occurred at around four in the afternoon.Die Stehlampe wurde am Tag des Mordes um kurz nach vier gekauft. Ace Attorney (2012)
How about... I'll see your bedside lamp... And I'll raise you..Wie wäre es, wenn ich deine Nachttischlampe um eine Stehlampe erhöhe? Is This What You Call Love? (2012)
Unh-unh. Floor lamp's out. I'm not going over 25 watts.Keine Stehlampe, ich gehe nicht über 25 Watt. Is This What You Call Love? (2012)
Lea, I look like a street light.- Ich sehe wie eine Stehlampe aus. Avis de mistral (2014)
Maybe even a rare floor lamp?Oder sogar seltene Stehlampen? Home Sweet Hell (2015)
There was a lamp stand knocked over and there was a window opened.Eine Stehlampe war umgestoßen, und ein Fenster war offen. Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)
Well... throw a lamp in here, maybe a chair.Stell dir eine schicke Stehlampe und vielleicht einen Stuhl rein. Horizon (2016)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stehlampe(n) |die, pl. Stehlampen| โคมไฟที่ตั้งพื้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stehlampe {f} | Stehlampen {pl}floor lamp | floor lamps [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Stehlampe /ʃteːlampə/ 
   floor lamp

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top