ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lamentation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lamentation-, *lamentation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lamentation(n) การคร่ำครวญ, See also: การร่ำไห้, การโหยไห้, ความโศกเศร้าเสียใจ, Syn. sorrow, regretfulness
Lamentations(n) ชื่อหนังสือเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lamentation(แลมมันเท'เชิน) n.การแสดงความเสียใจ, ความโศกเศร้า,
lamentationsn. ชื่อหนังสือเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. wailling

English-Thai: Nontri Dictionary
lamentation(n) ความเศร้าโศก, การคร่ำครวญ, ความเสียใจ, ความโทมนัส

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today's reading is from the Book Of Lamentations chapter 2, verse 2.....การอ่านวันนี้ มาจากหนังสือเรื่องความโศรกเศร้า ..บทที่ 2 ย่อหน้า 2 Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
I will drive you into the sea and hear the lamentations of your women!จะอัดแกเละจมใต้ทะเล คอยฟังเสียงแต๋วแตกของแก ! Virtual Reality Bites (2015)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lamentation (n) lˌæmɛntˈɛɪʃən (l a2 m e n t ei1 sh @ n)
lamentations (n) lˌæmɛntˈɛɪʃənz (l a2 m e n t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悲声载道[bēi shēng zài dào, ㄅㄟ ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] lamentations fill the roads (成语 saw); severe suffering all around [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klage { f } | Klagen { pl }lamentation | lamentations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘆き(P);歎き[なげき, nageki] (n) grief; lamentation; (P) #18,457 [Add to Longdo]
哀歌[あいか, aika] (n, adj-no) (1) lament (song); elegy; dirge; sad song; (2) Lamentations (book of the Bible) [Add to Longdo]
哀悼痛惜[あいとうつうせき, aitoutsuuseki] (n) condolence; mourning; sorrow; lamentation [Add to Longdo]
哀哭[あいこく, aikoku] (n, vs) grief; mourning; lamentation [Add to Longdo]
慨嘆;慨歎[がいたん, gaitan] (n, vs) deploring; lamentation; regret; complaint [Add to Longdo]
号泣[ごうきゅう, goukyuu] (n, vs) crying aloud; lamentation; wailing; (P) [Add to Longdo]
愁嘆[しゅうたん, shuutan] (n, vs) lamentation [Add to Longdo]
愁歎[しゅうたん, shuutan] (n, vs) lamentation [Add to Longdo]
嘆;歎[たん, tan] (n) (1) sigh; (2) grief; lamentation [Add to Longdo]
嘆声;歎声[たんせい, tansei] (n) sigh (of admiration or lamentation) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top