ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

storm

S T AO1 R M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -storm-, *storm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
storm(n) พายุ, See also: ลมมรสุม, Syn. gale, hurricane, tempest
storm(n) การโหมกระหน่ำ, See also: สิ่งที่กระหน่ำลงมาอย่างแรง, Syn. cloudburst, downpour
storm(n) การแสดงออกอย่างรุนแรง, See also: อารมณ์ที่แสดงออกอย่างรุนแรง, Syn. outburst, rag
storm(n) การโจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack, assault
storm(vi) จู่โจม, See also: โจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack, assault
storm(vt) จู่โจม, See also: โจมตีอย่างรุนแรง, Syn. attack, assault
storm(vi) โกรธอย่างรุนแรง, See also: ถลันออกไปด้วยความโกรธ, Syn. rush, stamp
storm(vi) โหมกระหน่ำ, See also: พัดอย่างรุนแรง, Syn. bluster, rag
stormy(adj) มีพายุ, See also: ราวกับพายุ, Syn. blustery, raging, windy
stormy(adj) รุนแรง, See also: ดุเดือด, สับสนวุ่นวาย, Syn. turbulent, savage, violent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
storm(สทอร์ม) n. พายุ, มรสุม, ลมมรสุม, การระดมยิง, การโหม กระหน่ำ, ฝนหิมะหรือลูกเห็บที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรง, ความโกลาหล, ความเกรียวกราว, การโจมตีหรือกล่าวหาอย่างรุนแรง, vi., vt. (ฝน, หิมะ, ลูกเห็บ, พายุ) โหมกระหน่ำ, ระดมยิง, ยิงกระหน่ำ, ถลันออกไปด้วยความโกรธ, พูดอย่างรุนแรง
stormy(สทอร์ม'มี) adj. มีลมพายุ, มีมรสุม, โกลาหล, สับสนวุ่นวาย, ดุเดือด, รุนแรง., See also: stormily adv. -storminess n., Syn. boisterous, turbulent, violent, rough
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
rainstorm(เรน'สทอร์ม) n. พายุฝน
sandstormn. พายุทราย (โดยเฉพาะในทะเลทราย)
snowstormn. พายุหิมะ, การกวนน้ำนมเนย
thunderstormn. พายุฝน, ฝนตกหนักที่มีพายุและฟ้าแลบ.
windstorm(วินดฺ'สทอร์ม) n. ลมพายุ

English-Thai: Nontri Dictionary
storm(n) ลมมรสุม, พายุ, การระดมยิง, ความโกลาหล
storm(vi, vt) ระดมยิง, เข้าโจมตี, โหมกระหน่ำ, พูดรุนแรง
stormy(adj) รุนแรง, มีพายุจัด, ดุเดือด, โกลาหล
hailstorm(n) พายุลูกเห็บ
rainstorm(n) พายุฝน
snowstorm(n) พายุหิมะ
thunderstorm(n) พายุฝนฟ้าคะนอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stormอาการกำเริบรุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stormพายุ [อุตุนิยมวิทยา]
Storm sewersท่อระบายน้ำฝน [TU Subject Heading]
storm surgeคลื่นพายุซัดฝั่ง, คลื่นขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นคลื่นที่สามารถทำลายสิ่งก่อสร้างบริเวณชายฝั่งได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Storm surgesคลื่นพายุซัดฝั่ง [TU Subject Heading]
Stormsพายุ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm locking up in case the storm troopers start their monkey business again.ฉันจะล็อคห้อง ใน กรณีที่ทหารมา เริ่ม หน้าที่เลวๆอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
Attacking a storm trooper!ทำร้ายเจ้าหน้าที่ The Great Dictator (1940)
The storm troopers will be after you.สารวัตรทหารพวกนั้น จะกลับมาหาคุณ The Great Dictator (1940)
A Jew attacking storm troopers.ไอ้ยิวทำร้ายเจ้าหน้าที่ครับ The Great Dictator (1940)
Something's happened. The storm troopers helped me up.มีบางอย่างผิดปกติ พวกสารวัตรทหารพยุงฉันขึ้น The Great Dictator (1940)
- Call out the storm troopers.- สั่งสารวัตรทหาร The Great Dictator (1940)
The storm troopers!สารวัตรทหาร The Great Dictator (1940)
It's the storm troopers!นั้นมัน สารวัตรทหาร The Great Dictator (1940)
The storm troopers are searching every house.สารวัตรทหาร เขาค้นบ้านทุกหลัง The Great Dictator (1940)
- The storm troopers.- สารวัตรทหาร The Great Dictator (1940)
Look how dark it's gettin' out there. I bet we're gonna have a storm now.ดูวิธีมืดมัน gettin 'ออกมี ฉันเดิมพันที่เราจะมีพายุตอนนี้ 12 Angry Men (1957)
You know, this reminds me of a storm we had last...คุณรู้ว่านี้ทำให้ผมนึกถึงพายุเรามีล่าสุด ... 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stormA big tree fell in the storm.
stormA big tree has fallen in the storm.
stormAccording to the radio, a storm is imminent in the North.
stormAfter a storm comes a calm. [ Proverb ]
stormAfter the storm, it was calm.
stormAfter the storm, the road was blocked with fallen trees.
stormAfter the storm the sea was calm.
stormAll the passengers got seasick during the storm.
stormAll the skill of the sailors fell before the violence of the storm.
stormAll the skill of the sailors gave way to the violence of the storm.
stormAll this damage is the result of the storm.
stormAn old oak is groaning in the storm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรสุม(n) monsoon, See also: storm, Syn. พายุ, สลาตัน, Example: ถ้าการปฏิบัติงานอยู่ในระยะที่มีมรสุมหรือฝนตกชุก อาจเลื่อนการพ่นสารเคมีเป็นก่อนกำหนด
วาตภัย(n) storm, See also: hurricane, windstorm, Example: เมื่อดวงชะตาเมืองถึงยามยาก ผู้คนจะล้มตาย เกิดอุทกภัยวาตภัยครั้งร้ายแรง บุคคลสำคัญจะเสียชีวิต เศรษฐกิจจะตกต่ำ, Thai Definition: ภัยอันตรายเกิดจากพายุ
พายุ(n) storm, See also: hurricane, gale, tempest, Syn. ลมพายุ, Example: เมื่อเกิดอากาศร้อนจัด ในบางพื้นที่อาจจะเกิดพายุฤดูร้อนได้, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลมที่พัดแรงมาก
ลมแดง(n) windstorm, See also: storm, tempest, squall, gale, hard storm, Thai Definition: ลมพายุที่พัดแรงจัด
ลมพายุ(n) storm, See also: tempest, hurricane, Example: เขานำเรือไปจอดหลบลมพายุเวิ้งอ่าวหลังเกาะจนกว่าพายุจะสงบ
ตะเกียงเจ้าพายุ(n) storm lantern, See also: paraffin lamp, Example: เขาเขียนจดหมายถึงคนรักภายใต้แสงตะเกียงเจ้าพายุ, Thai Definition: ตะเกียงใช้น้ำมัน จุดไส้ในครอบแก้ว
ตะเกียงรั้ว(n) barn lantern, See also: storm lantern, blow torch, Syn. ตะเกียงโป๊ะ, Example: เวลาที่บ้านของเขาจัดงานเขาจะเกณฑ์คนให้มาช่วยกันแขวนตะเกียงรั้วรอบบ้าน, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ตะเกียงหิ้วที่มีลวดพันรอบครอบแก้วซึ่งครอบดวงไฟ
ทะยาน(v) rush, See also: storm, charge, Syn. กระโจน, เผ่นโผน, Example: เสือทะยานเข้าใส่ศัตรูอย่างสุดกำลัง, Thai Definition: เผ่นขึ้นไป, โผนเข้าใส่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้าคะนอง[fākhanøng] (n) EN: thunder ; thunderstorm  FR: orage [ m ]
ฝ่ามรสุม[fā mørasum] (v, exp) EN: brave the storm  FR: braver la tempête
การระดมความคิด[kān radom khwāmkhit] (n, exp) EN: brainstorming  FR: brainstorming [ m ] (anglic.)
การระดมสมอง[kān radom samøng] (n, exp) EN: brainstorming  FR: brainstorming [ m ] (anglic.)
โกรธจัด[krōtjat] (v) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off  FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
ลมแดง[lomdaēng] (n) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm  FR: tempête [ f ] ; vent violent [ m ]
ลมพายุ[lom phāyu] (n, exp) EN: storm ; tempest ; hurricane  FR: vent de tempête [ m ] ; vent tempétueux [ m ]
มรสุม[mørasum] (n) EN: storm ; rainstorm ; tempest  FR: tempête [ f ]
น้ำขึ้นจากพายุ[nāmkheun jāk phāyu] (n, exp) EN: storm surge
นกกระสาคอขาวปากแดง[nok krasā khø khāo pāk daēng] (n, exp) EN: Storm's Stork  FR: Cigogne de Storm [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STORM S T AO1 R M
STORMY S T AO1 R M IY0
STORMS S T AO1 R M Z
STORMER S T AO1 R M ER0
STORMED S T AO1 R M D
STORM'S S T AO1 R M Z
STORMES S T AO1 R M Z
STORMENT S T AO1 R M AH0 N T
STORMING S T AO1 R M IH0 NG
STORMONT S T AO1 R M OW0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
storm (v) stˈɔːm (s t oo1 m)
storms (v) stˈɔːmz (s t oo1 m z)
stormy (j) stˈɔːmiː (s t oo1 m ii)
stormed (v) stˈɔːmd (s t oo1 m d)
stormier (j) stˈɔːmɪəʳr (s t oo1 m i@ r)
stormily (a) stˈɔːmɪliː (s t oo1 m i l ii)
storming (v) stˈɔːmɪŋ (s t oo1 m i ng)
stormiest (j) stˈɔːmɪɪst (s t oo1 m i i s t)
storm-cone (n) stˈɔːm-koun (s t oo1 m - k ou n)
stormproof (j) stˈɔːmpruːf (s t oo1 m p r uu f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风暴[fēng bào, ㄈㄥ ㄅㄠˋ, / ] storm; violent commotion; fig. crisis (e.g. revolution, uprising, financial crisis etc) #6,376 [Add to Longdo]
暴风[bào fēng, ㄅㄠˋ ㄈㄥ, / ] storm wind; storm (force 11 wind) #29,738 [Add to Longdo]
疾风[jí fēng, ㄐㄧˊ ㄈㄥ, / ] storm; gale; strong wind; flurry; blast #34,948 [Add to Longdo]
风暴潮[fēng bào cháo, ㄈㄥ ㄅㄠˋ ㄔㄠˊ, / ] storm surge #55,419 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sturm { m } | Stürme { pl }storm | storms [Add to Longdo]
Sturm-und-Drang-Zeit { f }storm and stress period [Add to Longdo]
Sturmflut { f }storm tide; eagre [Add to Longdo]
Sturmsignal { n } | Sturmsignale { pl }storm signal | storm signals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
模様[もよう, moyou] (n) (1) pattern; figure; design; (2) state; condition; (3) conjecture of the current situation; the way it seems; (4) model; pattern; example; (5) (after a noun) indicates that that noun seems likely (e.g. rain or storm); (P) #3,073 [Add to Longdo]
[あらし, arashi] (n) storm; tempest; (P) #3,160 [Add to Longdo]
吹雪[ふぶき, fubuki] (n) snow storm; blizzard; (P) #11,176 [Add to Longdo]
ストーム[suto-mu] (n) storm; (P) #14,871 [Add to Longdo]
難航[なんこう, nankou] (n, vs) (1) difficult voyage; hard flight; (2) rough going; rough passage; running into trouble; stormy passage; (P) #18,162 [Add to Longdo]
荒れ[あれ, are] (n) stormy weather; tempest; chaps (of skin); (P) #19,547 [Add to Longdo]
アイデアラッシュ[aidearasshu] (n, vs) brainstorming (wasei [Add to Longdo]
コップの中の嵐[コップのなかのあらし, koppu nonakanoarashi] (exp) storm in a teacup [Add to Longdo]
サンドストーム[sandosuto-mu] (n) sandstorm [Add to Longdo]
ファイアストーム[faiasuto-mu] (n) fire storm (celebratory bonfire) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top