ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hurricane

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurricane-, *hurricane*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurricane(n) พายุเฮอริเคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurricane(เฮอ'ระเคน) n. พายุเฮอริเคน เป็นพายุหมุนเขตร้อน ที่รุนแรงที่สุด
hurricane lampตะเกียงปล่องแก้วกันลม

English-Thai: Nontri Dictionary
hurricane(n) พายุเฮอร์ริเคน
HURRICANE hurricane lamp(n) ตะเกียงเจ้าพายุ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hurricaneพายุเฮอร์ริเคน [อุตุนิยมวิทยา]
hurricaneพายุเฮอร์ริเคน, พายุโซนร้อนที่มีกำลังแรงมาก ความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางประมาณ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกอ่าวเม็กซิโก ถ้าเกิดบริเวณภาคตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนเรียกพายุไต้ฝุ่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hurricane cloudเมฆพายุเฮอร์ริเคน หรือใต้ฝุ่น [อุตุนิยมวิทยา]
Hurricane microseismsเฮอร์ริเคนไมโคร ไซสม์ [อุตุนิยมวิทยา]
hurricane trackingการตรวจจับทางเดิน ของพายุเฮอร์ริเคน [อุตุนิยมวิทยา]
Hurricanesเฮอร์ริเคนส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurricaneDue to the recent hurricane, a lot of people lost their homes.
hurricaneThe death toll from the hurricane climbed to 200.
hurricaneThe victims of the hurricane have not tasted food for three days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาตภัย(n) storm, See also: hurricane, windstorm, Example: เมื่อดวงชะตาเมืองถึงยามยาก ผู้คนจะล้มตาย เกิดอุทกภัยวาตภัยครั้งร้ายแรง บุคคลสำคัญจะเสียชีวิต เศรษฐกิจจะตกต่ำ, Thai Definition: ภัยอันตรายเกิดจากพายุ
พายุ(n) storm, See also: hurricane, gale, tempest, Syn. ลมพายุ, Example: เมื่อเกิดอากาศร้อนจัด ในบางพื้นที่อาจจะเกิดพายุฤดูร้อนได้, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลมที่พัดแรงมาก
กาฬวาต(n) hurricane, See also: tropical storm, Example: เทพเจ้าบันดาลให้เกิดกาฬวาตยังความพินาศแก่สรรพสัตว์, Thai Definition: ลมพายุใหญ่อย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฮอร์ริเคน[hoērikhēn] (n) EN: hurricane  FR: ouragan [ m ]
ลมพายุ[lom phāyu] (n, exp) EN: storm ; tempest ; hurricane  FR: vent de tempête [ m ] ; vent tempétueux [ m ]
พายุ[phāyu] (n) EN: storm ; hurricane ; tempest ; gale  FR: tempête [ f ] ; ouragan [ m ] ; coup de vent [ m ] ; bourrasque [ f ]
วาตภัย[wātaphai] (n) EN: storm ; hurricane

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hurricane
hurricane
hurricanes
hurricane's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurricane
hurricanes

WordNet (3.0)
hurricane(n) a severe tropical cyclone usually with heavy rains and winds moving a 73-136 knots (12 on the Beaufort scale)

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Hurricane

n. [ Sp. hurracan; orig. a Carib word signifying, a high wind. ] A violent storm, characterized by extreme fury and sudden changes of the wind, and generally accompanied by rain, thunder, and lightning; -- especially prevalent in the East and West Indies. Also used figuratively. [ 1913 Webster ]

Like the smoke in a hurricane whirl'd. Tennyson. [ 1913 Webster ]

Each guilty thought to me is
A dreadful hurricane. Massinger. [ 1913 Webster ]


Hurricane bird (Zool.), the frigate bird. --
Hurricane deck. (Naut.) See under Deck.
[ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
台风[tái fēng, ㄊㄞˊ ㄈㄥ,   /  ] hurricane; typhoon #6,508 [Add to Longdo]
飓风[jù fēng, ㄐㄩˋ ㄈㄥ,   /  ] hurricane #10,672 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, / ] hurricane #89,588 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirbelsturm { m } | Wirbelstürme { pl }hurricane | hurricanes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
台風(P);颱風[たいふう, taifuu] (n) typhoon; hurricane; (P) #2,548 [Add to Longdo]
ハリケーン(P);ハリケイン[harike-n (P); harikein] (n) hurricane; (P) #14,044 [Add to Longdo]
ハリケーン・カトリーナ;ハリケーンカトリーナ[harike-n . katori-na ; harike-nkatori-na] (n) Hurricane Katrina (2005) [Add to Longdo]
颶風[ぐふう, gufuu] (n) tornado; hurricane; typhoon [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top