Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hurricane

HH ER1 AH0 K EY2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurricane-, *hurricane*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurricane(n) พายุเฮอริเคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurricane(เฮอ'ระเคน) n. พายุเฮอริเคน เป็นพายุหมุนเขตร้อน ที่รุนแรงที่สุด
hurricane lampตะเกียงปล่องแก้วกันลม

English-Thai: Nontri Dictionary
hurricane(n) พายุเฮอร์ริเคน
HURRICANE hurricane lamp(n) ตะเกียงเจ้าพายุ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hurricaneพายุเฮอร์ริเคน [อุตุนิยมวิทยา]
hurricaneพายุเฮอร์ริเคน, พายุโซนร้อนที่มีกำลังแรงมาก ความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางประมาณ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกอ่าวเม็กซิโก ถ้าเกิดบริเวณภาคตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนเรียกพายุไต้ฝุ่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hurricane cloudเมฆพายุเฮอร์ริเคน หรือใต้ฝุ่น [อุตุนิยมวิทยา]
Hurricane microseismsเฮอร์ริเคนไมโคร ไซสม์ [อุตุนิยมวิทยา]
hurricane trackingการตรวจจับทางเดิน ของพายุเฮอร์ริเคน [อุตุนิยมวิทยา]
Hurricanesเฮอร์ริเคนส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And remember, Morrie's wigs are tested against hurricane winds.ที่สำคัญ, วิกมอรี่ ได้ทดสอบแรงลม กับพายุเฮอริเคน Goodfellas (1990)
The fury of Hurricane Noelani stunned weather experts yesterday slamming into the island chain with a cataclysmic force never before witnessed.ความรุนแรงของเฮอร์ริเคนโนลานี ทำเอานักพยากรณ์อากาศต้องอึ้ง ... พายุโถมเข้าสู่ญี่ปุ่น... ... ซึ่งไม่ได้เตรียมการรับมือพลังมหันตภัย The Day After Tomorrow (2004)
Meteorologists already believe this to be the strongest hurricane ever recorded....นักอุตุนิยมวิทยาเชื่อว่า นี่คือเฮอร์ริเคนที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ The Day After Tomorrow (2004)
As I predicted yesterday, the swell off Hurricane Noelani is incredible.เหมือนที่ผมทำนายไว้เมื่อวาน พายุเฮอร์ริเคนโนลานีมีขนาดมหึมา The Day After Tomorrow (2004)
Janet Tokada, this is Jack Hall. Janet's a hurricane specialist with NASA.เจเน็ต โทคาดะ นี่คือ แจ็คฮอลล์ เป็นผู้เชียวชาญด้านเฮอร์ริเคนของนาซ่า The Day After Tomorrow (2004)
Just a few weeks ago, I monitored the strongest hurricane on record.อาทิตย์ที่แล้ว ฉันติดตามพายุเฮอร์ริเคนที่แรงที่สุด The Day After Tomorrow (2004)
Only hurricanes don't form over land.เพียงแต่เฮอร์ริเคนไม่ก่อตัวเหนือพื้นดิน The Day After Tomorrow (2004)
Zeus stabs the sky with thunderbolts and batters the Persian ships with hurricane wind.ช่างน่าปีติ หนึ่งเดียวในสปาร์เทิน ที่ให้เราสงบไว้ มีเพียงท่าน 300 (2006)
Hurricane Jeanne and Frances and Ivan were among them.เฮอร์ริเคนจีนนี แฟรนเซส และ ไอแวน เป็นส่วนนึงของหลายๆลูกนั้น An Inconvenient Truth (2006)
The science textbooks have had to be rewritten because they say that it's impossible to have a hurricane in the South atlantic.ตำราวิทยาศาสตร์จะต้องถูกเขียนใหม่ เพราะมันระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมี เฮอร์ริเคนในตอนใต้ของแอตแลนติค An Inconvenient Truth (2006)
Then Hurricane Dennis came along and it did a Iot of damage, including to the oil industry.แล้วก็ตามมาด้วยเฮอร์ริเคนเดนนิส มันสร้างความเสียหายอย่างมาก รวมถึงอุตสาหกรรมน้ำมันด้วย An Inconvenient Truth (2006)
And you'II see Hurricane Katrina form over florida.จะเห็นว่าเฮอร์ริเคนแคทรินาจากฟลอริดา An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurricaneDue to the recent hurricane, a lot of people lost their homes.
hurricaneThe death toll from the hurricane climbed to 200.
hurricaneThe victims of the hurricane have not tasted food for three days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาตภัย(n) storm, See also: hurricane, windstorm, Example: เมื่อดวงชะตาเมืองถึงยามยาก ผู้คนจะล้มตาย เกิดอุทกภัยวาตภัยครั้งร้ายแรง บุคคลสำคัญจะเสียชีวิต เศรษฐกิจจะตกต่ำ, Thai Definition: ภัยอันตรายเกิดจากพายุ
พายุ(n) storm, See also: hurricane, gale, tempest, Syn. ลมพายุ, Example: เมื่อเกิดอากาศร้อนจัด ในบางพื้นที่อาจจะเกิดพายุฤดูร้อนได้, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลมที่พัดแรงมาก
กาฬวาต(n) hurricane, See also: tropical storm, Example: เทพเจ้าบันดาลให้เกิดกาฬวาตยังความพินาศแก่สรรพสัตว์, Thai Definition: ลมพายุใหญ่อย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฮอร์ริเคน[hoērikhēn] (n) EN: hurricane  FR: ouragan [ m ]
ลมพายุ[lom phāyu] (n, exp) EN: storm ; tempest ; hurricane  FR: vent de tempête [ m ] ; vent tempétueux [ m ]
พายุ[phāyu] (n) EN: storm ; hurricane ; tempest ; gale  FR: tempête [ f ] ; ouragan [ m ] ; coup de vent [ m ] ; bourrasque [ f ]
วาตภัย[wātaphai] (n) EN: storm ; hurricane

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HURRICANE HH ER1 AH0 K EY2 N
HURRICANE HH AH1 R AH0 K EY2 N Z
HURRICANES HH ER1 AH0 K EY2 N Z
HURRICANE'S HH ER1 AH0 K EY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurricane (n) hˈʌrɪkən (h uh1 r i k @ n)
hurricanes (n) hˈʌrɪkənz (h uh1 r i k @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
台风[tái fēng, ㄊㄞˊ ㄈㄥ, / ] hurricane; typhoon #6,508 [Add to Longdo]
飓风[jù fēng, ㄐㄩˋ ㄈㄥ, / ] hurricane #10,672 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, / ] hurricane #89,588 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wirbelsturm { m } | Wirbelstürme { pl }hurricane | hurricanes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
台風(P);颱風[たいふう, taifuu] (n) typhoon; hurricane; (P) #2,548 [Add to Longdo]
ハリケーン(P);ハリケイン[harike-n (P); harikein] (n) hurricane; (P) #14,044 [Add to Longdo]
ハリケーン・カトリーナ;ハリケーンカトリーナ[harike-n . katori-na ; harike-nkatori-na] (n) Hurricane Katrina (2005) [Add to Longdo]
颶風[ぐふう, gufuu] (n) tornado; hurricane; typhoon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurricane \Hur"ri*cane\, n. [Sp. hurracan; orig. a Carib word
   signifying, a high wind.]
   A violent storm, characterized by extreme fury and sudden
   changes of the wind, and generally accompanied by rain,
   thunder, and lightning; -- especially prevalent in the East
   and West Indies. Also used figuratively.
   [1913 Webster]
 
      Like the smoke in a hurricane whirl'd.  --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
      Each guilty thought to me is
      A dreadful hurricane.          --Massinger.
   [1913 Webster]
 
   {Hurricane bird} (Zool.), the frigate bird.
 
   {Hurricane deck}. (Naut.) See under {Deck}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hurricane
   n 1: a severe tropical cyclone usually with heavy rains and
      winds moving a 73-136 knots (12 on the Beaufort scale)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top