ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thunderstorm

TH AH1 N D ER0 S T AO2 R M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thunderstorm-, *thunderstorm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thunderstorm(n) พายุเมฆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thunderstormn. พายุฝน, ฝนตกหนักที่มีพายุและฟ้าแลบ.

English-Thai: Nontri Dictionary
thunderstorm(n) พายุฝนฟ้าคะนอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thunderstormพายุฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]
thunderstormพายุฝนฟ้าคะนอง, สภาวะของบรรยากาศที่เกิดฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง เกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thunderstorm Turbulenceการปั่นป่วนในบริเวณพายุฟ้าคะนอง, Example: การปั่นป่วนของกระแสอากาศอย่างรุนแรงซึ่งมัก เกิดขึ้นในบริเวณข้างเคียง หรือในบริเวณที่มีเมฆพายุฟ้าคะนอง [สิ่งแวดล้อม]
Thunderstorm turbulenceการปั่นป่วนในบริเวณ พายุฟ้าคะนอง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It looks like a thunderstorm is coming, see how dark the sky is.มันร้อนจริงๆ First Cup (2007)
Well, it's the American pastime, and there's a thunderstorm coming.เอ่อ มันเป็นงานอดิเรกของคนอเมริกันน่ะ Twilight (2008)
And severe thunderstorms and localized downpoursมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกชุก Paradise (2008)
There were 11 thunderstorms while you were gone.มีฟ้าผ่าตั้ง 11 ครั้ง ตอนคุณไม่อยู่ Marley & Me (2008)
We have an 80% chance of a thunderstorm coming in tonight with possible rainfall.โอกาสเกิดฝนตกในคืนนี้มี 80% มีโอกาสที่ฝนจะตก. Hanley Waters (2011)
Uh, thunderstorms and tornadoes.มีพายุฝนและทอร์นาโดค่ะ There's No Place Like Home (2011)
It's like a thunderstorm out here.มันเหมือนกันมีพายุสายฟ้าเกิดขึ้นที่นี่ Somebody That I Used to Know (2012)
Disappointments are to the soul what the thunderstorm is to the air.ไม่คิดอยากเลยนั่นจากก้นบึ้งของจิตใจ ต่อให้ฟ้าถล่มลงมาก็ตาม Saving Mr. Banks (2013)
It was like a little, uh, thunderstorm on my face.เหมือนกับมีสายฟ้าฟาดมาที่หน้าฉัน The Bon Voyage Reaction (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thunderstormBlack clouds announced the coming thunderstorm.
thunderstormCommunications have been cut off for two hours because of a thunderstorm.
thunderstormTrains were disrupted due to a thunderstorm.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้าคะนอง[fākhanøng] (n) EN: thunder ; thunderstorm  FR: orage [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THUNDERSTORM TH AH1 N D ER0 S T AO2 R M
THUNDERSTORMS TH AH1 N D ER0 S T AO2 R M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thunderstorm (n) θˈʌndəstɔːm (th uh1 n d @ s t oo m)
thunderstorms (n) θˈʌndəstɔːmz (th uh1 n d @ s t oo m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雷雨[léi yǔ, ㄌㄟˊ ㄩˇ, ] thunderstorm #16,995 [Add to Longdo]
雷暴[léi bào, ㄌㄟˊ ㄅㄠˋ, ] thunderstorm #41,061 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewitter { n } | Gewitter { pl }thunderstorm | thunderstorms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
火山雷[かざんらい, kazanrai] (n) volcanic thunderstorm [Add to Longdo]
界雷[かいらい, kairai] (n) frontal thunderstorm [Add to Longdo]
寒雷[かんらい, kanrai] (n) winter thunder; thunderstorm accompanying a cold front [Add to Longdo]
熱雷[ねつらい, netsurai] (n) heat thunderstorm [Add to Longdo]
雷雨[らいう, raiu] (n) thunderstorm; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thunderstorm \Thun"der*storm`\, n.
   A storm accompanied with lightning and thunder.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thunderstorm
   n 1: a storm resulting from strong rising air currents; heavy
      rain or hail along with thunder and lightning [syn:
      {thunderstorm}, {electrical storm}, {electric storm}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top