ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snowstorm

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snowstorm-, *snowstorm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snowstorm(n) พายุหิมะ, Syn. blizzard, hailstorm, snow squall

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snowstormn. พายุหิมะ, การกวนน้ำนมเนย

English-Thai: Nontri Dictionary
snowstorm(n) พายุหิมะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A snowstorm is like a present from God.พายุหิมะเป็นเหมือน ปัจจุบันจากพระเจ้า In the Name of the Father (1993)
Due to the current snowstorm, this train will be temporarily stopping.เนื่องจากพายุหิมะ รถไฟขบวนนี้จะหยุดเป็นการชั่วคราว 5 Centimeters Per Second (2007)
Due to the current snowstorm, this train will be temporarily stopping.เนื่องจากพายุหิมะ รถไฟขบวนนี้จะหยุดเป็นการชั่วคราว 5 Centimeters Per Second (2007)
Appropriate? Ryan, I'm not some waitress you banged in a snowstorm.เหมาะหรือ ไรอัน, ฉันไม่ใช่สาวเสริ์ฟ ที่คุณฟันแล้วทิ้งนะ Up in the Air (2009)
Looks like the entire eastern seaboard is socked in by the snowstorm.ขออภัยครับ ชายฝั่งตะวันออกตกอยู่ใต้พายุหิมะ Hecks on a Plane (2011)
Because this trip so far has been a disaster and I don't feel like driving for nine hours on a bus into a snowstorm.ก็เพราะการเดินทางนี้และ ผมไม่อยากนั่งรถบัส 9 ชม. กลางพายุหิมะ Hecks on a Plane (2011)
He followed me through a snowstorm.เขาคอยตามฉันแม้จะมีพายุหิมะ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Daniel saw me in the student union, and he followed me to my class in a snowstorm.แดเนียลเห็นฉันที่สหภาพนักศึกษา แล้วเขาก็ตามฉันไปที่ห้องเรียน ตอนมีำำพายุหิมะ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Us. Two people meeting in a snowstorm.เราสองคน พบกันท่ามกลางพายุหิมะ Deadfall (2012)
Ah, first one's on me. Call it a snowstorm special.ตอนเจอพายุครั้งแรก ฉันตั้งชื่อให้มันด้วย Deadfall (2012)
No, the snowstorm's not that bad, I promise.ไม่ พายุหิมะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นค่ะ สัญญา The Backup Dan (2012)
I drive straight through a snowstorm, right down to the Christmas tree sale.ฉันขับพาเขาฝ่าพายุหิมะ ไปที่ร้านขายต้นคริสมาสต์ทันที Glee, Actually (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snowstormA heavy snowstorm kept us from going out.
snowstormDriving through that snowstorm was a nightmare.
snowstormShe arrived at school on time in spite of the snowstorm.
snowstormThe snowstorm blotted out the view.
snowstormThe snowstorm raged for a full week.
snowstormThe traffic was paralyzed by the snowstorm.
snowstormThe train arrived late because of the snowstorm.
snowstormThe train was held up for two hours on account of the snowstorm.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พายุหิมะ[phāyu hima] (n, exp) EN: snowstorm  FR: tempête de neige [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
snowstorm
snowstorms

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snowstorm
snowstorms

WordNet (3.0)
blizzard(n) a storm with widespread snowfall accompanied by strong winds, Syn. snowstorm

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Snowstorm

n. A storm with falling snow. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴风雪[bào fēng xuě, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄒㄩㄝˇ,    /   ] snowstorm; blizzard #31,590 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雪しまき;雪風巻[ゆきしまき, yukishimaki] (n) blizzard; snowstorm [Add to Longdo]
雪起こし;雪起し[ゆきおこし, yukiokoshi] (n) thunder before a snowstorm [Add to Longdo]
雪嵐[ゆきあらし, yukiarashi] (n) (See 吹雪) snowstorm; blizzard [Add to Longdo]
風雪[ふうせつ, fuusetsu] (n) wind and snow; snowstorm; hardships [Add to Longdo]
暴風雪[ぼうふうせつ, boufuusetsu] (n) blizzard; snowstorm [Add to Longdo]
猛吹雪[もうふぶき, moufubuki] (n) blizzard; furious snowstorm [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top