ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turbulent

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turbulent-, *turbulent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turbulent(adj) รุนแรง
turbulent(adj) สับสนอลหม่าน, See also: อลหม่าน, วุ่นวาย
turbulent(adj) ที่มีบรรยากาศแปรปรวน
turbulently(adv) อย่างรุนแรง
turbulently(adv) อย่างวุ่นวาย, See also: อย่างอลหม่าน
turbulently(adv) อย่างแปรปรวน (บรรยากาศ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turbulent(เทอ'บิวเลินทฺ) adj. วุ่นวาย, สับสน, อลหม่าน, โกลาหล, พล่าน, ซึ่งไหลทะลัก, ก้าวร้าว, รุกราน., See also: turbulently adv., Syn. tumultuous

English-Thai: Nontri Dictionary
turbulent(adj) วุ่นวาย, อลหม่าน, โกลาหล, เป็นบ้า, พล่าน, เชี่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
turbulent flowการไหลปั่นป่วน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
turbulent flowการไหลปั่นป่วน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turbulent boundary layerชั้นที่มีลมปั่นป่วน [อุตุนิยมวิทยา]
Turbulent flowการไหลปั่นป่วน [อุตุนิยมวิทยา]
turbulent flowturbulent flow, การไหลแบบปั่นป่วน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Turbulent flux - eddy fluxการถ่ายเทอย่างปั่น ป่วน หรือหมุนวน [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
turbulentความระส่ำระสาย ความปั่นป่วน ผันผวน
turbulent(adj) 1.ชุลมุนวุ่นวาย บางครั้งมีการใช้ความรุนแรง 2.(ใช้เกี่ยวกับกระแสน้ำและอากาศ) พัดอย่างแรง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Statistically, the chance of a plane going down because of turbulence...ตามสถิติ โอกาสที่เครื่องบินตกเพราะอากาศแปรปรวน... The Day After Tomorrow (2004)
Unfortunately, the order came too late for two planes brought down by severe turbulence in the Midwest.แต่คำสั่งช้าไป เครื่องบินออกไป 2 ลำแล้ว... ...เจอกับอากาศแปลปรวน ตกลงในเขตมิดเวส The Day After Tomorrow (2004)
Lex. Buckle up. We're gonna hit some turbulence.เล็ก เอาคาดเข็มขัดนิรภัย เราอาจต้องกระแทกนิดหน่อย AVP: Alien vs. Predator (2004)
The turbulence was...สภาพอากาศมันแย่... . Pilot: Part 1 (2004)
By the time we hit turbulence, we were a thousand miles off course.ตอนที่เราเจอ สภาพอากาศปรวนแปร... ...เราก็ออกนอกเส้นทางไปเยอะแล้ว Pilot: Part 1 (2004)
The turbulence hit.แล้วเครื่องก็มีปัญหา Tabula Rasa (2004)
Better buckle up, Dr. Vaughn. We're about to hit some turbulence.Better buckle up, dr. Crusade (2004)
Keep your seat belt fastened while seated, as we may hit more turbulence.แต่กรุณาคาดเข็มขัดไว้ก่อน เพื่อเราจะต้องเจอกับหลุมอากาศอีก ขอบคุณ Red Eye (2005)
There's a lot of turbulence on the plane.มีปัญหานิดหน่อยบนเครื่องบิน Red Eye (2005)
Hey! Hey... just a little turbulance.เฮ้ๆ แค่หลุมอากาศน่ะ Phantom Traveler (2005)
There's going to be some severe turbulenceนั่นกำลังเกิดความผิดปกติอย่างรุนแรงของบรรยากาศบางส่วน Darkness (2009)
We are expecting some atmospheric turbulenceเราคาดการณ์โดยคร่าวๆว่า จะเกิดอาการผิดปกติของชั้นบรรยากาศ Darkness (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พล่าน(adv) excitedly, See also: turbulently, wildly, restlessly, restively, Syn. ลนลาน, วุ่นวาย, Example: กระต่ายในกรงหวาดกลัวและตื่นตระหนกจนถึงกับวิ่งพล่านอยู่ในกรงเล็กๆ
ทะเลบ้า(n) turbulent sea, See also: violent sea, unstable sea, Syn. ทะเลปั่นป่วน, Example: ด้วยความผิดหวังจากคนรัก เขาจึงแล่นเรือออกไปท่ามกลางทะเลบ้า, Thai Definition: ทะเลไม่สงบซึ่งมีคลื่นลมแรงมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชี่ยว[chīo] (adj) EN: swift ; rapid ; turbulent ; torrential ; strong  FR: rapide ; courant ; turbulent ; fort
โกลาหล[kōlāhon] (adv) EN: chaotic ; turbulent  FR: tumultueux ; mouvementé ; chaotique
หลุกหลิก[luklik] (adj) EN: moving about ; active ; restless ; naughty ; fidgety  FR: turbulent ; remuant ; excité
พล่าน[phlān] (adv) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly
ซน[son] (adj) EN: mischievous ; naughty  FR: turbulent ; dissipé
ทะเลบ้า[thalē bā] (n, exp) EN: turbulent sea ; violent sea ; unstable sea ; stormy sea  FR: mer déchaînée [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
turbulent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turbulent
turbulently

WordNet (3.0)
turbulently(adv) in a turbulent manner; with turbulence
disruptive(adj) characterized by unrest or disorder or insubordination, Syn. riotous, tumultuous, troubled, turbulent

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Turbulent

a. [ L. turbulentus, fr. turba disorder, tumult: cf. F. turbulent. See Turbid. ] 1. Disturbed; agitated; tumultuous; roused to violent commotion; as, the turbulent ocean. [ 1913 Webster ]

Calm region once,
And full of peace, now tossed and turbulent. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Disposed to insubordination and disorder; restless; unquiet; refractory; as, turbulent spirits. [ 1913 Webster ]

Sagacious, bold, and turbulent of wit. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. Producing commotion; disturbing; exciting. [ 1913 Webster ]

Whose heads that turbulent liquor fills with fumes. Milton. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Disturbed; agitated; tumultuous; riotous; seditious; insubordinate; refractory; unquiet. [ 1913 Webster ]

Turbulently

adv. In a turbulent manner. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变局[biàn jú, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄩˊ,   /  ] turbulent situation; changing (face, scene, situation, world of, etc.) #45,636 [Add to Longdo]
紊流[wěn liú, ㄨㄣˇ ㄌㄧㄡˊ,  ] turbulent flow #89,930 [Add to Longdo]
[tián, ㄊㄧㄢˊ, ] turbulent #259,404 [Add to Longdo]
不稳定气流[bù wěn dìng qì liú, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ,      /     ] turbulent [Add to Longdo]
骚然[sāo rán, ㄙㄠ ㄖㄢˊ,   /  ] turbulent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦国乱世[せんごくらんせい, sengokuransei] (n) turbulent (troubled) times; turbulent war period [Add to Longdo]
騒がしい[さわがしい, sawagashii] (adj-i) (1) noisy; boisterous; (2) turbulent (era, etc.); troubled; (P) [Add to Longdo]
男出入り[おとこでいり, otokodeiri] (n) woman with a turbulent love life; woman always having man trouble [Add to Longdo]
物騒がしい[ものさわがしい, monosawagashii] (adj-i) noisy; boisterous; turbulent [Add to Longdo]
乱気流[らんきりゅう, rankiryuu] (n) (air) turbulence; turbulent air [Add to Longdo]
乱世[らんせい, ransei] (n) troubled times; turbulent times [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top