ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gale

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gale-, *gale*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gale(n) ลมแรง, See also: พายุ, Syn. wind, draft, blast, Ant. breeze, light gust
gale(n) การระเบิดออกด้วยเสียงอันดัง
galena(n) แร่ตะกั่วสีน้ำเงิน เทา หรือดำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gale(เกล) n. ลมแรง, ลมที่มีความเร็ว32-63ไมล์ต่อชั่วโมง, การปะทุออกด้วยเสียงที่ดัง
galea(เก'เลีย) n. กลีบครอบ, ผ้าพันแผลสำหรับศีรษะ, See also: galeate, galeated adj. -pl. galeae
galeiformadj. เป็นรูปคล้ายหมวกเหล็ก, คล้าย galea., Syn. galeate
fresh galen. ลมที่มีความเร็ว39-46ไมล์ต่อชั่วโมง
galingalen. พืชคล้ายหญ้าจำพวก Cyperus
martingale(มาร์'ทิงเกล) n. บังเหียนม้า
nightingale(ไน'ทิงเกล) n. นกร้องเสียงไพเราะตัวเล็ก ๆ ในตระกูล Thrush
regale(รีเกล') vt., n. (การ) ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่, ทำให้ปีติยินดี, เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารอันโอชะ, อาหารหรือเครื่องดื่มอันโอชะ, งานเลี้ยงใหญ่, See also: regalement n., Syn. delight, enchant, feast

English-Thai: Nontri Dictionary
gale(n) พายุ, ลมพายุ
nightingale(n) นกไนติงเกล
regale(n) การป้อยอ, การเลี้ยงอาหาร, การให้ความเพลิดเพลิน
regale(vt) ป้อยอ, เลี้ยงอาหาร, ให้ความเพลิดเพลิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gale๑. การชำระค่าเช่า๒. การชำระค่าภาษีอากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
galeaกลีบรูปหมวก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
galeate-รูปหมวก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
galenaกาลีนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
galenicals; galenicsยาปรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galenics; galenicalsยาปรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Galeaกาเลีย [การแพทย์]
Galen's Cerateกาเลนซีเลท [การแพทย์]
Galenaกาลีนา, Example: แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย เลย สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา ประโยชน์ - เป็นสินแร่ตะกั่วและเงิน โลหะตะกั่วทำแบตเตอรี่ หุ้มสายเคเบิลใหญ่ ๆ ที่ฝังใต้ดิน ทำตะกั่วบัดกรี ลูกปืน โลหะตัวพิมพ์ [สิ่งแวดล้อม]
galenaกาลีนา, แร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบพวกเลดซัลไฟต์ (PbS) มีสีเทาและมีความวาวแบบโลหะ ความถ่วงจำเพาะประมาณ 7.4-7.6 เมื่อถลุงจะได้ตะกั่ว โดยทั่วไปเรียกว่า แร่ตะกั่ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Galenaกาลีนา [การแพทย์]
Galenical Preparationsยาเตรียมแบบกาเลน, ยาสมุนไพร, ตำรับกาเลน [การแพทย์]

WordNet (3.0)
gale(n) a strong wind moving 45-90 knots; force 7 to 10 on Beaufort scale
galea(n) an organ shaped like a helmet; usually a vaulted and enlarged petal as in Aconitum
Galega(n) small genus of Eurasian herbs: goat's rue, Syn. genus Galega
Galen(n) Greek anatomist whose theories formed the basis of European medicine until the Renaissance (circa 130-200)
galena(n) soft blue-grey mineral; lead sulfide; a major source of lead
Galeocerdo(n) tiger sharks, Syn. genus Galeocerdo
Galeopsis(n) erect annual European herbs, Syn. genus Galeopsis
Galeorhinus(n) a genus of Carcharhinidae, Syn. genus Galeorhinus
Galeras(n) an active volcano in southeastern Colombia in the Andes, Syn. Pasto
galere(n) a coterie of undesirable people, Syn. rogue's gallery

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Gale

n. [ Prob. of Scand. origin; cf. Dan. gal furious, Icel. galinn, cf. Icel. gala to sing, AS. galan to sing, Icel. galdr song, witchcraft, AS. galdor charm, sorcery, E. nightingale; also, Icel. gjōla gust of wind, gola breeze. Cf. Yell. ] 1. A strong current of air; a wind between a stiff breeze and a hurricane. The most violent gales are called tempests. [ 1913 Webster ]

☞ Gales have a velocity of from about eighteen (“moderate”) to about eighty (“very heavy”) miles an our. Sir. W. S. Harris. [ 1913 Webster ]

2. A moderate current of air; a breeze. [ 1913 Webster ]

A little gale will soon disperse that cloud. Shak. [ 1913 Webster ]

And winds of gentlest gale Arabian odors fanned
From their soft wings. Milton. [ 1913 Webster ]

3. A state of excitement, passion, or hilarity. [ 1913 Webster ]

The ladies, laughing heartily, were fast getting into what, in New England, is sometimes called a gale. Brooke (Eastford). [ 1913 Webster ]


Topgallant gale (Naut.), one in which a ship may carry her topgallant sails.
[ 1913 Webster ]

Gale

n. [ OE. gal. See Gale wind. ] A song or story. [ Obs. ] Toone. [ 1913 Webster ]

Gale

v. i. (Naut.) To sale, or sail fast. [ 1913 Webster ]

Gale

v. i. [ AS. galan. See 1st Gale. ] To sing. [ Obs. ] “Can he cry and gale.” Court of Love. [ 1913 Webster ]

Gale

n. [ Cf. Gabel. ] The payment of a rent or annuity. [ Eng. ] Mozley & W. [ 1913 Webster ]


Gale day, the day on which rent or interest is due.
[ 1913 Webster ]

Gale

n. [ AS. gagel, akin to D. gagel. ] (Bot.) A plant of the genus Myrica, growing in wet places, and strongly resembling the bayberry. The sweet gale (Myrica Gale) is found both in Europe and in America. [ 1913 Webster ]

Galea

‖n. [ L., a helmet. ] 1. (Bot.) The upper lip or helmet-shaped part of a labiate flower. [ 1913 Webster ]

2. (Surg.) A kind of bandage for the head. [ 1913 Webster ]

3. (Pathol.) Headache extending all over the head. [ 1913 Webster ]

4. (Paleon.) A genus of fossil echini, having a vaulted, helmet-shaped shell. [ 1913 Webster ]

5. (Zool.) The anterior, outer process of the second joint of the maxillae in certain insects. [ 1913 Webster ]

Galeas

n. See Galleass.

Galeated

{ } a. [ L. galeatus, p. p. of galeare helmet. ] 1. Wearing a helmet; protected by a helmet; covered, as with a helmet. [ 1913 Webster ]

2. (Biol.) Helmeted; having a helmetlike part, as a crest, a flower, etc.; helmet-shaped. [ 1913 Webster ]

Variants: Galeate
Galei

‖n. pl. [ NL., fr. Galeus, name of one genus, fr. Gr. &unr_; a kind of shark. ] (Zool.) That division of elasmobranch fishes which includes the sharks. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gale.เกล The Bank Job (2008)
From a ledge 60 stories above the street I'm Gale Gayley for Channel 4 News.นี่ นี่แกคิดว่าหนังหน้าแกดีแล้วใช่มั้ย ห๊า Hero (1992)
We'll feature Gale's cast. My cast is only interesting until the hero shows up.ชายหนุ่มคนนี้ได้คบหากับลูกสาวผมอยู่ Hero (1992)
Also, Gale's checking into his background.BJF Timers: malkite_ve6tici, Makutake29 Hero (1992)
A gale for you is a breeze for me."'พายุสำหรับเจ้า เป็นเพียงลมโชยสำหรับข้า Wild Reeds (1994)
Are you Dorothy Gale?ท่านคือดอโรธี เกล หรือเปล่า? Return to Oz (1985)
I'm Dorothy Gale.หนูชื่อโดโรธี เกล Return to Oz (1985)
I'm Dorothy Gale.ฉันชื่อดอโรธี เกล Return to Oz (1985)
Dorothy Gale!ดอโรธี เกล! Return to Oz (1985)
Dorothy Gale is escaping!ดอโรธี เกล หนีไปแล้ว! Return to Oz (1985)
My name is Dorothy Gale, Your Majesty.ฉันชื่อดอโรธี เกล ค่ะ ฝ่าบาท Return to Oz (1985)
Not the Dorothy Gale from, uh, Kansas?ดอโรธี เกล จากแคนซัสหรือเปล่า? Return to Oz (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
galeThe roof was torn off by the gale.
galeThe ship scudded before a heavy gale.
galeWe got our roof blown off in the gale.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าวเบงกอล[Āo Bengkøn] (n, prop) EN: Bay of Bengal  FR: Golfe du Bengale [ m ]
เบียดกรอ[bīetkrø] (adv) EN: economically  FR: frugalement ; chichement
ชำเรา[chamrao] (n) EN: illicit sexual relations ; adultery  FR: adultère [ m ] ; relations sexuelles extra-conjugales [ fpl ]
เช่นเดียวกัน[chen dīokan] (adv) EN: also ; as well ; too  FR: aussi ; également ; de même
โดยผิดกฎหมาย[dōi phit kotmāi] (adv) FR: illégalement
ด้วย[dūay] (x) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise  FR: aussi ; également ; de plus
หินกลม[hin klom] (n, exp) EN: cobble stone  FR: galet [ m ]
หิด[hit] (n) EN: scabies ; itch  FR: gale [ f ] ; démangeaisons [ fpl ]
หอ[hø] (n) EN: hall ; centre = center (Am.)  FR: pavillon [ m ] ; salle [ f ] ; hall [ m ] ; galerie [ f ] ; centre [ m ]
หอศิลป์[hø sin] (n, exp) EN: art gallery  FR: galerie d'art [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gale
galea
galeb
galeb
galef
galen
galer
gales
galey
gale's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gale
gales

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强风[qiáng fēng, ㄑㄧㄤˊ ㄈㄥ,   /  ] gale #41,124 [Add to Longdo]
方铅矿[fāng qiān kuàng, ㄈㄤ ㄑㄧㄢ ㄎㄨㄤˋ,    /   ] galena #119,297 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Galeere { f } | Galeeren { pl }galley | galleys [Add to Longdo]
Galerie { f } | Galerien { pl }gallery | galleries [Add to Longdo]
Galeriegrab { n }gallery grave [Add to Longdo]
Galerist { m }gallery owner [Add to Longdo]
Sturm { m } | Stürme { pl }gale | gales [Add to Longdo]
Sturmstärke { f }gale force [Add to Longdo]
Sturmwarnung { f } | Sturmwarnungen { pl }gale warning | gale warnings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
疾風(P);早手[しっぷう(疾風)(P);はやて, shippuu ( hayate )(P); hayate] (n) gale; strong wind; swift wind; fresh breeze (Beaufort scale); (P) #13,392 [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
イコクエイラクブカ[ikokueirakubuka] (n) (See スープフィンシャーク) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark [Add to Longdo]
イコクエイラクブカ属[イコクエイラクブカぞく, ikokueirakubuka zoku] (n) Galeorhinus (genus whose only member is the school shark, Galeorhinus galeus, in the family Triakidae) [Add to Longdo]
イタチザメ属[イタチザメぞく, itachizame zoku] (n) Galeocerdo (genus in the family Carcharhinidae whose sole member is the tiger shark) [Add to Longdo]
カマヒレザメ属[カマヒレザメぞく, kamahirezame zoku] (n) Hemipristis (genus of the weasel shark family Hemigaleidae with the snaggletooth shark as its only extant species) [Add to Longdo]
クレステッドホーンシャーク[kuresuteddoho-nsha-ku] (n) crested bullhead shark (Heterodontus galeatus, found in eastern Australia) [Add to Longdo]
ゲイル[geiru] (n) gale [Add to Longdo]
スープフィンシャーク;スープフィン・シャーク[su-pufinsha-ku ; su-pufin . sha-ku] (n) (See イコクエイラクブカ) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark [Add to Longdo]
タイガーシャーク[taiga-sha-ku] (n) tiger shark (Galeocerdo cuvier) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top