ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sandstorm

S AE1 N D S T AO2 R M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sandstorm-, *sandstorm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sandstorm(n) พายุทราย, Syn. dust storm, high wind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sandstormn. พายุทราย (โดยเฉพาะในทะเลทราย)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm tracking a sandstorm that's heading your way.ข้าพบว่ามีพายุทรายมุ่งหน้ามาทางท่าน Legacy of Terror (2009)
And so they sent a great sandstorm to destroy all, wipe clean the face of the Earth.ดังนั้น เหล่าพระองค์จึงส่งพายุทราย เพื่อทำลายทุกสิ่ง ล้างโลกให้สะอาด Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Murray's going to conjure up the biggest sandstorm you've ever seen.เมอเร่ย์เรียกพายุทราย ใหญ่ยักษ์มาได้ มหึมาที่สุด Hotel Transylvania 2 (2015)
We captured three insurgents, when this sandstorm kicks up.เราจับกุมกบฏได้สามราย ตอนที่พายุทรายก่อตัวขึ้น Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
But he figures, what the hell, he's gonna use the sandstorm to try to escape.แต่เขาประเมินสถานการณ์ นี่มันเรื่องมันบ้าอะไร เขาต้องใช้พายุทรายพยายามที่จะหลบหนี Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SANDSTORM S AE1 N D S T AO2 R M
SANDSTORMS S AE1 N D S T AO2 R M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sandstorm (n) sˈændstɔːm (s a1 n d s t oo m)
sandstorms (n) sˈændstɔːmz (s a1 n d s t oo m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙暴[shā bào, ㄕㄚ ㄅㄠˋ, ] sandstorm #78,767 [Add to Longdo]
沙尘暴[shā chén bào, ㄕㄚ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, / ] sandstorm [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sandsturm { m } | Sandstürme { pl }sandstorm | sandstorms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンドストーム[sandosuto-mu] (n) sandstorm [Add to Longdo]
砂嵐[すなあらし, sunaarashi] (n) sandstorm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dust storm \dust" storm`\ (d[u^]st"st[^o]rm`), n.
   A strong windstorm that lifts particles of dust or dry soil
   into the air and blows them around, covering land or objects
   with a thick layer of dust. Dust storms may occur in arable
   areas during periods of drought; when a similar storm occurs
   in a desert area, such a storm is called a {sandstorm}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sandstorm
   n 1: a windstorm that lifts up clouds of dust or sand; "it was
      the kind of duster not experienced in years" [syn: {dust
      storm}, {duster}, {sandstorm}, {sirocco}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top