ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trimm

T R IH1 M   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trimm-, *trimm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trimmer[N] ผู้ขลิบ, See also: ผู้เล็ม, ผู้เลาะ
trimmings[N] กิ่งไม้ที่ถูกเล็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trimming(ทริม'มิง) n. สิ่งที่ใช้ตัดเล็ม,เครื่องแต่งตัว,เครื่องประดับ,สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์,เศษหรือกิ่งก้านที่ถูกตัดออกมา,อาหารประกอบ,ฝอย,อุปกรณ์,การตัด,การเล็ม,การดุ,การด่า,การตี,การเฆี่ยน,การพ่ายแพ้

English-Thai: Nontri Dictionary
trimming(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,ของกระจุกกระจิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trimmerนักฉวยโอกาสทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff   FR: particule [f] ; gouttelette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIMM T R IH1 M
TRIMMED T R IH1 M D
TRIMMER T R IH1 M ER0
TRIMMERS T R IH1 M ER0 Z
TRIMMING T R IH1 M IH0 NG
TRIMMINGS T R IH1 M IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trimmed (v) trˈɪmd (t r i1 m d)
trimmer (n) trˈɪmər (t r i1 m @ r)
trimmers (n) trˈɪməz (t r i1 m @ z)
trimmest (j) trˈɪmɪst (t r i1 m i s t)
trimming (v) trˈɪmɪŋ (t r i1 m i ng)
trimmings (n) trˈɪmɪŋz (t r i1 m i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
裁纸机[cái zhǐ jī, ㄘㄞˊ ㄓˇ ㄐㄧ, / ] trimmer; paper cutter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trimm {m} [naut.]trim [Add to Longdo]
Trimmer {m}trimmer [Add to Longdo]
Trimmfaden {m} [naut.]telltale [Add to Longdo]
Trimmattitude [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
イクスクイジット・ピグミー・ゴビー;イクスクイジットピグミーゴビー[, ikusukuijitto . pigumi-. gobi-; ikusukuijittopigumi-gobi-] (n) exquisite pygmy goby (Trimma preclarum) [Add to Longdo]
イチモンジハゼ[, ichimonjihaze] (n) Trimma grammistes (species of small goby found in Japan and Taiwan) [Add to Longdo]
ウロコベニハゼ[, urokobenihaze] (n) Emery's goby (Trimma emeryi) [Add to Longdo]
エリホシベニハゼ[, erihoshibenihaze] (n) four-eye pygmy goby (Trimma hayashii, found from Japan to the Solomons) [Add to Longdo]
オオメハゼ[, oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
オキナワベニハゼ[, okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby [Add to Longdo]
オニベニハゼ[, onibenihaze] (n) Trimma yanagitai (species of goby found in Japan) [Add to Longdo]
オヨギベニハゼ[, oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
輪郭線[りんかくせん, rinkakusen] trimming loop [Add to Longdo]
輪郭線要素[りんかくせんようそ, rinkakusenyouso] trimming curve [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top