ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหลา

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหลา-, *เหลา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลา[V] sharpen, See also: hone, whet, edge, grind, Example: ดินสอถูกเหลากระทั่งเป็นจุดแหลม, Thai definition: ทำให้เกลี้ยงเกลาหรือให้แหลมด้วยเครื่องมือมีมีดเป็นต้น
เหลา[N] restaurant, See also: bistro, diner, Syn. ภัตตาคาร, Example: ตะพาบน้ำเป็นอาหารที่เหลาหลายๆ แห่งจัดเป็นเมนูพิเศษ, Count unit: แห่ง, Notes: (จีน)
เหลาะแหละ[ADJ] frivolous, See also: not serious, light-hearted, unreliable, worthless, Syn. เหลวไหล, เหยาะแหยะ, Example: เนื่องจากเขาเป็นคนเหลาะแหละ ดังนั้นแม่จึงไม่อยากให้ลูกสาวคบด้วย, Thai definition: ไม่จริงจัง, ไม่แน่นอน, เอาแน่ไม่ได้
เหลาะแหละ[ADV] frivolously, See also: unreliably, worthlessly, Syn. เหยาะแหยะ, Example: เขาทำงานเหลาะแหละจนไม่มีใครอยากที่จะทำงานกับเขา, Thai definition: ไม่จริงจัง, ไม่แน่นอน, เอาแน่ไม่ได้
เหลาะแหละ[V] be frivolous, See also: be light-hearted, be unreliable, be worthless, Syn. เหลวไหล, เหยาะแหยะ, Example: ลูกชายคนโตของท่านนายพลเหลาะแหละเกินกว่าที่จะได้ทำงานชิ้นใหญ่, Thai definition: ไม่จริงจัง, ไม่แน่นอน, เอาแน่ไม่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหลา(เห-ลา) น. ความหมิ่น
เหลาความสนุก
เหลาการเล่น, การกีฬา
เหลาการหยอกเอิน
เหลาความสะดวกสบาย.
เหลา(เหฺลา) ก. ทำให้เกลี้ยงเกลาหรือให้แหลมด้วยเครื่องมือมีมีดเป็นต้น เช่น เหลาตอก เหลาดินสอ.
เหลา(เหฺลา) น. ภัตตาคาร.
เหลาชะโอน(เหฺลา-) น. ชื่อปาล์มชนิด Oncosperma tigillarium (Jack)Ridl. ในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกอ ลำต้นมีหนามตามปล้อง, หลาวชะโอน ก็เรียก.
เหลาหลก(เหฺลาหฺลก) น. ชื่อหมากชนิดหนึ่งเปลือกอ่อน.
เหลาะแหละ(-แหฺละ) ว. เหลวไหล, ไม่จริงจัง, มีนิสัยไม่แน่นอน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Flighty?เหลาะแหละ? Memoirs of an Invisible Dan (2011)
My Krca was taller, more handsome.Krka ฉันสูงและหล่อเหลามากขึ้น Idemo dalje (1982)
Sorry D.J, we got to get back right now to our Sweat-world jingle Wait! hold it!ฉันคืออัญมนีที่มีค่าและหล่อเหลาของอันย่า และเอว่า Full House (1987)
Jafar! I never realized how incredibly handsome you are.ข้าไม่เคยรู้เลยว่า ท่านหล่อเหลาเพียงนี้ Aladdin (1992)
Uh, because he's handsome and pleasant to be with.เพราะว่า เขาหล่อเหลา และมีความสุขยามอยู่ด้วย Wuthering Heights (1992)
I had a career... friends...ผมเคยหล่อเหลา มีงานที่มั่นคง มีเพื่อนฝูงมากมาย ครบรสชาติเลย Latter Days (2003)
I'll say.หล่อเหลาจริง ๆ Shrek 2 (2004)
Mom says that when I'm old enough, my handsome prince Charming will rescue me from my tower and bring me back to my family.แม่บอกว่า ต้องให้ฉันโตพอก่อน , เจ้าชาย ชาร์มมิ่ง อันหล่อเหลา จะต้อง มาช่วยฉัน ออกจากหอคอย และพาฉันกลับมาสู่ครอบครัวของฉัน. Shrek 2 (2004)
I'll go sharpen the propeller.ผมจะไปเหลาไม้.. ใบพัด Around the World in 80 Days (2004)
Regina would be nothing without her high-status man candy technically good physique and ignorant band of loyal followers.เรจิน่า จะอยู่ไม่ได้ ถ้าขาด ชายหนุ่มหล่อเหลา รูปร่างที่แสนจะเพอร์เฟค และลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ของหล่อน Mean Girls (2004)
It's those little curly wooden shavings you find in pencil sharpeners.มันก็พวกเศษไม้เล็กๆที่เราได้จากกบเหลาดินสอนะละ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Nice-looking piece of steel; bit of work.เหล็กดีนี่นา เหลาอีกหน่อย... Allen (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหลา[n.] (lao) EN: restaurant ; bistro ; diner   FR: restaurant [m]
เหลา[n.] (lao) EN: sharpen ; hone ; whet ; edge ; grind ; shape   FR: tailler (en pointe)
เหลาะแหละ[X] (lolae) EN: frivolous ; not trusted   FR: insouciant ; frivole

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
light-minded[ADJ] เหลาะแหละ, See also: ไม่เอาจริงเอาจัง, Syn. frivolous
whittle[VT] เหลา, See also: เอาออกทีละเล็กละน้อย, เฉือน, เกลา, Syn. carve, pare, shape
whittle[VI] เหลา, See also: เอาออกทีละเล็กละน้อย, เฉือน, เกลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fickle(ฟิค'เคิล) adj.เปลี่ยนแปลงได้,เอาแน่ไม่ได้,เหลาะแหละ,แล้วแต่อารมณ์,หลายใจ., See also: fickleness n., Syn. unstable
flabby(แฟลบ'บี) adj. อ่อน,ยาน,ปวกเปียก,อ่อนแอ,เหลาะแหละ,ไม่แน่ไม่นอน., See also: flabbily adv. flabbiness n., Syn. flaccid
flighty(ไฟล'ที) adj. เปลี่ยนใจง่าย,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน,ไม่รับผิดชอบ,จิตฟุ้งซ่าน,ไม่เต็มบาท,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว. -flightily adv., See also: flightiness n., Syn. unstable
fluffy(ฟลัฟ'ฟี) adj. เป็นปุยเบาและนิ่ม,คล้ายขนอ่อน,เป็นกระเชิง,เหลาะแหละ., See also: fluffily adv. fluffiness n., Syn. feather
fribble(ฟริบ'เบิล) {fribbled,fribbling,fribbles} vi.,vt.,n.,adj. (คนที่มีการ) ทำโง่ ๆ ,ทำเหลาะแหละ,เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: fribbler n.
frivolity(ฟรีวอล'ลิที) n. ความเหลาะแหละ,การตลกคะนอง, Syn. levity
frivolous(ฟริฟ'โวลัส) adj. เล่น ๆ ,เหลาะแหละ,ไม่มีความหมาย., See also: frivolously adv. frivolousness n., Syn. petty
giddy(กิด'ดี) adj. น่าเวียนหัว,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ. vt.,vi. ทำให้น่าเวียนหัว., See also: giddily adv. giddiness n., Syn. light
jellyfish(เจล'ละฟิช) n. แมงกะพรุน,คนเหลาะแหละ,คนที่อ่อนแอ
light 2(ไลทฺ) adj. เบา,ไม่หนัก,ขนาดเบา,เบาแรง,บอบบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,ว่องไว,คล่องแคล่ว,จาง,ง่าย,จัดการได้ง่าย,ไม่ลำบาก,เล่น ๆ ,ร่าเริง,เหลาะแหละ,ปล่อยตัว -Phr. (make light of ไม่ต้องเอาจริงเอาจังถือเป็นเรื่องเล็ก) . adv. อย่างเบาไม่มาก

English-Thai: Nontri Dictionary
chamfer(vt) ขูด,เหลา,เกลา
fickle(adj) เปลี่ยนแปลงเสมอ,กลับกลอก,ไม่แน่นอน,เหลาะแหละ,โลเล
flabbiness(n) ความอ่อนปวกเปียก,ความเหลาะแหละ,ความหย่อนยาน,ความอ่อนแอ
flabby(adj) อ่อนปวกเปียก,อ่อนแอ,ป้อแป้,เหี่ยว,ยาน,เหลาะแหละ
flighty(adj) เร็ว,ทำเป็นเล่น,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน
frivolity(n) ความเหลาะแหละ,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
frivolous(adj) เหลาะแหละ,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง,เล่นๆ
LIGHT-light-minded(adj) ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า
mercurial(adj) เกี่ยวกับปรอท,เปลี่ยนแปลงง่าย,เหลาะแหละ,หลายใจ
pare(vt) เฉือน,ตัด,ปอกเปลือก,เจียน,เล็ม,เหลา

German-Thai: Longdo Dictionary
Bleistiftspritzer(n) |der, pl. Bleistiftspritzer| กบเหลาดินสอ

French-Thai: Longdo Dictionary
taille-crayon(n ) |m| กบเหลาดินสอ เช่น Ma collection de Taille-crayon et l'histoire de l'invention de ce petit objet. Depuis l'age de 11 ans je collectionne les taille-crayons.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top