Search result for

คลำ

(49 entries)
(0.0646 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลำ-, *คลำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลำ[V] grope, See also: touch, stroke, fumble, feel, fondle, Syn. ลูบคลำ, Example: รุ่นพี่สั่งให้รุ่นน้องเอามือคลำลงไปในไหทุกคน, Thai definition: เอามือเป็นต้นแตะต้องหรือลูบไปมาอย่างช้าๆ เพื่อให้รู้ว่าเป็นอะไร
คลำ[V] find out, See also: search for, probe into, Syn. ค้นหา, สืบ, เสาะหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคลำหาเงื่อนงำของคดีนี้ต่อไป
คลำหา[V] fumble, See also: grope, Syn. ควาน, งม, ควานหา, งมหา, Example: แม่ค้ากับลูกค้าช่วยกันคลำหาเศษเหรียญใต้แผงกันวุ่นวาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลำ(คฺลำ) ก. กิริยาที่ใช้อวัยวะเช่นมือ แตะ ลูบ หรือควานอย่างช้า ๆ เพื่อให้รู้ว่าเป็นอะไรอยู่ที่ไหน เช่น คลำหาทางออก คลำหาสวิตช์ไฟ
คลำโดยปริยายหมายความว่า ค้นหา เช่น คลำหาเงื่อนงำไม่พบ.
คลำป้อยก. อาการที่คลำและลูบแล้ว ๆ เล่า ๆ ตรงที่เจ็บ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
palpateคลำตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpateคลำตรวจ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But SARS explains the cough, causes hypoperfusion, which explain ischemic balance, it's perfect.แต่ว่าโรคซาร์ น่าจะมีไอ แต่การมีเลือดไหลเลี้ยงอวัยวะไม่เพียงพอ น่าจะเกิดจากโรคลำไส้ขาดเลือด สมบูรณ์แบบ Birthmarks (2008)
It'd be better if a woman gropes her.มันจะดีกว่าถ้าให้ผู้หญิงคลำเธอ Lucky Thirteen (2008)
The patient's joints don't hurt, abdominal pain went away when the fetus did, and no palpable lymph nodes.คนไข้ไม่เจ็บข้อ อาการปวดท้องจะหายไปเมื่อตัวอ่อน และคลำไม่พบว่าต่อมน้ำเหลืองโต Dying Changes Everything (2008)
There are no palpable lymph nodes.แต่คลำไม่พบว่าต่อมน้ำเหลืองบวม Dying Changes Everything (2008)
You have to feel your way through to stay on course.เจ้าจะต้องคลำทางเอง จนกว่าจะหาเส้นทางนั้นเจอ Shadow of Malevolence (2008)
That's Ark Number 3, sir.นั่นคืออาร์คลำที่ 3 ครับท่าน 2012 (2009)
We grind, make out.กอดจูบ ลูบคลำ Showmance (2009)
You want to feel? Uh, no. But I will listen.อยากลองคลำดูไหม เอ่อ ไม่ค่ะ ขอฟังแทนแล้วกัน Holidaze (2009)
So, what, you find yourself some local tail and you just completely forget what team you're playing for?ยังไงกันเนี่ย นายคลำถูกหางตัวเมียเข้าหน่อย ก็ลืมเลยเหรอว่าเล่นอยู่ข้างไหน Avatar (2009)
Right there. Feel that.ตรงนี้ คลำดูสิ ...A Thousand Words (2010)
I even got her to drop out of Columbia.ฉันให้เธออกจาดโคลำเบียไปด้วย Gaslit (2010)
Nobel-prize-winning experimental physicist Leon Lederman conducted many of his experiments here.ดำเนินการจำนวนมากของ การทดลองของเขาที่นี่ แต่สำหรับทศวรรษที่ผ่านมา เขาคลำในที่มืดเหมือนคนอื่น ๆ , What Are We Really Made Of? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลำ[v.] (khlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle   FR: tâtonner ; tâter
คลำ[v.] (khlam) EN: find out ; search for ; probe into   
คลำหา[v. exp.] (khlam hā) EN: fumble ; grope   FR: chercher à tâtons
คลำหาลูกกุญแจในกระเป๋า[xp] (khlam hā lūk kunjaē nai krapao) EN: fumble in one's pocket for the key   FR: chercher les clés dans sa poche

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feel about[PHRV] คลำหา, See also: ใช้มือคลำ, Syn. fish for
feel for[PHRV] คลำหา, Syn. feel about
feel with[PHRV] คลำว่ามี...ด้วย, See also: สัมผัสได้ว่ามีด้วย, รู้สึกว่ามีด้วย
fish for[PHRV] คลำหา, Syn. feel about, feel for, fumble for
grope about[PHRV] คลำหา, Syn. grope around
grope around[PHRV] คลำหา, Syn. grope about
grabble[VI] คลำ, Syn. grope
grope[VI] คลำหา, See also: เสาะหา, สืบเสาะหา, Syn. fish, fumble, touch
palpable[ADJ] ชัดเจน, See also: คลำได้, แน่ชัด, Syn. tangible, plain, manifest, evident
pick at[PHRV] ลูบคลำ, See also: คลำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloat(โบลท) vt.,vi. (ทำให้) ขยายตัว, (ทำให้) บวม, (ทำให้) หยิ่งหรือเหลิง -n. โรคลำไส้ใหญ่บวมแก๊ส,คนที่หยิ่ง,คนอ้วนฉุ, Syn. inflate,swell
divining rodn. ไม้กายสิทธิ์'ที่ผู้เลื่อมใสใช้คลำหาทองคำ สายแร่ แหล่งน้ำและอื่น ๆ, Syn. dowsing rod
elusory(อิลู'ซะรี) adj. ยากที่จะเข้าใจ,ยากที่จะอธิบาย,ยากที่จะคลำถูก, Syn. elusive
enteritisn. โรคลำไส้อักเสบ
feel(ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง), Syn. sense,perceive,touch
fumble(ฟัม'เบิล) {fumbled,fumbling,fumbles} vi..,vt. คลำ,คลำหา,คลำเปะปะ,ทำอย่างซุ่มซ่าม. n. การคลำ, See also: fumblingly adv. fumblingness n., Syn. bumble,grope
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
grope(โกรพ) vi. คลำหา,ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ vt. ค้นหา,สืบหา., See also: groper n., Syn. search
impalpable(อิมแพล'พะเบิล) adj. ซึ่งไม่รู้สึกจากการสัมผัส,คลำไม่พบ,ไม่เข้าใจ,ยากที่จะเข้าใจได้., See also: impalpability n. impalpably adv., Syn. vague,intangible,shadowy
palmy(พา'มี) adj. ชัดเจน,คลำรู้ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
feel(vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ
grope(vi,vt) คลำหา,ค้นหา,หา,สืบหา,สืบค้น
paw(vt) ตะครุบ,ตะปบ,ลูบคลำ,ตะกุย,เกา,ข่วน
pet(vt) กอด,ลูบคลำ
scrabble(vt) ตะกุย,ข่วน,คุ้ยเขี่ย,ขูด,คลำหา,ดิ้นรน,เขียนหวัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top