ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fondle

F AO1 N D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fondle-, *fondle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fondle(vt) ลูบไล้ด้วยความรัก, See also: ลูบไล้, เล้าโลม, กอด, Syn. caress, cuddle, pet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fondle(ฟอน'เดิล) { fondled, fondling, fondles } vt. ลูบไล้ด้วยความรัก, จบด้วยความรัก, กอด. vi. แสดงความชอบหรือความรัก (โดยกริยา คำพูด หรือการกอด) . -fondler n., See also: fondlingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
fondle(vt) กอด, ลูบไล้, เคล้าคลึง, เล่นหัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you fondle his genitals, did he oblige you to do so?ทำคุณลูบไล้ด้วยความรัก Ndid เกี่ยวกับอวัยวะสับพันธ์ของเขา . , \ที่เขาบังคับคุณให้ทำเช่นนั้น? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I let you fondle my chest, and it was a glorious moment for you unmatched by anything you've experienced, including cake.ฉันจะให้จับหน้าอก และมันจะเป็นวินาทีแห่งชัยชนะของนาย... ...เปรียบเทียบไม่ได้กับเป็นอะไร ที่นายเคยเจอมาก่อน รวมทั้ง เค้กด้วย Easy A (2010)
You're not gonna fondle us, are you, Mr. Ryerson?คุณจะไม่ลูบไล้เรา ใช่มั้ยครับ? Funk (2010)
Well, don't just sit there. Fondle something.งั้นอย่ามัวแต่นั่งอยู่เลย มาทำกันต่อเถอะ Epiphany (2010)
Melissa, yes, it was wrong of me to fondle Mrs. Miller's breasts.Mellisa ใช่มันเป็นความผิดของผมที่จะ รัก mrs. เต้านมมิลเลอร We're the Millers (2013)
Did you fondle one boy too many?ลวนลามเด็กผู้ชายมากไป? The Bear and the Maiden Fair (2013)
But, for example, what I wouldn't do is maybe like tell him to pull his cock out and like get some of the girls to, you know, fondle him and shit like that.แต่สำหรับตัวอย่างเช่นสิ่งที่ฉันจะ ไม่ทำคือ อาจจะเช่นบอกให้เขาดึงไก่ของ เขาออกมา และเช่นรับบางส่วนของสาว ๆ ที่ คุณรู้ว่า The Wolf of Wall Street (2013)
Whose balls did I have to fondle to get my very own movie?ผมต้องเลียไข่ใครถึงมีหนังเป็นของตัวเอง Deadpool (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลมเล้า(v) caress, See also: fondle, pet, hug, cuddle, stroke, nuzzle, Syn. โลม, โอ้โลม, ปฏิโลม, Example: เธอหายโกรธสามีแล้วหลังจากที่เขาโลมเล้าเธออยู่นาน, Thai Definition: ประคอง ลูบ หรือโอบกอดด้วยความเสน่หา
เคล้า(v) wallow, See also: fondle, pet, Syn. คลอเคลีย, เกลือก, Example: หมู่แมลงผึ้งบินว่อนเวียนเคล้าเรณูเกสรของดอกไม้
ละโบม(v) caress, See also: fondle, stroke, pet, Syn. โลม, ลูบคลำ, เคล้าคลึง
โลม(v) caress, See also: fondle, pet, Syn. ลูบโลม, Thai Definition: ทำอาการประคองลูบให้รู้สึกว่ามีความเอ็นดูรักใคร่เหมือนเป็นกันเอง
ประเล้าประโลม(v) comfort, See also: fondle, solace, console, soothe, cajole, coax, wheedle, Syn. เอาใจ, เล้าโลม, ปลอบโยน, เอาอกเอาใจ, Example: เขามักจะประเล้าประโลมเธออยู่เสมอๆ
เชยชม(v) fondle, See also: caress, stroke, Syn. จับต้อง, สัมผัส, Example: เขาเป็นชายเดียวที่ได้เชยชมร่างกายของหล่อน
กก(v) cuddle, See also: fondle, embrace, hug, Syn. กอด, Example: คุณแม่ลูกอ่อนพยายามกกลูกให้หลับก่อนจะออกไปทำงานบ้านต่อ, Thai Definition: โอบไว้ในวงแขน โดยปริยายหมายถึงอาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนี้
คลึงเคล้น(v) caress, See also: fondle, stroke, roll and rotate with the hand, massage (in a circular motion), Syn. บีบเคล้น, เคล้น, Example: ชายชรานอนให้หลานชายคลึงเคล้นตามลำขาจนรู้สึกว่าหายปวดเมื่อยขึ้นบ้าง, Thai Definition: ลูบคลำและบีบเน้นไปมา
คลึงเคล้า(v) caress, See also: fondle, Example: เขาค่อยๆ คลึงเคล้าเบาๆ ไปตามตัวของเธอ, Thai Definition: ทั้งคลึงทั้งเคล้า, ลูบคลำกอดรัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชย[choēi] (v) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck  FR: caresser ; cajoler
คลำ[khlam] (v) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle  FR: tâtonner ; tâter
เคล้า[khlao] (v) EN: wallow ; fondle ; pet ; caress ; stroke
เคล้าคลึง[khlaokhleung] (v) EN: caress tenderly ; pet ; fondle  FR: flirter
คลึงเคล้า[khleungkhlao] (v) EN: caress ; fondle  FR: caresser ; câliner
คลึงเคล้น[khleungkhlēn] (v) EN: caress ; fondle ; stroke ; roll and rotate with the hand ; massage (in a circular motion)
โลม[lōm] (v) EN: caress ; fondle ; pet  FR: caresser ; câliner
ลูบ[lūp] (v) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle ; caress  FR: caresser ; effleurer ; toucher affectueusement
ลูบคลำ[lūpkhlam] (v) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle  FR: câliner ; cajoler
ลูบไล้[lūplai] (v) EN: caress ; stroke ; fondle ; smooth ; anoint ; apply

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FONDLE F AO1 N D AH0 L
FONDLED F AO1 N D AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fondle (v) fˈɒndl (f o1 n d l)
fondled (v) fˈɒndld (f o1 n d l d)
fondles (v) fˈɒndlz (f o1 n d l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
撫で回す;なで回す[なでまわす, nademawasu] (v5s) to pat (e.g. dog); to rub; to stroke; to fondle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fondle \Fon"dle\, v. t. [imp. & p. p. {Fondled}; p. pr. & vb. n.
   {Fondling}.] [From {Fond}, v.]
   To treat or handle with tenderness or in a loving manner; to
   caress; as, a nurse fondles a child.
 
   Syn: Syn.- See {Caress}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fondle
   v 1: touch or stroke lightly in a loving or endearing manner;
      "He caressed her face"; "They fondled in the back seat of
      the taxi" [syn: {caress}, {fondle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top