Search result for

ลาภ

(43 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลาภ-, *ลาภ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาภ[N] luck, See also: fortune, Example: ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, Thai definition: ของที่ได้หรือการได้มาโดยไม่ได้คาดคิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลาภผล[N] windfall, See also: unexpected fortune, Example: เขาทำบุญมาด้วยอะไรนะถึงได้รับลาภผลมากมายขนาดนี้, Thai definition: ของที่ได้หรือการได้มาโดยไม่ได้คาดคิด
ลาภลอย[N] windfall, See also: unexpected luck, godsend, Thai definition: สิ่งที่ได้มาโดยไม่คิดฝัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลาภ(ลาบ) น. สิ่งที่มักจะได้มาโดยไม่คาดคิด.
ลาภงอกน. ผลประโยชน์ที่ได้รับ.
ลาภปากน. ของกินที่มักได้มาโดยไม่คาดคิด.
ลาภมิควรได้น. ทรัพย์ที่บุคคลได้มาเพราะบุคคลอีกคนหนึ่งกระทำเพื่อชำระหนี้ หรือได้มาเพราะประการอื่น โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบ รวมตลอดถึงการได้มาเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิได้มี มิได้เป็นขึ้น หรือเป็นเหตุที่ได้สิ้นสุดไปเสียก่อนแล้ว.
ลาภลอยน. สิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดคิด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enrichment, undueลาภมิควรได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unjust enrichmentลาภมิควรได้ [ดู undue enrichment] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
undue enrichmentลาภมิควรได้ [ดู unjust enrichment] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unjust enrichmentลาภมิควรได้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And even today, new volcanoes continue to sculpt our landscapes.แม้แต่ทุกวันนี้, ภูเขาไฟลูกใหม่ยังคงสลักเสลาภูมิประเทศของเรา Home (2009)
Using the fortune cookie as my inspiratn,ใช้คุกกี้โชคลาภ\เป็นแรงบันดาลใจของฉัน, Pilot (2009)
Everything maybe adds up all the time in the lab, but in real life, sometimes you lose one.ทุกสิ่งทุกอย่างอาจเพิ่ม เข้าไปได้ ทุกเวลาภายในแล็ป แต่ในชีวิตจริง มีบางอย่างที่ขาดหายไป Harbingers in a Fountain (2009)
They only gather like this at times of great catastrophe...พวกเขามารวมตัวกัน ในช่วงเวลาภัยพิบัติใหญ่เท่านั้น Abandon All Hope (2009)
Your gravy train's leavin' the station. Ignore what she's doing.รถไฟโชคลาภของคุณกำลังออกจากสถานีไปนะ ช่างเธอเถอะ แต่พวกเราซีเรียสนะ Environmental Science (2009)
I told you, Andy, this thing's gonna make me a fortune.ฉัน บอกคุณ แอนดี้ จะ สิ่ง นี้ ทำ ให้ฉัน โชคลาภ I Spit on Your Grave (2010)
I pray fortune swiftly returns to his favor.ข้าจะได้โชคลาภในเร็ววันนี้ และจะนำไปคืนท่านโดยเร็ว Shadow Games (2010)
Ah, my fortune returns!โชคลาภของข้ากลับมาแล้ว! Mark of the Brotherhood (2010)
"But were we burdened with like weight of pain,"แต่ทางเรา ต้องแบกเอา ทุกขลาภ อันหนักแสน" The Bones That Weren't (2010)
Trust me.ความไม่รู้ เป็นลาภอันประเสริฐ เชื่อฉันเถอะ Memory Lane (2010)
The charm I sent.แม่ส่งโชลาภให้ฉัน My Mom (2010)
Stop wasting money at fortune telling places.หยุดใช้ตังซื้อโชลาภ My Mom (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลาภ[n.] (lāp) EN: fortune ; luck ; stroke of good fortune ; windfall   FR: chance [f] ; aubaine [f] ; coup de chance [m]
ลาภ[v.] (lāp) EN: gain   FR: recevoir ; gagner ; faire un profit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonanza(บะแนน'ซะ) n. ขุมแร่ใหญ่,ขุมแร่มีค่า,ขุมทรัพย์มหาศาล,ทรัพย์สมบัติที่ปรากฎขึ้นอย่างกะทันหัน,โชคลาภที่ยิ่งใหญ่
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
future(ฟิว'เชอะ) n. อนาคต,ภายภาคหน้า,เวลาภายหน้า,อนาคตกาล,สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต,การซื้อขายล่วงหน้า. adj. อนาคต,ภายหน้า,ต่อไป,ภายหลัง., See also: futuristic adj. futuristically adv.
gallicism(แกล'ลิซิซซึม) n. ลีลาภาษาฝรั่งเศส,สำนวนภาษาฝรั่งเศส, Syn. gallicism
gravy(เกร'วี) n. น้ำของเนื้อที่ย่างใช้ราดอาหาร,เงินที่ได้มา หรือได้รับอย่างไม่ได้คาดถึงมาก่อน,ลาภลอย,งานเบา,
jackpotn. เงินกองกลางที่พอกขึ้นในการเล่นการพนันหรือโป๊กเกอร์รางวัลใหญ่,รางวัลที่หนึ่ง,เงินพนันจำนวนมาก. -Phr. (hit the jackpot ประสบความสำเร็จมาก,ประสบโชคลาภอย่างกะทันหัน), Syn. jack pot
prize(ไพรซ) n. รางวัล,เงินรางวัล,ของด' ๆ ,ทรัพย์เชลย,ลาภลอย,การแข่งขัน adj.ได้รับรางวัล vt. ตีราคาสูง,ประเมินค่าสูง, Syn. reward,award
velvet(เวล'วิท) n. กำมะหยี่,สิ่งที่ทอเป็นกำมะหยี่,ความนิ่ม,ความนิ่มและเบา,หนังนิ่มของกวาง,กำไรสุทธิ,ลาภลอย adj. ทำด้วยหรือบุด้วยกำมะหยี่,ลื่น,นิ่ม,นุ่ม, Syn. smooth
worldling(เวิร์ลดฺ'ลิง) n. มนุษย์ปุถุชน,ผู้ที่ลุ่มหลงในลาภยศกลิ่นสีของโลก
worldly-minded(เวิร์ลดฺ'ลีไมดิด) adj. ลุ่มหลงในลาภยศกลิ่นสีของโลก, Syn. worldly

English-Thai: Nontri Dictionary
fluke(n) ลาภลอย,โชค,ความฟลุค,ความบังเอิญ
fortune(n) ความมั่งคั่ง,โชคชะตา,เคราะห์,โชคลาภ,ชะตากรรม
gravy(n) น้ำมันที่ไหลออกจากเนื้อย่าง,ลาภลอย,งานเบาๆ
prize(n) รางวัล,ทรัพย์เชลย,ชะแลง,ลาภลอย,การแข่งขัน
velvet(n) กำมะหยี่,ความนิ่ม,ลาภลอย,กำไรสุทธิ
windfall(n) ผลไม้ร่วง,ลาภลอย,โชคลาภ

German-Thai: Longdo Dictionary
Schwein habenมีโชคดี, มีลาภ, See also: Glück haben

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top