ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snitch

S N IH1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snitch-, *snitch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snitch(vt) แอบฉกฉวย, See also: แอบขโมย
snitch(vi) ฟ้อง, See also: รายงาน, กล่าวโทษ, Syn. sneak
snitch(n) คนขี้ฟ้อง (คำสแลง), Syn. informer, canary
snitch(n) ขี้ขโมย, See also: หัวขโมย, Syn. thief
snitch on(phrv) ให้เบาะแสเกี่ยวกับ, See also: แจ้งเกี่ยวกับ, Syn. inform against

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll wait for Charlie to bring your wake-up dose and snitch you both off to the Chinese.ผมจะอยู่รอชาร์ลีเอายาตื่นนอนมาให้คุณ... ...และรายงานเรื่องพวกคุณกลับไปยังจีน Brokedown Palace (1999)
Remember, the Snitch is worth 150 points.อย่าลืมว่าลูกสนิชมีค่า 150 แต้ม Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
The Seeker who catches the Snitch ends the game.ซีกเกอร์ฝ่ายใดจับลูกสนิชได้เมื่อไหร่ เกมจบลง Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
We don't even know this Tom Riddle. He sounds like a dirty, rotten snitch to me.เราไม่รู้จักทอม ริดเดิ้ลด้วยซ้ำ ฟังดู เหมือนพวกชอบสอดแนมเรื่องคนอื่น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
No. We found out she was a snitch for a cop.ไม่ เรารู้ว่าเธอเป็นสายให้ตำรวจ The Dark Defender (2007)
Sorry. Uh, I'm just new to this whole snitch thing.โทษทีค่ะ ฉันใหม่มากกะเรื่องขี้ฟ้องแบบนี้ No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
She was a snitch for the cop. She was fucking him.มันเป็นสายให้ตำรวจ แล้วมันก็นอนกับเค้าด้วย Our Father (2008)
So he's not a snitch against us?งั้น เขาก็ไม่ใช่หัวขโมยสำหรับเรา? Episode #1.8 (2008)
You rata snitch motherfucker.นายไอ้หนอนบ่อนใส้ เย็ดแม่งมึงเอ้ย Pilot (2008)
Yeah, well, I got her to snitch on her crew, didn't I?ใช่ ฉันทำให้เขาบอกเบาะแส เกี่ยวกับพวกตัวเองใช่ไหม Under the Gun (2010)
I leave the snitch he caught "in his first Quidditch match at Hogwarts...ขอมอบลูกสนิช ที่ได้จากการแข่งควิดดิสครั้งแรกที่ฮอกวอตส์.. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
You were right. Snitches have flesh memories. But I didn't catch the first snitch with my hand.เธอพูดถูก ลูกสนิซจดจำสัมผัสแรก Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snitchDammit, that pest Nagisa, she really went and snitched on me to the teachers.
snitchYou don't do a useful snitch of work.

CMU English Pronouncing Dictionary
SNITCH S N IH1 CH
SNITCHING S N IH1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snitch (v) snˈɪtʃ (s n i1 ch)
snitched (v) snˈɪtʃt (s n i1 ch t)
snitches (v) snˈɪtʃɪz (s n i1 ch i z)
snitching (v) snˈɪtʃɪŋ (s n i1 ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
盗み食い;ぬすみ食い[ぬすみぐい, nusumigui] (n) sneaking a bite; snitching food [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snitch
   n 1: someone acting as an informer or decoy for the police [syn:
      {fink}, {snitch}, {snitcher}, {stoolpigeon}, {stool
      pigeon}, {stoolie}, {sneak}, {sneaker}, {canary}]
   v 1: take by theft; "Someone snitched my wallet!" [syn: {hook},
      {snitch}, {thieve}, {cop}, {knock off}, {glom}]
   2: give away information about somebody; "He told on his
     classmate who had cheated on the exam" [syn: {denounce},
     {tell on}, {betray}, {give away}, {rat}, {grass}, {shit},
     {shop}, {snitch}, {stag}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top