ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปะปน

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปะปน-, *ปะปน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะปน[V] be mixed up, See also: mingle, Syn. ปนเป, เจือปน, Example: พระธรรม 7 คัมภีร์นั้นเป็นเนื้อธรรมแท้ๆ ที่ไม่มีนิทานปะปน, Thai definition: เอาสิ่งที่มีจำนวนน้อยประสมลงในส่วนมากเพื่อให้ระคนปนเป็นอันเดียวกัน
ปะปน[V] confuse, See also: confound with, Syn. ปน, Example: ผมจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจงอย่าเอาแลนไปปะปนกับระบบ UNIX ที่โยงกันเป็นเน็ตเวิร์ค, Thai definition: สิ่งต่างชนิดต่างประเภทระคนปนกัน
ปะปนกัน[V] mix, See also: combine, mingle, intermingle, blend, jumble, Syn. ปะปน, คละเคล้ากัน, Example: ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมีคนหลายเชื้อชาติปะปนกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปะปนก. ปนกัน (มักใช้ในลักษณะที่สิ่งต่างชนิดต่างประเภทระคนปนกัน), บางทีก็ใช้หมายความอย่างเดียวกับ ปน.
มั่วปะปนกันจนแยกไม่ออก เช่น วางของมั่วไปหมด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That he would blend in.ว่าเขาจะปะปนไปกับคนท้องถิ่น. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I could be dead.ตั้งใจทำงานหน่อย อย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาปะปน Hero (1992)
All right. Say he does use a boat. He still wanna mix with others.เอาล่ะ งั้นก็ถือว่าเขามากับเรือแล้วกัน คงไปปะปนกับคนอื่น ๆ The Jackal (1997)
I told you that we can take part in the revolt.ชั้นจะให้เธอแอบปะปนไปกับพวกนั้นต่างหาก Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Perhaps there's truth in this illusion.บางทีความจริงอาจปะปนอยู่ในภาพลวงตานั้น The Illusionist (2006)
[Was there at least a tiny bit of love in that kiss?[จูบนั้น.. มีเศษเสี้ยวของความรักปะปนอยู่บ้างมั๊ย? Heavenly Forest (2006)
About what kind of pollutants are in the water,ถึงสิ่งที่ปะปนอยู่ในน้ำ See-Through (2007)
We could slip out through the regular entrance.เราน่าจะลอบปะปนไปตามทางออกปกติ Resident Evil: Degeneration (2008)
The best thing we had going was the crowd.สิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำคือปะปนไปกับฝูงชนนะ Knight Rider (2008)
Mixed signals.สัญญาณที่ปะปนกัน Memoriam (2008)
If you throw away your cell phone, shut down your e-mail pass all your instructions face-to-face, hand-to-hand turn your back on technology and just disappear into the crowd...ถ้าคุณโยนมือถือทิ้ง ปิดอีเมล์ สั่งการเองโดยตรง แบบตัวต่อตัว หันหลังให้เทคโนโลยี ทำตัวปะปนไปกับฝูงชน Body of Lies (2008)
You ever heard of drt?คุณไม่เคยได้ยินเรื่องปะปนเหรอ Bad Seed (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปะปน[v.] (papon) EN: mix ; be mixed up ; mingle   FR: mêler
ปะปน[v.] (papon) EN: confuse ; confound with   FR: confondre
ปะปนกัน[v.] (papon kan) EN: mix ; combine ; mingle ; intermingle ; blend ; jumble   
ปะปนกันยุ่ง[adj.] (papon kan yung) FR: embrouillé ; confus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confound(คันเฟานดฺ') {confounded,confounding,confounds} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ปะปนกันยุ่ง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้แพ้,ทำลาย,ใช้ฟุ่มเฟือย., See also: confounder n. confoundingly adv., Syn. puzzle,amaze,bewilder ###A. recognize,tell
infiltration(อินฟิลเทร'เชิน) n. การซึมทะลุ,การแทรกซึม,สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป,การแฝงตัวเข้าไปปะปนกับข้าศึก

English-Thai: Nontri Dictionary
mix(vt) ผสม,ปะปน,ปรุง,ทำให้ยุ่งเหยิง
mixed(adj) ซึ่งปะปนกัน,ซึ่งผสมกัน,ยุ่งเหยิง,หลายหลาก
motley(adj) ปะปนกัน,ต่างๆนานา,ลานตา,ผสมผเส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top