ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดอด

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดอด-, *ดอด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอด[V] steal, See also: go stealthily, do secretly, do covertly, sneak in/away, Syn. แอบ, ด้อม, แวบ, ย่อง, เดินหลบ, แอบไป, หลบฉาก, Example: เขาดอดไปหาเธอเวลากลางคืน, Thai definition: อาการที่ไปมาหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้หรือโดยไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอดก. แอบไปหรือแอบมาทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ให้ใครรู้ เช่น ดอดมาหยิบเงินไปตั้งแต่เมื่อไร บอกให้เฝ้าบ้าน ก็ดอดไปเที่ยวกลางคืนเสียนี่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Till then, don't you go changing.จนกระทั่งเวลานั้นโปรดอดทนรอ The Blues Brothers (1980)
I just wish we never boosted that goddamned Dodge.ฉันอยากให้เป็นเหมือนว่าเราไม่ได้ขโมย ไอ้รถดอดจ์ บ้านั่น Stand by Me (1986)
Some people think Johnny Dodds is best on clarinet, but I know if you took him on in a cutting session,บางคนคิดว่า จอห์นนี่ ดอดส์ เล่นคลารีเนทเก่งที่สุด แต่ผมว่า คุณเล่นท่อนแยกเก่งกว่า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- That gives us 40 minutes to get the fuck outta Dodge, which, if you do what I say, when I say it, should be plenty.- นั่นทำให้เรามี 40 นาทีที่จะได้รับ outta เพศสัมพันธ์ที่ดอดจ์ ซึ่งถ้าคุณทำสิ่งที่ฉันพูดเมื่อฉันบอกว่ามันควรจะมีความอุดมสมบูรณ์ Pulp Fiction (1994)
Eleven days ago Charles C. Murdock bought himself a brand new Dodge Minivan.เมื่อ 11 วันก่อน ชาร์ล ซี เมอร์ด็อค ซื้อรถดอดจ์มินิแวน มาใหม่คันนึง The Jackal (1997)
... butDodgersareplayingGiants.... แต่จะว่าไปนะ ดอดเจอร์ กำลังเจอกะ ไจแอนท์ส The Story of Us (1999)
Balderdash.เบาเดอดาช เด็กผู้กำลังหาบัตรทอง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
- Dodgers win. - You're such a dick.ดอดเจอร์ ชนะ นายนี่แย่จริงๆ Zathura: A Space Adventure (2005)
Please bear with it a little longer,ได้โปรดอดทนอีกหน่อย Episode #1.9 (2006)
Here I am, and I stand so tall, just the way I'm supposed to be, but you're on to me...นี่ไงฉัน และฉันยืนยืดอด อย่างที่ฉันควรจะเป็น Loving Annabelle (2006)
About to get you a spot on the Dodgers, son.จะได้เป็นตัวจริงของดอดเจอร์แล้วไอ้หนู Crank (2006)
We'll stand our groundเราจะยืนหยัดอดทน Like Stars on Earth (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอด[v.] (døt) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away   FR: se glisser ; se faufiler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creep up[PHRV] ดอดเข้ามาใกล้, See also: แอบเข้ามาใกล้, เล็ดลอดเข้ามาใกล้
dive into[PHRV] หลบเข้าไป (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดอดเข้าไป, แอบเข้าไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
considered(คันซิด'เดอดฺ) adj. ซึ่งได้รับการพิจารณา,เป็นที่นับถือ
dawdle(ดอด'เดิล) v. ฆ่าเวลา,อืดอาด,ลอยชาย, See also: dawdler n. ดูdawdle dawdlingly adv. ดูdawdle -S.idle
doddered(ดอด'เดิด) adj. อ่อนแอ,เดินเตาะแตะ,อายุมาก
doddering(ดอด'เดอริง) adj. สั่น,สั่นระริก,เดินเตาะแตะ,เดินโงนเงน
dodge(ดอด) vi.,vt.,n. (การ) หลบ,เลี่ยง,บอกปัด, See also: dodger n. ดูdodge
sneak(สนีค) vi.,vt.,n. (ผู้) เดินหลบ,เดินลับ ๆ ล่อ ๆ ,ทำลับ ๆ ล่อ ๆ ,ดอด,แอบ,แอบทำ,ด้อม,ลัก,ขโมย, Syn. skulk,slink
spartan(สพารฺ'เทิน) adj. เกี่ยวกับเมืองSparta,คล้ายสปาร์ตา มีวินัยสูง,กล้าหาญ,ทรหดอดทน,ไม่เกรงกลัว n. ชาวเมืองสปาร์ตา -Spartanism n., See also: Spartanly adv. Spartanically adv., Syn. rigorous
stamina(สแทม'มะนะ) n. ความแข็งแรง,ความแข็งแกร่ง,ความทรหดอดทน,สุขภาพ,พหูพจน์ของ stamen (ดู)
stayer(สเท'เออะ) n. ผู้อยู่,ผู้ค้าง,ผู้ยืนหยัด,ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้มีความอดทน,สัตว์ที่มีความทรหดอดทน,สิ่งที่ยับยั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
patience(n) ความอดทน,ขันติ,ความทรหดอดทน
patient(adj) อดทน,มีขันติ,ทรหดอดทน
sneak(vi) ด้อมๆมองๆ,ทำลับๆล่อๆ,แอบดู,ดอด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top