Search result for

ดึงขึ้น

(14 entries)
(0.0904 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดึงขึ้น-, *ดึงขึ้น*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get up    [PHRV] ดึงขึ้น, Syn. pull up
haul up    [PHRV] ยกขึ้น, See also: ดึงขึ้นไป, Syn. haul down
hike up    [PHRV] ดึงขึ้นอย่างเร็ว
hitch up    [PHRV] ดึงขึ้น, See also: เกี่ยวขึ้นมา
pluck up    [PHRV] ถอนขึ้น, See also: ดึงขึ้น, Syn. pull up
rip up    [PHRV] ดึงขึ้น (อย่างแรง), Syn. tear up
tear up    [PHRV] ถอนขึ้น, See also: ดึงขึ้น, Syn. pull up
yank up    [PHRV] กระตุกขึ้นอย่างแรง, See also: ดึงขึ้นอย่างเสียงดัง, Syn. pull up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hitch(ฮีทชฺ) v. ผูกเชือก,ผูกปม,เกี่ยวกับ,ผูกกับ,สมรส,เดินขาเป๋. n. การผูกเชือก,การผูกปม,การสะดุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,การเดินขาเป๋,การดึงขึ้น, Syn. snag,obstacle,fasten
hoist(ฮอยซฺ) vt. ยกขึ้น,ดึงขึ้น,ชักขึ้น. n. เครื่องยก,ลิฟต์ กว้าน,ปั้นจัน,รถยก,การยก,ธงที่ชักขึ้น,การชักรอก, Syn. elevate,raise
parbucklen. เชื่อกดึง,ชือกโยง,vt. ดึงขึ้นหรือลง
rouse(เราซ) vt.,n. (การ) ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ทำให้ตื่น,กระตุ้น,ทำให้โกรธ,ยุยง,ก่อกวน,ดึงขึ้นสุดกำลัง,การดื่มเหล้ารวดเดียวหมด,การดื่มจนเมา,การเลี้ยงสุรา,การเลี้ยงอาหารอย่างเอะอะโวยวาย vi. ตื่นขึ้นมา,ลุกขึ้นมา,ฮึดสู้, Syn. awaken
whip(วิพ) vt.,n. (การ) หวด,ตี,เฆี่ยน,โบย,ลงแส้,ฝึกอย่างเข้มงวด,รวบรวม,ชุมนุม,กระตุ้น,พันด้วยเชือก,เอาชนะอย่างเด็ดขาด,ดึงขึ้นด้วยเชือก,ฟันรอบ,ตีไข่ ,แส้ ,ผู้ควบคุมเสียงสมาชิกพรรคการเมืองในสภา,อาหารหวานที่ทำด้วยครีมหรือไข่ขาว,ลูกรอกโยง vi. พุ่ง,หวดแส้,ตกปลา

English-Thai: Nontri Dictionary
hoist(vt) ชักรอก,ยกขึ้น,ดึงขึ้น

Are you satisfied with the result?

Go to Top