ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pull up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pull up-, *pull up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pull up(phrv) ดึงยกขึ้น, Syn. get up, jerk up
pull up(phrv) ดึงไปข้างหน้า, Syn. drag up, draw up
pull up(phrv) ทำให้หยุด, Syn. draw up, pull in
pull up(phrv) ดุด่า, See also: หาข้อผิดพลาด, Syn. tell off
pull up(phrv) แก้ไข, See also: ปรับปรุง
pull up(phrv) ยืดตัวตรง, See also: ยืนตรง, Syn. draw up
pull up(phrv) เปลี่ยนระดับ, See also: ตีคู่, ขึ้นมาเท่ากับ
pull up stakes(idm) ละทิ้งถิ่นที่อยู่หรือที่ทำงาน
pull up one's roots(idm) ละทิ้งถิ่นที่อยู่, Syn. put down

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mind if I pull up a chair?ขอนั่งด้วยคนได้มั้ย Casualties of War (1989)
Wiseguys would pull up and Tuddy would toss me their keys... and let me park their Cadillacs.พวกรุ่นใหญ่จะจอดรถ และทัดดี้ให้กุญแจรถผมมา และให้ผมจอดรถคาดิแลคให้ Goodfellas (1990)
- Pull up your trousers.- - ดึงกางเกงของคุณ In the Name of the Father (1993)
Let's just calm down and pull up the star file on Vega.ขอเพียงสงบลงและ ดึงไฟล์ดาวบนเวก้า Contact (1997)
It's for about ten seconds: From when I pull up to the curb and when I get to your door.ชั้นชอบ1 0 นาทีให้หลังจากส่งนายถึงประตูบ้าน Good Will Hunting (1997)
He'd pull up in his police car, jump out chase me up a fence, beat me down, kick me--เขาจะดึงขึ้นมาในรถตำรวจของเขากระโดดออก ... ไล่ล่า ... ฉันขึ้นรั้วตีฉันลงเตะ me-- Showtime (2002)
Can you pull up the file?ช่วยได้ไหม Red Eye (2005)
Pull up a chair.ดึงเก้าอี้ออกมานั่งเลย Four Brothers (2005)
Hey, pull up the manifest.เฮ้ย ดูรายชื่อนักโทษซิ Allen (2005)
Go pull up another case of beer.ไปเอาเบียร์มาอีกลังไป Simon Said (2006)
Pull up on the emergency brake.ดึงเบรคฉุกเฉินไปข้างหน้า Chuck Versus the Helicopter (2007)
Hey Nan Hee, pull up your suspenders, your dress looks like it's going to fall off.นันฮี ดึงเอี๊ยมเธอขึ้นซิ เสื้อเธอมันจะหลุดลงมาแล้วน่ะ 9 Ends 2 Out (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pull upWhy don't you pull up and take a rest for a while.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถกเขมร(v) pull up one's the panung, See also: in preparation for a task, hitch up a wrap-around cloth in the form of breech clout, metho, Syn. ขัดเขมร, Example: พวกผู้ชายเอาผ้าขาวม้ามาถกเขมรก่อนกระโจนลงคลอง, Thai Definition: นุ่งผ้าโจงกระเบน ดึงชายให้สูงร่นขึ้นไปเหนือเข่า
ถลก(v) roll up, See also: pull up, hitch up, raise, hike up, Syn. ถก, ยกขึ้น, ดึงขึ้น, รั้งขึ้น, เปิด, Example: เขาพลิกแขนขาตรวจดูรอยเขี้ยว หลังจากถลกหนังงูหั่นใส่หม้อ, Thai Definition: ดึงรั้งให้สูงขึ้นอย่างถกผ้านุ่ง ถกแขนเสื้อ, ดึงให้หลุดออกมา
ถอน(v) pull out, See also: pull up, draw, take sth out, extract, root out, Syn. ดึง, ทึ้ง, Example: เมื่อหมอออกมาเรียกพี่สาวเธอเข้าไปถอนฟัน เธอได้ยินเสียงร้องครวญครางซึ่งทำให้เธอกลัวมาก, Thai Definition: ดึงขึ้นจากใต้พื้นหรือใต้ผิว
กระโจมอก(v) pull up one's lower garment so as to cover the breasts, See also: wear a skirt to cover her breast, Syn. นุ่งกระโจมอก, Example: สาวๆ ในหมู่บ้านต่างพากันกระโจมอกว่ายน้ำในคลอง
โจง(v) hold up, See also: pull up, Syn. โยงขึ้น, รั้งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถลก[thalok] (v) EN: roll up ; pull up ; hitch up ; raise ; hike up  FR: relever ; retrousser
ถก[thok] (v) EN: pull up ; roll up ; hitch up ; raise ; push up  FR: relever ; retrousser
ถอน[thøn] (v) EN: pull out ; pull up ; draw ; withdraw ; uproot ; extract ; root out  FR: arracher ; enlever ; retirer ; extraire ; révoquer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bá, ㄅㄚˊ, ] pull up; pull out; select; promote #4,712 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] pull up sleeves; strike with fists #212,104 [Add to Longdo]
拔秧[bá yāng, ㄅㄚˊ ㄧㄤ, ] pull up seedlings (for transplanting) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sattelmoment { m }pull up torque [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たくし上げる[たくしあげる, takushiageru] (v1) to roll up or pull up (sleeves, skirt, etc.) [Add to Longdo]
扱ぐ[こぐ, kogu] (v5g) to pull up by the roots [Add to Longdo]
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1, vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P) [Add to Longdo]
引き付ける(P);引付ける(P);引きつける;引付る(io);惹き付ける;惹きつける[ひきつける, hikitsukeru] (v1) (1) to fascinate; to attract; to charm; to pull up (at a gate); (2) (引き付ける, 引付ける, 引きつける, 引付る only) to have a convulsion; (P) [Add to Longdo]
引っこ抜く[ひっこぬく, hikkonuku] (v5k, vt) (See 引き抜く) to extract; to pull up; to uproot [Add to Longdo]
引っ張り上げる[ひっぱりあげる, hippariageru] (v1) to pull up; to haul up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pull up
   v 1: come to a halt after driving somewhere; "The Rolls pulled
      up on pour front lawn"; "The chauffeur hauled up in front
      of us" [syn: {draw up}, {pull up}, {haul up}]
   2: straighten oneself; "He drew himself up when he talked to his
     superior" [syn: {draw up}, {pull up}, {straighten up}]
   3: cause (a vehicle) to stop; "He pulled up the car in front of
     the hotel" [syn: {draw up}, {pull up}]
   4: remove, usually with some force or effort; also used in an
     abstract sense; "pull weeds"; "extract a bad tooth"; "take
     out a splinter"; "extract information from the telegram"
     [syn: {extract}, {pull out}, {pull}, {pull up}, {take out},
     {draw out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top