ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mud

M AH1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mud-, *mud*, mu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mud(n) โคลน, Syn. mire, muck, sludge, slime
mud(n) การใส่ร้าย, See also: การป้ายสี, การใส่ร้ายป้ายสี
mud(vi) ปกคลุมไปด้วยโคลน
muddy(adj) ข่น, See also: หมอง, ทึม, ไม่ใส, Syn. cloudy, mirky, murky, turbid, Ant. clearly
muddy(adj) ขุ่น (ความคิด), See also: ไม่แจ่มใส, Ant. clearly
muddy(adj) เลอะโคลน, See also: เปรอะเปื้อน, เต็มไปด้วยโคลน, Syn. boggy, marshy, miry, mucky, quaggy, sloughy, swampy, Ant. dry, barren
muddy(adj) ยุ่งเหยิง, See also: คลุมเครือ, Syn. dull, Ant. clearly
muddy(vt) ทำให้เปื้อนโคลน, See also: ปกคลุมไปด้วยโคลน, Syn. contaminate, Ant. improve
muddle(vi) คิดเรื่อยเปื่อย, See also: คิดฟุ้งซ่าน, คิดไร้สาระ, มั่ว, Syn. confuse
muddle(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้สับสนวุ่นวาย, Syn. confuse, jumble, mix, complicate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mud(มัด) n. โคลน, เลน, ปลัก. vt. ปกคลุมด้วยโคลน, กวนให้โคลนลอยขึ้น, Syn. muck, mire
muddle(มัด'เดิล) vt. ทำให้ยุ่ง, ทำให้สับสน, ทำให้มึน, ผสมเหล้า, ทำให้ขุ่น, ทำเหลวไหล. vi. คิดฟุ้งซ่าน, มั่ว, กระทำเหลวไหล, muddle through ประสบความสำเร็จอย่างไม่ได้พยายามเต็มที่. n. ภาวะยุ่งเหยิง, ภาวะสับสน, , See also: muddleness n. muddlement n. muddligly
muddy(มัด'ดี) adj. เต็มไปด้วยโคลน, ขุ่น, ไม่ใสสะอาด, มัว, ยุ่งเหยิง, คลุมเครือ vt. ทำให้เป็นโคลน, ทำให้ขุ่น, ทำให้มัว, ทำให้ยุ่งเหยิง, กล่าวหา, ป้ายร้าย. vi. กลายเป็นโคน, กลายเป็นขุ่น., See also: muddily adv. muddiness n., Syn. cloude
mudguard(มัด'การ์ด) n. ที่บังโคลนของรถ
mudhole(มัด'โฮล) n, ปลัก, เต็ม
mudslinging(มัด'สลิงกิง) n. การกล่าวร้ายป้ายสี., See also: modslinger n.
curmudgeonn. คนอารมณ์ร้ายและตระหนี่, See also: curmudgeonly adj. ดูcurmudgeon
smudge(สมัดจฺ) n., vi., vt. (ทำ, เกิด) รอยเปื้อน, รอยเปรอะ, รอยด่างพร้อย, ควันที่ทำให้หายใจลำบาก, ควันไล่แมลง., See also: smudgedly adv. smudgeless adj., Syn. soil, smear, stain, smutch
smudge potn. หม้อรมควัน (ไล่แมลง)
smudgy(สมัด'จี) adj. มีรอยเปื้อน, มีรอยเปรอะ, มีรอยด่างพร้อย, สกปรก, มีควันพุ่งโขมง, เลอะเลือน, ไม่ชัดเจน, Syn. smeared, smeary

English-Thai: Nontri Dictionary
mud(n) โคลน, เลน, ปลัก
muddle(n) ความยุ่ง, ความยุ่งเหยิง, ความเหลวไหล, ความสับสน
muddle(vi, vt) ยุ่งเหยิง, งง, มั่ว, คิดฟุ้งซ่าน, สับสน, มึน
muddy(adj) เป็นโคลน, ขุ่นมัว, ยุ่งเหยิง
smudge(n) รอยด่าง, รอยเปื้อน, จุด, หยดหมึก
smudge(vt) ทำให้เลอะเทอะ, ทำให้เปื้อน, ทำให้ด่าง, ทำให้มีมลทิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mudโคลน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mud crackระแหงโคลน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mud flapยางกันโคลน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mud pot; sulfur-mud poolพุโคลน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mud rock; mudrock; mudstoneหินโคลน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mud-volcanoเนินพุโคลน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mudflow๑. การไหลของโคลน๒. โคลนไหล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mudrock; mud rock; mudstoneหินโคลน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mudslingingการให้ร้ายป้ายสี, การสาดโคลน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mudstone; mud rock; mudrockหินโคลน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mudโคลน, Example: มวลตะกอนที่ยังไม่แห้งและแข็งตัว ประกอบด้วยดินและทรายแป้ง ปนอยู่กับสารอื่นที่มีขนาดเท่าเม็ดทราย [สิ่งแวดล้อม]
mud crackmud crack, ระแหงโคลน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
mud crackดินแตกระแหง, รอยแตกบนผิวหน้าดินที่เปลี่ยนแปลงโดยการหดตัวของดินโคลนเนื่องจากสภาพความแห้งแล้งของภูมิประเทศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mud Flatหาดโคลน, Example: มักพบอยู่ตามบริเวณใกล้ปากแม่น้ำสายใหญ่ๆ ที่มีโคลนตะกอนจากแม่น้ำ พัดพามาเป็นจำนวนมาก มีลักษณะเป็นลานปริ่มน้ำ เวลาน้ำขึ้นน้ำจะท่วม มิดลานนั้น และเวลาน้ำลงลานจะโผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมา เช่น บริเวณดอน หอยหลอดปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ถ้าหากหาดโคลนนั้น มีขนาดใหญ่และมีตะกอนสะสมมากจนโผล่พ้นระดับน้ำขึ้นมา เรียกว่า ที่ลุ่มราบชายเลน ซึ่งมักจะมีพืชบางชนิด เช่น ต้นแสม และต้นโกงกางขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น จึงมักเรียกว่า ป่าชายเลน หรือป่าชายเลนน้ำเค็ม เช่น ป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Mud Rainฝนโคลน, Example: น้ำฝนที่มีละอองของดินทราย หรือผงฝุ่นปนอยู่จนทำให้ฝนที่ตกลงมา มีสีคล้ายโคลน ฝุ่นละอองดังกล่าวนี้อาจมาจากถิ่นที่อยู่ไกล ๆ แล้ว ปลิวมากับลม [สิ่งแวดล้อม]
Mud Therapyการรักษาด้วยโคลน, การบำบัดด้วยโคลน [การแพทย์]
Muddy Stonesคล้ายๆโคลน [การแพทย์]
Mudflowsโคลนไหล [TU Subject Heading]
mudslidemudslide, โคลนถล่ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mudslidesโคลนถล่ม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mudflap(n) บังโคลน
mudskipper(n) ปลาตีน
Image:
mudskipper(n) ปลาตีน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not with mud on my face?คงไม่เอาโคลนมาป้ายหน้าฉันนะ The Great Dictator (1940)
They wait for the mud or snow to take their life.พวกเค้าต่างรอให้โคลน หรือหิมะ มาพรากเอาชีวิตไป Night and Fog (1956)
Do you know what it's like to fall in the mud and get kicked in the head by an iron boot?รู้มั้ยว่าการล้มลงในโคลน และโดนเตะที่หัว ด้วยรองเท้าเหล็กมันเป็นยังไง Airplane! (1980)
You look just fine down there... slithering in the mud like vermin.คุณดูดีมากข้างล่างนั้น ลื่นไถลในโคลนเหมือนกับพยาธิ The Blues Brothers (1980)
Take her to the river. We'll make a mud pack for her.พามันไปที่แม่น้ำ แล้วเอาโคลนพอกให้มัน Gandhi (1982)
Mud packs.พอกโคลน Gandhi (1982)
A man with mud on his face could be a man of any colour.เอ่อ เอ่อ สาวน้อยคนนี้เป็นใครน่ะ แฟนนายเหรอ Hero (1992)
With mud all over me!คุณให้เสลาผมอีกสักหน่อยนะ Hero (1992)
Awful mud slides on nights like these.โคลนไหลลื่นน่าดูฝนตกแบบนี้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
She's in the mud room.เธออยู่ในห้องโคลน Legally Blonde (2001)
I'm sure he went off to look for a nice mud hole to cool down in.พ่อว่า ลูกออกไปหาบ่อโคลนดี ๆ ไปหมัก ตัวให้ ใจเย็น ๆ Shrek 2 (2004)
And I'm flying 747 s into your mud huts and incinerating your friends?แล้วฉันก็ขับเครื่อง 747 พุ่งชนกระท่อม เผาเพื่อนๆ แกเป็นไง Crash (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mudDon't tramp in the living room with muddy feet.
mudHe scraped mud from the door.
mudHe scraped the mud off his boots.
mudHe threw mud at me and made me dirty.
mudHe was covered with mud.
mudHe was covered with mud from head to foot.
mudHe was knee deep in mud.
mudHis English has a murky, muddled sound to it, don't you think?
mudHis face was covered with mud.
mudHis hands were mud all over.
mudHis name is mud.
mudI couldn't help laughing when I saw him lying face down covered with mud.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคลนตม(n) mire, See also: mud, slime, muck, dirt, ooze, Syn. ตม, Example: ระวังอย่าขับรถไปใกล้ดินตรงที่เป็นโคลนตม เพราะเดี๋ยวล้อรถจะติด ออกไม่ได้, Thai Definition: ดินเปียกเหลวที่เหนียวกว่าเลน
ขี้โคลน(n) mud, See also: mire, muck, Syn. โคลน, ขี้ดิน, โคลนตม, Example: รองเท้าของเขามีขี้โคลนติดอยู่เต็มไปหมด, Thai Definition: ดินที่เปียกเหลวพอปั้นได้
ขี้เทือก(n) mire, See also: mud, Syn. เทือก, Example: ขี้เทือกตามริมคันนาติดรองเท้าเขาจนยกขาเกือบจะไม่ขึ้น, Thai Definition: ที่ดินที่ไถคราดทำให้เป็นโคลนเพื่อตกกล้า
โคลน(n) mud, See also: mire, muck, clay, wet dirt, Syn. ตม, เลน, Example: เท้าเจ้าตูบเปื้อนโคลนเต็มไปหมด, Thai Definition: ดินเปียกเหลวพอปั้นได้
ปลัก(n) muddy place, See also: mud puddle, mire, wallow, Syn. หล่ม, Example: เด็กๆ กำลังใช้ไม้ตีก้นควายที่นอนอยู่ในปลักพยายามไล่ให้มันลุกขึ้น, Count Unit: ปลัก, Thai Definition: แอ่งที่เป็นโคลน เลน
ฟุ้งซ่าน(v) muddle, See also: be distracted, Syn. เพ้อเจ้อ, Example: ้หากจิตฟุ้งซ่านให้ใช้วิธีการนั่งสมาธิช่วย จะก่อให้เกิดความสุขกายสบายใจ, Thai Definition: คิดวุ่นวายสับสนไปมาอย่างไม่มีจุดหมาย
เฟอะ(adj) rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟะ, Example: ฉันเกลียดเนื้อเฟอะที่แขนและหน้าของเขา, Thai Definition: ที่เลอะเปรอะเป็นหนอง
เฟะ(adj) rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟอะ, Example: พอเขาเล่าถึงตอนที่เห็นหน้าเฟะของผู้หญิงคนนั้น ทุกคนก็กระโดดเข้ามารวมกันทันที, Thai Definition: ที่เละเทะเปรอะเป็นหนอง
เฟะฟะ(adj) rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟอะ, เฟะ, Example: ฝรั่งผลนั้นมีเนื้อเน่าเฟะฟะกินไม่ได้แล้ว, Thai Definition: ที่เละเทะสกปรกเพราะเน่า เป็นต้น
เปือก(n) mud, See also: sludge, mire, ooze, slime, Thai Definition: ฟองหรือสิ่งที่เกิดเป็นฝ้าขึ้นจากโคลนตม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเมซอน[amēsøn] (n) EN: Burhead ; Texas mud baby
บังโคลน[bangkhlōn] (n) EN: mudguard ; fender (Am.) ; wing  FR: garde-boue [ m ]
บังโคลนหน้า[bangkhlōn nā] (n, exp) EN: front mudguard ; front fender (Am.)  FR: garde-boue avant [ m ]
บังโคลนหลัง[bangkhlōn lang] (n, exp) EN: rear mudguard ; rear fender (Am.)  FR: garde-boue arrière [ m ]
แฉะ[chae] (adj) EN: wet ; muddy ; slushy  FR: boueux
ชายเลน[chāilēn] (n, exp) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland  FR: marécage [ m ] ; zone humide [ f ]
เฉอะแฉะ[choechae] (adj) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy  FR: détrempé ; boueux
ฟุ้งซ่าน[fungsān] (v) EN: muddle
กางเกงขาสั้น[kāngkēng khā san] (n, exp) EN: shorts ; short pants  FR: short [ m ] ; bermuda [ m ]
โคลน[khlōn] (n) EN: mud ; mire ; slush  FR: boue [ f ] ; gadoue [ f ] ; fange [ f ] ; bourbe [ m ] ; vase [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MUD M AH1 D
MUDD M AH1 D
MUDS M AH1 D Z
MUDRY M AH1 D R IY0
MUDGE M AH1 JH
MUDDY M AH1 D IY0
MUDRA M AH1 D R AH0
MUDDLE M AH1 D AH0 L
MUDDIED M AH1 D IY0 D
MUDDLED M AH1 D AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mud (v) mˈʌd (m uh1 d)
muds (v) mˈʌdz (m uh1 d z)
muddy (v) mˈʌdiː (m uh1 d ii)
mudded (v) mˈʌdɪd (m uh1 d i d)
muddle (v) mˈʌdl (m uh1 d l)
muddied (v) mˈʌdɪd (m uh1 d i d)
muddier (j) mˈʌdɪəʳr (m uh1 d i@ r)
muddies (v) mˈʌdɪz (m uh1 d i z)
mudding (v) mˈʌdɪŋ (m uh1 d i ng)
muddled (v) mˈʌdld (m uh1 d l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ní, ㄋㄧˊ, ] mud; paste; pulp, #4,330 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] muddled; paste; scorched, #8,753 [Add to Longdo]
糊涂[hú tu, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, / ] muddled; silly; confused, #9,097 [Add to Longdo]
[hūn, ㄏㄨㄣ, ] muddle-headed; twilight; to faint; to lose consciousness, #12,214 [Add to Longdo]
一塌糊涂[yī tā hú tu, ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙, / ] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess, #15,116 [Add to Longdo]
[hún, ㄏㄨㄣˊ, / ] muddy, #16,152 [Add to Longdo]
迷糊[mí hu, ㄇㄧˊ ㄏㄨ˙, ] muddle-headed; dazed; only half conscious, #17,687 [Add to Longdo]
泥泞[ní nìng, ㄋㄧˊ ㄋㄧㄥˋ, / ] muddy; mud, #25,205 [Add to Longdo]
浑然[hún rán, ㄏㄨㄣˊ ㄖㄢˊ, / ] muddy, #27,122 [Add to Longdo]
泥巴[ní bā, ㄋㄧˊ ㄅㄚ, ] mud, #27,516 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
無題[むだい, mudai] (n, phrase) ไม่มีหัวเรื่อง, See also: R. untitled

German-Thai: Longdo Dictionary
müde(adj) ง่วง, See also: schläfrig
müde(adj) เหนื่อย ล้า, See also: die Müdigket
Müdigkeit(n) |die, nur Sg.| ความเหนื่อย, ความง่วง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlämmautomat { m }mud remover [Add to Longdo]
Fangopackung { f }; Schlammpackung { f } [ med. ]mud pack [Add to Longdo]
Schlamm { m }; Schmutz { m } | mit Schlamm bedeckt | mit nassem Schmutz bedecktmud | plastered with mud | caked with mud and wet [Add to Longdo]
Schlammbad { n }mud bath [Add to Longdo]
Watt { n } | Watten { pl }mud flats; tideland | tidelands [Add to Longdo]
Wattenmeer { n }mud flats; wadden sea; shallows [Add to Longdo]
Hals- und Beinbruch!Mud in your eyes! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD [Add to Longdo]
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n, adj-na) mess; jumble; muddle; chaos [Add to Longdo]
どろどろ(P);ドロドロ[dorodoro (P); dorodoro] (adj-na, adv, n, adj-no) (on-mim) syrupy; muddled; (P) [Add to Longdo]
どろり[dorori] (adv, adv-to) (on-mim) thick (of a liquid); muddy; gooey [Add to Longdo]
ぬたうつ[nutautsu] (v5t, vi) to roll around in the grass or mud [Add to Longdo]
べちゃべちゃ[bechabecha] (adj-na, adv, vs) (on-mim) chattering; prattling; gooey; messy (from mud, ink, etc.) [Add to Longdo]
むつ五郎;鯥五郎[むつごろう;ムツゴロウ, mutsugorou ; mutsugorou] (n) (uk) mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris); goggle-eyed goby [Add to Longdo]
アシェイムド[ashieimudo] (adj-f) ashamed [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システムダウン[しすてむだうん, shisutemudaun] system crash [Add to Longdo]
システムデータ[しすてむでーた, shisutemude-ta] system data [Add to Longdo]
デュアルホームド[でゆあるほーむど, deyuaruho-mudo] dual homed [Add to Longdo]
ネームドパイプ[ねーむどぱいぷ, ne-mudopaipu] named pipe [Add to Longdo]
プログラムデータ[ぷろぐらむでーた, puroguramude-ta] program data [Add to Longdo]
プログラムディレクター[ぷろぐらむでいれくたー, puroguramudeirekuta-] program director, PD [Add to Longdo]
無駄時間[むだじかん, mudajikan] dead time [Add to Longdo]
エーエムディーケーシックス[えーえむでいーけーしっくす, e-emudei-ke-shikkusu] AMD-K6 [Add to Longdo]
エーエムディーケーセブン[えーえむでいーけーせぶん, e-emudei-ke-sebun] AMD-K7 [Add to Longdo]
コムデックス[こむでっくす, komudekkusu] COMDEX [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
無駄[むだ, muda] vergeblich, nutzlos [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mud \Mud\ (m[u^]d), n. [Akin to LG. mudde, D. modder, G. moder
   mold, OSw. modd mud, Sw. modder mother, Dan. mudder mud. Cf.
   {Mother} a scum on liquors.]
   Earth and water mixed so as to be soft and adhesive.
   [1913 Webster]
 
   {Mud bass} (Zool.), a fresh-water fish ({Acantharchum
    pomotis} or {Acantharchus pomotis}) of the Eastern United
    States. It produces a deep grunting note.
 
   {Mud bath}, an immersion of the body, or some part of it, in
    mud charged with medicinal agents, as a remedy for
    disease.
 
   {Mud boat}, a large flatboat used in dredging.
 
   {Mud cat}. See {mud cat} in the vocabulary.
 
   {Mud crab} (Zool.), any one of several American marine crabs
    of the genus {Panopeus}.
 
   {Mud dab} (Zool.), the winter flounder. See {Flounder}, and
    {Dab}.
 
   {Mud dauber} (Zool.), a mud wasp; the {mud-dauber}.
 
   {Mud devil} (Zool.), the fellbender.
 
   {Mud drum} (Steam Boilers), a drum beneath a boiler, into
    which sediment and mud in the water can settle for
    removal.
 
   {Mud eel} (Zool.), a long, slender, aquatic amphibian ({Siren
    lacertina}), found in the Southern United States. It has
    persistent external gills and only the anterior pair of
    legs. See {Siren}.
 
   {Mud frog} (Zool.), a European frog ({Pelobates fuscus}).
 
   {Mud hen}. (Zool.)
   (a) The American coot ({Fulica Americana}).
   (b) The clapper rail.
 
   {Mud lark}, a person who cleans sewers, or delves in mud.
    [Slang]
 
   {Mud minnow} (Zool.), any small American fresh-water fish of
    the genus {Umbra}, as {Umbra limi}. The genus is allied to
    the pickerels.
 
   {Mud plug}, a plug for stopping the mudhole of a boiler.
 
   {Mud puppy} (Zool.), the menobranchus.
 
   {Mud scow}, a heavy scow, used in dredging; a mud boat.
    [U.S.]
 
   {Mud turtle}, {Mud tortoise} (Zool.), any one of numerous
    species of fresh-water tortoises of the United States.
 
   {Mud wasp} (Zool.), any one of numerous species of
    hymenopterous insects belonging to {Pepaeus}, and allied
    genera, which construct groups of mud cells, attached,
    side by side, to stones or to the woodwork of buildings,
    etc. The female places an egg in each cell, together with
    spiders or other insects, paralyzed by a sting, to serve
    as food for the larva. Called also {mud dauber}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mud \Mud\, v. t.
   1. To bury in mud. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make muddy or turbid. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mud
   n 1: water soaked soil; soft wet earth [syn: {mud}, {clay}]
   2: slanderous remarks or charges
   v 1: soil with mud, muck, or mire; "The child mucked up his
      shirt while playing ball in the garden" [syn: {mire},
      {muck}, {mud}, {muck up}]
   2: plaster with mud

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 MUD
  /muhd/, n.
 
   [acronym, Multi-User Dungeon; alt.: Multi-User Dimension]
 
   1. A class of {virtual reality} experiments accessible via the Internet.
   These are real-time chat forums with structure; they have multiple
   ?locations? like an adventure game, and may include combat, traps, puzzles,
   magic, a simple economic system, and the capability for characters to build
   more structure onto the database that represents the existing world.
 
   2. vi. To play a MUD. The acronym MUD is often lowercased and/or verbed;
   thus, one may speak of going mudding, etc.
 
   Historically, MUDs (and their more recent progeny with names of MU- form)
   derive from a hack by Richard Bartle and Roy Trubshaw on the University of
   Essex's DEC-10 in the early 1980s; descendants of that game still exist
   today and are sometimes generically called BartleMUDs. There is a
   widespread myth (repeated, unfortunately, by earlier versions of this
   lexicon) that the name MUD was trademarked to the commercial MUD run by
   Bartle on British Telecom (the motto: ?You haven't lived 'til you've died
   on MUD!?); however, this is false ? Richard Bartle explicitly placed ?MUD?
   in the public domain in 1985. BT was upset at this, as they had already
   printed trademark claims on some maps and posters, which were released and
   created the myth.
 
   Students on the European academic networks quickly improved on the MUD
   concept, spawning several new MUDs (VAXMUD, AberMUD, LPMUD). Many of these
   had associated bulletin-board systems for social interaction. Because these
   had an image as ?research? they often survived administrative hostility to
   BBSs in general. This, together with the fact that Usenet feeds were often
   spotty and difficult to get in the U.K., made the MUDs major foci of
   hackish social interaction there.
 
   AberMUD and other variants crossed the Atlantic around 1988 and quickly
   gained popularity in the U.S.; they became nuclei for large hacker
   communities with only loose ties to traditional hackerdom (some observers
   see parallels with the growth of Usenet in the early 1980s). The second
   wave of MUDs (TinyMUD and variants) tended to emphasize social interaction,
   puzzles, and cooperative world-building as opposed to combat and
   competition (in writing, these social MUDs are sometimes referred to as
   ?MU*?, with ?MUD? implicitly reserved for the more game-oriented ones). By
   1991, over 50% of MUD sites were of a third major variety, LPMUD, which
   synthesizes the combat/puzzle aspects of AberMUD and older systems with the
   extensibility of TinyMud. In 1996 the cutting edge of the technology is
   Pavel Curtis's MOO, even more extensible using a built-in object-oriented
   language. The trend toward greater programmability and flexibility will
   doubtless continue.
 
   The state of the art in MUD design is still moving very rapidly, with new
   simulation designs appearing (seemingly) every month. Around 1991 there was
   an unsuccessful movement to deprecate the term {MUD} itself, as newer
   designs exhibit an exploding variety of names corresponding to the
   different simulation styles being explored. It survived. See also {bonk/
   oif}, {FOD}, {link-dead}, {mudhead}, {talk mode}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MUD
     Multi-User Dungeon (MUD)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 mud /mɵt/
  hectolitre

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top