ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

muck

M AH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muck-, *muck*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muck(n) ปุ๋ยคอก, See also: มูลสัตว์, Syn. manure
muck(n) สิ่งสกปรก, See also: ของสกปรก, ขี้โคลน, Syn. filth, dirt, slime
muck(vt) ใส่ปุ๋ย, See also: ทำเป็นปุ๋ย, Syn. manure
muck(n) เรื่องโสมม, See also: เรื่องน่าขยะแขยง, เรื่องสกปรก, Syn. filt, dirt
muck(n) ภาวะยุ่งเหยิง, See also: ภาวะสับสนวุ่นวาย
muck(n) คำพูดเหลวไหล, See also: คำพูดไร้สาระ, สิ่งเหลวไหล
muck(vt) ทำความสะอาดคอกม้า, See also: ขจัดมูลสัตว์ออกไป
muck(vt) ทำเปื้อน, See also: ทำให้สกปรก
mucky(adj) สกปรก, Syn. filthy, dirty, slimy
mucky(adj) หยาบคาย, See also: ทะลึ่ง, Syn. nasty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
muck(มัค) n. ปุ๋ยคอก, สิ่งสกปรก, มูลสัตว์, ภาวะที่ยุ่งเหยิง, ฝุ่น, ผงธุลี, สิ่งเหลวไหล, คำพูดเหลวไหล, ดินหินและสิ่งอื่น ๆ ที่ต้องสกัดออกเพื่อเอาแร่, Syn. mud, mudslinging
muckrake(มัค'เรค) vt. ค้นหาและเปิดเผยความเลว, การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรืออื่น ๆ, See also: muckraker n.
amuck(อะมัค') adv. อาละวาด, บ้าคลั่ง, บ้าระห่ำ, เตลิดเปิดเปิง, ซึ่งไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
high-muck-a-muckn. บุคคลสำคัญหรือมีตำแหน่งสูง., Syn. high-mucketty-muck
mallemuck(แมล'ละมัค) n. นกทะเล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
muckrakerนักขุดคุ้ย (เรื่องทุจริต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I couldn't help it, with the muck we're given to eatฉันไม่ช่วยมัน, กับ muck we 'ที่ให้ที่จะกิน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Touch that muck and you're dead!สัมผัสโคลนที่คุณจะตาย! Princess Mononoke (1997)
You should do me. I'll muck it up if I have to do myself.ท่านครับ เขาคือคนที่กระทำผิด Shaun of the Dead (2004)
- Drop it, you muck snipe. - Oh! Watch out for that hole, alley rat!ตกเลยไอ้บ้า ระวังหลุม The Illusionist (2006)
Big girl. Sorry, guys. Don't mean to muck up your mojo.โทษที ไม่ได้ตั้งใจจะมาขัดความสุข Chuck Versus the Truth (2007)
* SPLASHING AROUND IN THE MUCK AND THE MIRE **เพลง* Pilot (2007)
Look, I think she really likes me, so don't muck it up for me, OK?ดูสิ! เธอโอเคจะตาย .. น่า ตกลงนะ? Episode #2.2 (2008)
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.ห้องของข้าเละไปหมดแล้ว เสื้อผ้าก็ต้องซัก ชุดเกราะก็ยังไม่ได้ซ่อม รองเท้าก็ไม่ได้ขัด สุนัขก็ไม่มีคนพาไปเดินเล่น เตาผิงก็ยังไม่ได้เก็บกวาด Valiant (2008)
Oh, I regret, Sire, there is one thing I've failed to do - er, muck out your horses.โอ้, ข้าเสียใจเหลือเกินครับท่าน มีอย่างนึงที่ข้ายังไม่ได้ทำ เอ่อ, คือทำความสะอาดคอกม้า... The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Jimmy, go muck out the chain lockers.จิมมี่ ไปทำความสะอาดกุญแจล๊อกเกอร์ไป Sketchy (2010)
If you muck me about, Dexter...ถ้าเธอไม่ดีกับฉันล่ะก็... One Day (2011)
The Senate would frown upon lowering standard into muck and shit... as they frown upon many things that ambitious men must embrace.วุฒิสภาจะขมวดคิ้ว ลดมาตรฐาน ลงไปในโคลนตมและอึ ... ขณะที่พวกเขาขมวดคิ้วเมื่อหลายสิ่งหลายอย่าง Chosen Path (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
muckMany a mickle makes a muckle. [ Proverb ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุ่น[khun] (adj) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky  FR: trouble ; boueux
เลน[lēn] (n) EN: mud ; mire ; slush ; muck   FR: boue [ f ] ; gadoue [ f ] ; bourbier [ m ] ; bourbe [ f ]
เลอะ[loe] (adj) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul  FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
ระราน[rarān] (v) EN: play bully ; bully and humiliate ; run amuck  FR: maltraiter ; brimer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MUCK M AH1 K
MUCKY M AH1 K IY0
MUCKEY M AH1 K IY0
MUCKLE M AH1 K AH0 L
MUCKING M AH1 K IH0 NG
MUCKRAKE M AH1 K R EY2 K
MUCKLEROY M AH1 K AH0 L R OY0
MUCKRAKER M AH1 K R EY2 K ER0
MUCKLEROY M AH1 K L ER0 OY0
MUCKENFUSS M AH1 K AH0 N F AH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
muck (v) mˈʌk (m uh1 k)
mucks (v) mˈʌks (m uh1 k s)
mucky (j) mˈʌkiː (m uh1 k ii)
mucked (v) mˈʌkt (m uh1 k t)
muckle (n) mˈʌkl (m uh1 k l)
muckier (j) mˈʌkɪəʳr (m uh1 k i@ r)
mucking (v) mˈʌkɪŋ (m uh1 k i ng)
muckiest (j) mˈʌkɪɪst (m uh1 k i i s t)
muck-heap (n) mˈʌk-hiːp (m uh1 k - h ii p)
muckraker (n) mˈʌkrɛɪkər (m uh1 k r ei k @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
schmücken(vt) |schmückte, hat geschmückt| ตกแต่ง, ประดับประดา เช่น den Christbaum schmücken ประดับต้นสนสำหรับวันคริสต์มาส, See also: verzieren, Syn. dekorieren

Japanese-English: EDICT Dictionary
マックレーカー[makkure-ka-] (n) muckraker [Add to Longdo]
狂い回る[くるいまわる, kuruimawaru] (v5r) to rave; to run amok (amuck) [Add to Longdo]
黒泥土[こくでいど, kokudeido] (n) muck soil [Add to Longdo]
暴れ狂う[あばれくるう, abarekuruu] (v5u) to rage; to run amok (amuck); to tear around [Add to Longdo]
暴露戦術[ばくろせんじゅつ, bakurosenjutsu] (n) exposure tactics; muckraking tactics [Add to Longdo]
落花狼藉[らっかろうぜき, rakkarouzeki] (n) running amok (amuck); committing violence on; in utter disorder [Add to Longdo]
乱暴狼藉[らんぼうろうぜき, ranbourouzeki] (n) running amok (amuck); committing an outrage; rampageous behavior [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 muck \muck\, a.
   Like muck; mucky; also, used in collecting or distributing
   muck; as, a muck fork.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 muck \muck\, v. t.
   To manure with muck.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 muck \muck\, v. i. & t.
   To excavate and remove muck[5]. Often used with out, as, to
   muck out a round.
   [RDH]
 
      . . . Inco is still much more advanced than other
      mining companies. He says that the LKAB mine in Sweden
      is the closest rival. He predicts that, by 2008, Inco
      can reach a new productivity plateau, doubling the
      current mining productivity from 3,350 tonnes to 6,350
      tonnes per person per year. Another aim is to triple
      the mine cycle rate (the time to drill, blast and muck
      a round) from one cycle to three complete cycles per 24
      hours.
                          --http://www.canadianminingjournal.com/issues/apr00/page10.asp
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muck \Muck\ (m[u^]k), adv.
   Abbreviation of Amuck.
   [1913 Webster]
 
   {To run a muck}. See {Amuck}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muck \Muck\, n. [Icel. myki; akin to D. m["o]g. Cf. {Midden}.]
   1. Dung in a moist state; manure. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Vegetable mold mixed with earth, as found in low, damp
    places and swamps.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything filthy or vile. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. Money; -- in contempt.
    [1913 Webster]
 
       The fatal muck we quarreled for.   --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mining) The unwanted material, especially rock or soil,
    that must be excavated in order to reach the valuable ore;
    also, the unwanted material after being excavated or
    crushed by blasting, or after being removed to a waste
    pile. In the latter sense, also called a {muck pile}.
    [RDH]
 
   {Muck bar}, bar iron which has been through the rolls only
    once.
 
   {Muck iron}, crude puddled iron ready for the squeezer or
    rollers. --Knight.
 
   {muck pile} see {muck pile} in the vocabulary.
    [1913 Webster +RDH]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 muck
   n 1: any thick, viscous matter [syn: {sludge}, {slime}, {goo},
      {goop}, {gook}, {guck}, {gunk}, {muck}, {ooze}]
   2: fecal matter of animals [syn: {droppings}, {dung}, {muck}]
   v 1: remove muck, clear away muck, as in a mine
   2: spread manure, as for fertilization [syn: {manure}, {muck}]
   3: soil with mud, muck, or mire; "The child mucked up his shirt
     while playing ball in the garden" [syn: {mire}, {muck},
     {mud}, {muck up}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MUCK
     Multi-User Chat Kingdom (MUD)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top