ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขี้โคลน

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขี้โคลน-, *ขี้โคลน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้โคลน[N] mud, See also: mire, muck, Syn. โคลน, ขี้ดิน, โคลนตม, Example: รองเท้าของเขามีขี้โคลนติดอยู่เต็มไปหมด, Thai definition: ดินที่เปียกเหลวพอปั้นได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're also turning the sky into mud.คุณทำให้ท้องฟ้า กลายเป็นขี้โคลนได้ด้วย Oh, God! (1977)
What tar pit did this crap ooze out of?นี่ไปตักขี้โคลนบ่อไหนมาหา? Resident Evil: Degeneration (2008)
We're wasting time with these mud monkeys.เสียเวลาเปล่า กับลิงขี้โคลนพวกนี้ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
By a mud monkey.โดยลิงขี้โคลน It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
- Is it the mud on my shoes?รึว่าดูจากขี้โคลนที่ติดรองเท้าฉันมา The Blind Banker (2010)
Throw it in the mud!โยนลงขี้โคลนเลย Dentist of Detroit (2011)
caked in mud..เกรอะขี้โคลน.. August: Osage County (2013)
Caked in mud and dog shit.เกรอะขี้โคลนกับขี้หมา August: Osage County (2013)
It's so thick, it tastes like lukewarm mud.มันแก่มาก รสชาติยังกะขี้โคลนเลย Safe Haven (2013)
Just the mud for you then?ได้แล้วครับ ขี้โคลน Safe Haven (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top