ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dry

D R AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dry-, *dry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
dry cell(n) ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่แบบแห้ง
dry day(n, slang) วันที่มีการบังคับงดจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ
laundry soap(n, phrase) ผงซักฟอก เช่น I live in Canada and would like to import the white bar laundry soap from Peru here. I have used it and it is very good., See also: laundry detergent, Syn. detergent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dry(vt) ทำให้แห้ง, See also: ถนอมอาหารด้วยการอบแห้ง, Syn. condense, preserve, dehydrate, harden, Ant. dilute, moisten, soften
dry(adj) ฝืด, See also: ตลก ร้าย
dry(adj) ไม่ดื่มเหล้า, See also: ห้ามขายเหล้า, ห้ามจำหน่ายสุรา, Syn. abstinent, moderate
dry(adj) ไม่นำกระแสไฟฟ้า
dry(adj) ไม่มีน้ำนม, See also: น้ำนมแห้ง
dry(adj) ไม่หวาน, See also: จืดชืด, ขาดความหวาน
dry(adj) เย็นชา, See also: ไร้อารมณ์, เฉยๆ, เงียบๆ
dry(vi) แห้ง, See also: ถนอมอาหารด้วยการอบแห้ง, Syn. condense, preserve, dehydrate, harden, Ant. dilute, moisten, soften
dry(adj) แห้ง, See also: ไม่เปียกชื้น, แห้งแล้ง, แห้งตึง, ไอแห้งๆ, คอแห้งผาก
dryad(n) นางไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dry(ไดร) { dried, drying, dries } adj. แห้ง, แห้งผาก, แห้งแล้ง, ไร้น้ำ, กระหายน้ำ, เฉยเมย, ไร้อารมณ์, ไม่หวาน. vi., vt. (ทำให้) แห้ง, สูญเสียความชื้น -Phr. (dry up แห้งหมดหยุดระเหย, หยุดพูด) ., See also: dryable adj. ดู dry dryly adv. ดูdry dryness n.ดูdry
dry cellแบตเตอรี่แห้ง, ถ่านไฟฟ้า
dry dockn. อู่เรือแห้ง (ทำการสร้าง ซ่อมหรือทาสีเรือได้)
dry goodsn. สิ่งทอ
dry icen. คาร์บอนไดออกไซด์แข็งใช้เป็นตัวทำให้เย็น
dry runningการตรวจสอบ (โปรแกรม) นอกเครื่องหมายถึง การตรวจสอบดูชุดคำสั่งในเชิงตรรกะ และการใช้รหัสคำสั่งจากผังงาน (flowchart) และคำสั่งข้อเขียน เพื่อดูว่า ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ อาจใช้ตัวเลขสมมติใส่เข้าไปก็ได้ ในบางครั้ง ใช้คำว่า การไล่สอบบนโต๊ะทำงาน (desk check)
dry washn. ผ้าม่านหรือสิ่งทอที่ซักแล้วไม่ต้องรีด
dry-clean(ไดร'คลีน) vt. ซักแห้ง., See also: dry cleaner n. ดูdry-clean
dry-shodadj. สวมรองเท้าแห้ง
drycleaningการซักแห้ง (ใช้น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันก๊าดแทนน้ำ) , เสื้อผ้าที่ซัก โดยวิธีดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
dry(adj) แห้ง, แห้งแล้ง, กระหายน้ำ, ไม่มีน้ำ, เรียบๆ
dry(vi) แห้ง, ไม่มีน้ำ, ไม่เปียก
DRY dry goods(n) เครื่องนุ่งห่ม, สิ่งทอ
dryad(n) นางไม้
foundry(n) การหล่อโลหะ, โรงหล่อ, โรงหลอม
heraldry(n) ตราประจำตระกูล, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของทหาร
husbandry(n) กสิกร, การเพาะปลูก, การเลี้ยงสัตว์, การดูแล
laundry(n) เสื้อผ้าที่ซักฟอก, ร้านซักรีด
laundryman(n) คนซักรีดผู้ชาย
ribaldry(n) การพูดสามหาว, การพูดหยาบคาย, การไม่เคารพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dry airอากาศแห้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dry coilคอลย์แห้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dry coughไอแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dry deciduous forestป่าผสมผลัดใบแล้ง, ป่าเบญจพรรณแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dry evergreen forest; semi-evergreen forestป่าดิบแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dry expansionการระเหยสารทำความเย็นหมดพอดี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dry extractสิ่งสกัดแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dry gangreneเนื้อตายเน่าแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dry gap; wind gapช่องเขาลมกัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dry labourการคลอดแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dryแห้ง [การแพทย์]
Dry - bulb thermometerเทอร์มอมิเตอร์ตุ้ม แห้ง [อุตุนิยมวิทยา]
Dry Anatomical Lessonsการศึกษาสิ่งแห้งๆ [การแพทย์]
dry cellเซลล์แห้ง, เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ โดยทั่วไปใช้สังกะสีรูปทรงกระบอกเป็นขั้วลบ ภายในบรรจุของผสมของกลีเซอรีน แอมโมเนียมคลอไรด์ และผงถ่าน มีแท่งคาร์บอนสอดอยู่ ตรงกลางเป็นขั้วบวก มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 1.5 โวลต์  เช่น เซลล์ถ่านไฟฉาย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dry cleaningซักแห้ง [TU Subject Heading]
Dry cleaning industryอุตสาหกรรมซักแห้ง [TU Subject Heading]
dry densitydry density, ความหนาแน่นแห้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Dry docksอู่แห้ง [TU Subject Heading]
Dry Evergreen Forestป่าดิบแล้ง, Example: ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าดิบเมืองร้อนชนิดหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศ ตามที่ราบเรียบหรือตามหุบเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 300-600 เมตร และมีปริมาณน้ำฝน ระหว่าง 1, 000-1, 500 มิลลิเมตร พันธุ์ไม้ที่พบ มีมากชนิดด้วยกัน ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน [สิ่งแวดล้อม]
Dry eye syndromesโรคตาแห้ง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dry linear(n) ช่างเครื่องยนต์ปลอกสูบชนิดดรายไลเนอร์
drying tobaccoบ่มยาสูบ
drywall[ดรายวอลล์] (n) แผ่นฝ้าบุผนัง หรือใช้กั้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Certainly feels good to be back on... dry land.แน่นอนว่ารู้สึกดีที่ได้กลับมา บนดินแห้ง Pinocchio (1940)
See if they can be mended, and above all, tell Robert to dry his tears.เเล้วไปบอกโรเบิร์ตให้เช็ดน้ำตาได้เเล้ว Rebecca (1940)
Dry you off.- เช็ดให้เเห้ง Jaws (1975)
I didn't dry myself, I wanted you to see this. Do you remember me?ผมไม่ได้ทำตัวให้แห้ง ผมอยากให้คุณดู จำผมได้มั้ย Oh, God! (1977)
I'd like to dry off.อยากจะเช็ดตัว. Suspiria (1977)
And some dry white toast, please.และขนมปังปิ้งแห้งสีขาว The Blues Brothers (1980)
Dry our clothes.ทำเสื้อผ้าให้แห้งซะ. Return of the Condor Heroes (1983)
Dry your clothes.ทำเสื้อผ้าเจ้าให้แห้งซะ. Return of the Condor Heroes (1983)
In the meanwhile, I will continue to indulge myself, and I will continue doing my best... in the good fight against dry rot and rust.แต่ตอนนี้ ฉันขอมอมตัวเองก่อน ดีกว่านั่งเหี่ยวแห้ง รอวันตาย Day of the Dead (1985)
- The glue is not dry yet.เขาเก่งจริง ๆเลย . Big (1988)
Always. Coffee? Dry out a bit.แหงล่ะ กาแฟมั้ย หลบฝนก่อนสักพัก Punchline (1988)
We can't take the chance of running dry in the middle of nowhere.เราไม่ควรเสี่ยงไปน้ำมันหมดกลางทาง Night of the Living Dead (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dryA dry leaf fell to the ground.
dryA dry spell accounts for the poor crop.
dryAfter spending hours out in the cold winter wind my skin got all chapped and dry.
dryAre my socks dry already?
dryAre the hotel rooms supplied with hair dryers?
dryBring me a dry towel.
dryDoes that store keep dry goods?
dryDon't let the pan boil dry.
dryDry a wet towel over a fire.
dryDrying the washing on a fine day in the rainy season; I felt like it was already summer.
dryDry my tears.
dryDry sand absorbs water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอกไม้แห้ง(n) dry flower, Example: เธอกรอกกลีบดอกไม้แห้งอบหอมลงถุงผ้าโปร่งรูปหัวใจเพื่อทำของชำร่วย
ตากผ้า(v) dry clothes in the sun, See also: dry clothes in the air, Example: แม่ตากผ้าไว้กลางแดด
รอยคราบ(n) drying mark, Syn. คราบ, รอย, Example: คุณสามารถขจัดรอยคราบของพื้นไม้ขัดได้ด้วยการใช้ส่วนนูนของช้อนถูไปมาหลายๆ ครั้ง, Thai Definition: รอยเปื้อนที่ติดกรังอยู่กับพื้นผิวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แห้งผาก(v) dry up, See also: dry completely, Ant. ชื้น, เปียก, Example: ผืนดินบริเวณนั้นแห้งผากไร้ความชุ่มชื้น คงจะเพาะปลูกอะไรไม่ได้, Thai Definition: แห้งอย่างไม่มีความชื้นปนอยู่
แห้งแล้ง(v) dry, Syn. แห้ง, แล้ง, Ant. ชุ่มชื้น
ร้านซักแห้ง(n) dry-cleaner's, See also: cleaner's, Example: วันศุกร์นี้ เขาได้รับเชิญให้เป็นประธานในพิธีเปิดร้านซักแห้งที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด, Count Unit: ร้าน
เกราะ(adj) arid, See also: dry, Syn. แห้งเกราะ, Example: เขตนี้แล้งฝนมาหลายเดือนจนพื้นดินแห้งเกราะ แตกระแหง, Thai Definition: แห้งจนกรอบในลักษณะอย่างหญ้าแห้งหวายแห้งเป็นต้น
แข่น(v) dry by heat, See also: evaporate to dryness, be heated till dry, be viscid, Syn. แข้น, แห้ง, งวด, Example: น้ำตาลที่เคี่ยวไว้จะแข่นหมดแล้วมัวไปทำอะไรอยู่, Thai Definition: ข้นจวนจะแห้งหรือจวนแข็ง
แห้ง(v) dehydrate, See also: dry up, Ant. เปียก, Example: แผ่นพลาสติกที่ผ่านการเคลือบแล้วนั้น จะต้องแห้งสนิทก่อนนำเข้าสู่เตาอบ, Thai Definition: ไม่มีน้ำ, หมดน้ำ
แห้ง(adj) dried, See also: dry, arid, barren, parched, Ant. สด, Example: แกงขี้เหล็กจะต้องมีปลาสลิดแห้งแนมบนโต๊ะอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอแห้ง[ai haēng] (n, exp) EN: dry cough  FR: toux sèche [ f ]
เบ็ดเตล็ด[bettalet] (adj) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary  FR: divers
บก[bok] (n) EN: land ; dry land ; terra firma ; highland  FR: terre ferme [ f ] ; terre [ f ] ; sol [ m ]
ชำ[cham] (n) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store  FR: épicerie [ f ] ; magasin d'épices [ m ]
ชำ[cham] (adj) EN: preserved ; dry  FR: séché
เฉา[chao] (v) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline  FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เช็ดมือ[chet meū] (v, exp) EN: rub the hands dry  FR: essuyer les mains
เช็ดหน้า[chet nā] (v, exp) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face  FR: essuyer le visage
เช็ดตัว[chet tūa] (v, exp) EN: rub the body dry  FR: essuyer
ฝนแล้ง[fonlaēng] (n) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain  FR: sécheresse [ f ] ; aridité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DRY D R AY1
DRYE D R AY1
DRYER D R AY1 ER0
DRYLY D R AY1 L IY0
DRYSER D R AY1 S ER0
DRYDEN D R AY1 D AH0 N
DRYERS D R AY1 ER0 Z
DRYING D R AY1 IH0 NG
DRYPERS D R AY1 P ER0 Z
DRYWALL D R AY1 W AA2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dry (v) drˈaɪ (d r ai1)
dryad (n) drˈaɪəd (d r ai1 @ d)
dryer (n) drˈaɪər (d r ai1 @ r)
dryads (n) drˈaɪədz (d r ai1 @ d z)
dryers (n) drˈaɪəz (d r ai1 @ z)
drying (v) drˈaɪɪŋ (d r ai1 i ng)
dryness (n) drˈaɪnəs (d r ai1 n @ s)
dry-shod (j) drˈaɪ-ʃˈɒd (d r ai1 - sh o1 d)
dry-clean (v) drˈaɪ-klˈiːn (d r ai1 - k l ii1 n)
dry-cleans (v) drˈaɪ-klˈiːnz (d r ai1 - k l ii1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gān, ㄍㄢ, / ] dry; clean; surname Gan #820 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] dry measure for grain equal to ten dou 斗; ten pecks; one hundred liters #1,404 [Add to Longdo]
[zào, ㄗㄠˋ, ] dry; parched; impatient #11,362 [Add to Longdo]
陆地[lù dì, ㄌㄨˋ ㄉㄧˋ, / ] dry land (as opposed to the sea) #13,774 [Add to Longdo]
枯燥[kū zào, ㄎㄨ ㄗㄠˋ, ] dry and dull; uninteresting #14,890 [Add to Longdo]
[qiǔ, ㄑㄧㄡˇ, ] dry provisions; surname Qiu #24,833 [Add to Longdo]
[gǎo, ㄍㄠˇ, ] dry; rotten (as wood) #59,968 [Add to Longdo]
烘干机[hōng gān jī, ㄏㄨㄥ ㄍㄢ ㄐㄧ, / ] dryer #61,802 [Add to Longdo]
干冰[gān bīng, ㄍㄢ ㄅㄧㄥ, ] dry ice; carbon dioxide ice #75,402 [Add to Longdo]
干衣[gān yī, ㄍㄢ ㄧ, / ] drysuit (diving) #77,746 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hausschwamm { m }; Schwamm { m }; Trockenfäule { f }dry rot [Add to Longdo]
Kaltlötung { f }dry joint [Add to Longdo]
Lyophilisation { f }; Gefriertrocknen { n }dry freezing [Add to Longdo]
Lyophilisator { m }; Gefriertrockner { m }dry freezer [Add to Longdo]
Probelauf { m }; Trockentest { m }; Trockenübung { f }dry run [Add to Longdo]
Staublawine { f }dry avalanche [Add to Longdo]
Trockenbatterie { f }dry battery; dry cell [Add to Longdo]
Trockendock { n }dry dock [Add to Longdo]
Trockeneis { n }dry ice [Add to Longdo]
Trockenelement { n }dry cell; dry battery; dry element [Add to Longdo]
Trockenfestigkeit { f }dry strength [Add to Longdo]
Trockenfutter { n } [ agro. ]dry fodder [Add to Longdo]
Trockengewicht { n } | absolutes Trockengewichtdry weight | bone dry weight [Add to Longdo]
Trockenhefe { f } [ cook. ]dry yeast [Add to Longdo]
Trockenmauerwerk { n }dry masonry wall [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾燥[かんそう, kansou] (n, vs) dry; arid; insipid; dehydrated; (P) #6,928 [Add to Longdo]
河原(P);川原(P)[かわら(P);かわはら, kawara (P); kawahara] (n) dry river bed; river beach; (P) #10,219 [Add to Longdo]
風呂[ふろ, furo] (n) (1) (See お風呂) bath; bathtub; (2) bathroom; bathhouse; (3) room for drying lacquerware; (4) base (wooden joint connecting the blade of a hoe, spade, etc., to the handle); (P) #10,803 [Add to Longdo]
切る[きる, kiru] (suf, v5r, vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf, v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P) #11,194 [Add to Longdo]
畜産[ちくさん, chikusan] (n) animal husbandry; (P) #12,844 [Add to Longdo]
塩田[えんでん, enden] (n) saltpan; field for drying salt; (P) #12,959 [Add to Longdo]
ドライ[dorai] (adj-na, n) dry (esp. as in not wet or as in dry humour); (P) #13,612 [Add to Longdo]
洗濯[せんたく, sentaku] (n, vs) washing; laundry; (P) #14,047 [Add to Longdo]
呉服[ごふく, gofuku] (n) draperies; dry-goods; piece goods; (P) #15,996 [Add to Longdo]
乾杯(P);乾盃(oK)[かんぱい, kanpai] (n, vs) (1) toast; drink (in celebration or in honor of something); (2) drinking one's glass dry; (int) (3) cheers; (P) #18,965 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ワードの境界[ワードのきょうかい, wa-do nokyoukai] word boundry [Add to Longdo]
ウィザードリー[ういざーどりー, uiza-dori-] Wizardry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wine \Wine\, n. [OE. win, AS. win, fr. L. vinum (cf. Icel.
   v[imac]n; all from the Latin); akin to Gr. o'i^nos, ?, and E.
   withy. Cf. {Vine}, {Vineyard}, {Vinous}, {Withy}.]
   [1913 Webster]
   1. The expressed juice of grapes, esp. when fermented; a
    beverage or liquor prepared from grapes by squeezing out
    their juice, and (usually) allowing it to ferment. "Red
    wine of Gascoigne." --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
       Wine is a mocker, strong drink is raging, and
       whosoever is deceived thereby is not wise. --Prov.
                          xx. 1.
    [1913 Webster]
 
       Bacchus, that first from out the purple grape
       Crushed the sweet poison of misused wine. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wine is essentially a dilute solution of ethyl alcohol,
      containing also certain small quantities of ethers and
      ethereal salts which give character and bouquet.
      According to their color, strength, taste, etc., wines
      are called {red}, {white}, {spirituous}, {dry},
      {light}, {still}, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. A liquor or beverage prepared from the juice of any fruit
    or plant by a process similar to that for grape wine; as,
    currant wine; gooseberry wine; palm wine.
    [1913 Webster]
 
   3. The effect of drinking wine in excess; intoxication.
    [1913 Webster]
 
       Noah awoke from his wine.       --Gen. ix. 24.
    [1913 Webster]
 
   {Birch wine}, {Cape wine}, etc. See under {Birch}, {Cape},
    etc.
 
   {Spirit of wine}. See under {Spirit}.
 
   {To have drunk wine of ape} or {To have drunk wine ape}, to
    be so drunk as to be foolish. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Wine acid}. (Chem.) See {Tartaric acid}, under {Tartaric}.
    [Colloq.]
 
   {Wine apple} (Bot.), a large red apple, with firm flesh and a
    rich, vinous flavor.
 
   {Wine fly} (Zool.), small two-winged fly of the genus
    {Piophila}, whose larva lives in wine, cider, and other
    fermented liquors.
 
   {Wine grower}, one who cultivates a vineyard and makes wine.
    
 
   {Wine measure}, the measure by which wines and other spirits
    are sold, smaller than beer measure.
 
   {Wine merchant}, a merchant who deals in wines.
 
   {Wine of opium} (Pharm.), a solution of opium in aromatized
    sherry wine, having the same strength as ordinary
    laudanum; -- also {Sydenham's laudanum}.
 
   {Wine press}, a machine or apparatus in which grapes are
    pressed to extract their juice.
 
   {Wine skin}, a bottle or bag of skin, used, in various
    countries, for carrying wine.
 
   {Wine stone}, a kind of crust deposited in wine casks. See
    1st {Tartar}, 1.
 
   {Wine vault}.
    (a) A vault where wine is stored.
    (b) A place where wine is served at the bar, or at tables;
      a dramshop. --Dickens.
 
   {Wine vinegar}, vinegar made from wine.
 
   {Wine whey}, whey made from milk coagulated by the use of
    wine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dry \Dry\ (dr[imac]), a. [Compar. {Drier}; superl. {Driest}.]
   [OE. dru[yogh]e, druye, drie, AS. dryge; akin to LG.
   dr["o]ge, D. droog, OHG. trucchan, G. trocken, Icel. draugr a
   dry log. Cf. {Drought}, {Drouth}, 3d {Drug}.]
   1. Free from moisture; having little humidity or none; arid;
    not wet or moist; deficient in the natural or normal
    supply of moisture, as rain or fluid of any kind; -- said
    especially:
    (a) Of the weather: Free from rain or mist.
      [1913 Webster]
 
         The weather, we agreed, was too dry for the
         season.              --Addison.
    (b) Of vegetable matter: Free from juices or sap; not
      succulent; not green; as, dry wood or hay.
    (c) Of animals: Not giving milk; as, the cow is dry.
    (d) Of persons: Thirsty; needing drink.
      [1913 Webster]
 
         Give the dry fool drink.     -- Shak
    (e) Of the eyes: Not shedding tears.
      [1913 Webster]
 
         Not a dry eye was to be seen in the assembly. --
                          Prescott.
    (f) (Med.) Of certain morbid conditions, in which there is
      entire or comparative absence of moisture; as, dry
      gangrene; dry catarrh.
      [1913 Webster]
 
   2. Destitute of that which interests or amuses; barren;
    unembellished; jejune; plain.
    [1913 Webster]
 
       These epistles will become less dry, more
       susceptible of ornament.       --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Characterized by a quality somewhat severe, grave, or
    hard; hence, sharp; keen; shrewd; quaint; as, a dry tone
    or manner; dry wit.
    [1913 Webster]
 
       He was rather a dry, shrewd kind of body. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]
 
   4. (Fine Arts) Exhibiting a sharp, frigid preciseness of
    execution, or the want of a delicate contour in form, and
    of easy transition in coloring.
    [1913 Webster]
 
   {Dry area} (Arch.), a small open space reserved outside the
    foundation of a building to guard it from damp.
 
   {Dry blow}.
    (a) (Med.) A blow which inflicts no wound, and causes no
      effusion of blood.
    (b) A quick, sharp blow.
 
   {Dry bone} (Min.), Smithsonite, or carbonate of zinc; -- a
    miner's term.
 
   {Dry castor} (Zool.) a kind of beaver; -- called also
    {parchment beaver}.
 
   {Dry cupping}. (Med.) See under {Cupping}.
 
   {Dry dock}. See under {Dock}.
 
   {Dry fat}. See {Dry vat} (below).
 
   {Dry light}, pure unobstructed light; hence, a clear,
    impartial view. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The scientific man must keep his feelings under
       stern control, lest they obtrude into his
       researches, and color the dry light in which alone
       science desires to see its objects.  -- J. C.
                          Shairp.
 
   {Dry masonry}. See {Masonry}.
 
   {Dry measure}, a system of measures of volume for dry or
    coarse articles, by the bushel, peck, etc.
 
   {Dry pile} (Physics), a form of the Voltaic pile, constructed
    without the use of a liquid, affording a feeble current,
    and chiefly useful in the construction of electroscopes of
    great delicacy; -- called also {Zamboni's}, from the names
    of the two earliest constructors of it.
 
   {Dry pipe} (Steam Engine), a pipe which conducts dry steam
    from a boiler.
 
   {Dry plate} (Photog.), a glass plate having a dry coating
    sensitive to light, upon which photographic negatives or
    pictures can be made, without moistening.
 
   {Dry-plate process}, the process of photographing with dry
    plates.
 
   {Dry point}. (Fine Arts)
    (a) An engraving made with the needle instead of the
      burin, in which the work is done nearly as in etching,
      but is finished without the use acid.
    (b) A print from such an engraving, usually upon paper.
    (c) Hence: The needle with which such an engraving is
      made.
 
   {Dry rent} (Eng. Law), a rent reserved by deed, without a
    clause of distress. --Bouvier.
 
   {Dry rot}, a decay of timber, reducing its fibers to the
    condition of a dry powdery dust, often accompanied by the
    presence of a peculiar fungus ({Merulius lacrymans}),
    which is sometimes considered the cause of the decay; but
    it is more probable that the real cause is the
    decomposition of the wood itself. --D. C. Eaton. Called
    also {sap rot}, and, in the United States, {powder post}.
    --Hebert.
 
   {Dry stove}, a hothouse adapted to preserving the plants of
    arid climates. --Brande & C.
 
   {Dry vat}, a vat, basket, or other receptacle for dry
    articles.
 
   {Dry wine}, that in which the saccharine matter and
    fermentation were so exactly balanced, that they have
    wholly neutralized each other, and no sweetness is
    perceptible; -- opposed to {sweet wine}, in which the
    saccharine matter is in excess.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dry \Dry\, v. t. [imp. & p. p. {Dried}; p. pr. & vb. n.
   {Drying}.] [AS. drygan; cf. drugian to grow dry. See {Dry},
   a.]
   To make dry; to free from water, or from moisture of any
   kind, and by any means; to exsiccate; as, to dry the eyes; to
   dry one's tears; the wind dries the earth; to dry a wet
   cloth; to dry hay.
   [1913 Webster]
 
   {To dry up}.
   (a) To scorch or parch with thirst; to deprive utterly of
     water; to consume.
     [1913 Webster]
 
        Their honorable men are famished, and their
        multitude dried up with thirst.   -- Is. v. 13.
     [1913 Webster]
 
        The water of the sea, which formerly covered it,
        was in time exhaled and dried up by the sun.
                          --Woodward.
   (b) To make to cease, as a stream of talk.
     [1913 Webster]
 
        Their sources of revenue were dried up. -- Jowett
                          (Thucyd. )
     
 
   {To dry a cow}, or {To dry up a cow}, to cause a cow to cease
    secreting milk. --Tylor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dry \Dry\, v. i.
   1. To grow dry; to become free from wetness, moisture, or
    juice; as, the road dries rapidly.
    [1913 Webster]
 
   2. To evaporate wholly; to be exhaled; -- said of moisture,
    or a liquid; -- sometimes with up; as, the stream dries,
    or dries up.
    [1913 Webster]
 
   3. To shrivel or wither; to lose vitality.
    [1913 Webster]
 
       And his hand, which he put forth against him, dried
       up, so that he could not pull it in again to him.
                          --I Kings
                          xiii. 4.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dry
   adj 1: free from liquid or moisture; lacking natural or normal
       moisture or depleted of water; or no longer wet; "dry
       land"; "dry clothes"; "a dry climate"; "dry splintery
       boards"; "a dry river bed"; "the paint is dry" [ant:
       {wet}]
   2: humorously sarcastic or mocking; "dry humor"; "an ironic
     remark often conveys an intended meaning obliquely"; "an
     ironic novel"; "an ironical smile"; "with a wry Scottish wit"
     [syn: {dry}, {ironic}, {ironical}, {wry}]
   3: lacking moisture or volatile components; "dry paint" [ant:
     {wet}]
   4: opposed to or prohibiting the production and sale of
     alcoholic beverages; "the dry vote led by preachers and
     bootleggers"; "a dry state" [ant: {wet}]
   5: not producing milk; "a dry cow" [ant: {lactating}, {wet}]
   6: (of liquor) having a low residual sugar content because of
     decomposition of sugar during fermentation; "a dry white
     burgundy"; "a dry Bordeaux" [ant: {sweet}]
   7: without a mucous or watery discharge; "a dry cough"; "that
     rare thing in the wintertime; a small child with a dry nose"
     [ant: {phlegmy}]
   8: not shedding tears; "dry sobs"; "with dry eyes"
   9: lacking interest or stimulation; dull and lifeless; "a dry
     book"; "a dry lecture filled with trivial details"; "dull and
     juiceless as only book knowledge can be when it is unrelated
     to...life"- John Mason Brown [syn: {dry}, {juiceless}]
   10: used of solid substances in contrast with liquid ones; "dry
     weight"
   11: unproductive especially of the expected results; "a dry
     run"; "a mind dry of new ideas"
   12: having no adornment or coloration; "dry facts"; "rattled off
     the facts in a dry mechanical manner"
   13: (of food) eaten without a spread or sauce or other garnish;
     "dry toast"; "dry meat"
   14: having a large proportion of strong liquor; "a very dry
     martini is almost straight gin"
   15: lacking warmth or emotional involvement; "a dry greeting";
     "a dry reading of the lines"; "a dry critique"
   16: practicing complete abstinence from alcoholic beverages;
     "he's been dry for ten years"; "no thank you; I happen to be
     teetotal" [syn: {dry}, {teetotal}]
   n 1: a reformer who opposes the use of intoxicating beverages
      [syn: {dry}, {prohibitionist}]
   v 1: remove the moisture from and make dry; "dry clothes"; "dry
      hair" [syn: {dry}, {dry out}] [ant: {wet}]
   2: become dry or drier; "The laundry dries in the sun" [syn:
     {dry}, {dry out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top