ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mamma

M AA1 M AH0   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mamma-, *mamma*
Possible hiragana form: まんま
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mamma[N] เต้านม, See also: ต่อมน้ำนม, อวัยวะสำหรับให้นมลูกของผู้หญิงหรือสัตว์ตัวเมีย
mamma[N] แม่ (ปกติใช้กับเด็กๆ) (คำไม่เป็นทางการ), See also: คุณแม่, มารดา
mammae[N] คำนามพหูพจน์ของ mammal
mammal[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, Syn. beast, creature, vertebrate
mammary[ADJ] เกี่ยวกับเต้านม (ของทั้งคนและสัตว์), See also: เกี่ยวกับอวัยวะที่ให้นม
mammalian[ADJ] ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mamma(มา'มะ,มะมา') n. แม่.,เต้านม,
mammal(แมม'เมิล) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
mammalian(มะเม'เลียน,มะแมล'เยิน) n.,adj. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, See also: mammality n.
mammalogy(มะแมล'โลจี) n. วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
mammary(แมม'มะรี) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายเต้านม
grandmamman. ย่า,ยาย

English-Thai: Nontri Dictionary
mamma(n) แม่,มารดา
mammal(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mamma; breastเต้านม [มีความหมายเหมือนกับ pectus ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammalสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammaplasty; mammoplasty; mastoplastyศัลยกรรมตกแต่งเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammary-เต้านม [มีความหมายเหมือนกับ pectoral ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammary abscess; abscess, breastฝีเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammary gland; gland, lactiferousต่อมน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammary neuralgiaอาการปวดประสาทเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammary papilla; nipple; papilla mammae; teatหัวนม [มีความหมายเหมือนกับ staphylion ๒ และ thelium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mammaแมมมา (mam) [อุตุนิยมวิทยา]
Mammaeเต้านมสัตว์ [การแพทย์]
mammalสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ตัวเมียมีต่อมน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อน  เช่น ช้าง คน ปลาวาฬ ปลาโลมา ค้างคาว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mammalian Embryoตัวอ่อนของพวกแมมมอล [การแพทย์]
Mammalian Tissuesเนื้อเยื่อของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม [การแพทย์]
Mammalsสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม [TU Subject Heading]
Mammalsสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม [การแพทย์]
Mammals, Divingสัตว์มีนมที่ต้องดำน้ำ [การแพทย์]
Mammals, Placentalสัตว์ที่มีลูกเจริญเติบโตในมดลูกโดยอาศัยรกเป็น [การแพทย์]
Mammary Cancer Virusมะเร็งเต้านม, ไวรัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How do you feel? Look after mamma.คุณรู้สึกยังไงบ้าง หลังจากที่ได้ ดูดนมเมียผม The Great Dictator (1940)
Mamma mia what a beauty.แม่เมียสิ่งที่ความงาม The Godfather (1972)
When it comes to exotic type mammals Has he got a zoo, I'm telling you It's a world class menagerie!มาดูสัตว์ที่ผิดธรรมดาบ้าง เขามีสวนสัตว์ ข้ากำลังพวกพวกเจ้า นี่คือสวนสัตว์ป่าระดับโลก Aladdin (1992)
Visual inspection of the body and X-ray analysis confirms homologous but possibly mutated mammalian physiology.ผมก็สงสัยเช่นเดียวกะคุณ (เสียง Scully จากเทป) จากการตรวจร่าง ด้วยสายตา และผลเอ็กเรย์... Deep Throat (1993)
Mamma...แม่จ๋า... Episode #1.5 (1995)
Mamma has been asking for you every five minutes.แม่เอาแต่ถามถึงเธอทุกห้านาที Episode #1.5 (1995)
There she is! Mamma, mamma! Did you bring us anything?แม่มาแล้ว แม่ขา แม่ขา แม่มีอะไรมาฝากเราบ้างมั้ยคะ Episode #1.5 (1995)
- Mamma.-แม่คะ Episode #1.5 (1995)
- Mamma, I am sure he does not mean to fight.-แม่คะ หนูมั่นใจว่าพ่อไม่ได้ตั้งใจจะไปต่อสู้หรอกค่ะ Episode #1.5 (1995)
I must take mamma her tea.หนูต้องเอาน้ำชาไปให้แม่ก่อนค่ะ Episode #1.5 (1995)
Mamma, we're greatly indebted to Mr Gardiner.แม่คะ พวกเราเป็นหนี้อันใหญ่หลวง ต่อคุณการ์ดิเนอร์นะคะ Episode #1.6 (1995)
Mamma! Mamma, look! I think he is coming!แม่คะ แม่คะ ดูสิหนูว่าเขากำลังมาค่ะ Episode #1.6 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mammaA bat is not a bird, but a mammal.
mammaA dolphin is a kind of mammal.
mammaA dolphin is a mammal.
mammaA whale is a mammal.
mammaA whale is a mammal; in other words it feeds milk to its young.
mammaA whale is a sort of mammal.
mammaA whale is no less a mammal than a horse.
mammaBats are mammals, just like us.
mammaHuman beings are the higher mammals.
mammaIn fact, to move at any speed the polar bear uses twice as much energy as do most other mammals.
mammaThat is because human beings are mammals.
mammaThe whale is a very large mammal which lives in the sea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม[N] mammal, Syn. สัตว์กินนม, สัตว์เลือดอุ่น, Example: นักวิชาการเชื่อกันว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดมาไม่นานหลังจากที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไป, Count unit: ตัว, ประเภท, ชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม[n. exp.] (sat liēng lūk dūay nom) EN: mammal   FR: mammifère [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAMMA    M AA1 M AH0
MAMMAL    M AE1 M AH0 L
MAMMALS    M AE1 M AH0 L Z
MAMMARY    M AE1 M ER0 IY0
MAMMALIAN    M AH0 M EY1 L IY0 AH0 N
MAMMALIAN    M AH0 M EY1 L Y AH0 N
MAMMALLIKE    M AE1 M AH0 L L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mamma    (n) mˈəmˈaː (m @1 m aa1)
mammal    (n) mˈæml (m a1 m l)
mammas    (n) mˈəmˈaːz (m @1 m aa1 z)
mammals    (n) mˈæmlz (m a1 m l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳腺[rǔ xiàn, ㄖㄨˇ ㄒㄧㄢˋ, ] mammary gland, #13,981 [Add to Longdo]
哺乳动物[bǔ rǔ dòng wù, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] mammal, #29,086 [Add to Longdo]
乳晕[rǔ yùn, ㄖㄨˇ ㄩㄣˋ, / ] mammary areola, #56,534 [Add to Longdo]
哺乳类[bǔ rǔ lèi, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ ㄌㄟˋ, / ] mammals; also written 哺乳動物|哺乳动物, #69,496 [Add to Longdo]
哺乳纲[bǔ rǔ gāng, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ ㄍㄤ, / ] Mammalia, the class of mammals [Add to Longdo]
哺乳类动物[bǔ rǔ lèi dòng wù, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ ㄌㄟˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] mammals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海牛[かいぎゅう;カイギュウ, kaigyuu ; kaigyuu] (n) (uk) serenian (any aquatic mammal of order Sirenia, inc. manatees, and dugongs); sea cow [Add to Longdo]
海獣[かいじゅう, kaijuu] (n) marine mammal [Add to Longdo]
九竅[きゅうきょう, kyuukyou] (n) general term for the nine holes in the body of humans and other mammals [Add to Longdo]
鯨類[げいるい, geirui] (n,adj-no) order Cetacea of toothed marine mammals, including whales and dolphins; Cetaceans [Add to Longdo]
山荒;山荒らし;豪猪[やまあらし;ヤマアラシ, yamaarashi ; yamaarashi] (n) (uk) porcupine (any mammal of suborder Hystricomorpha) [Add to Longdo]
樹懶[なまけもの;ナマケモノ, namakemono ; namakemono] (n) (uk) (See 怠け者) sloth (Sth. Am. tree-dwelling mammal) [Add to Longdo]
獣類[じゅうるい, juurui] (n,adj-no) beasts; mammals [Add to Longdo]
針鼠;蝟[はりねずみ;ハリネズミ, harinezumi ; harinezumi] (n) (uk) hedgehog (any mammal of family Erinaceidae) [Add to Longdo]
多乳房症[たにゅうぼうしょう, tanyuuboushou] (n) polymastia (having more than one pair of mammae or breasts); pleomastia; hypermastia [Add to Longdo]
単弓類[たんきゅうるい, tankyuurui] (n) synapsids (formerly used esp. in reference to the mammal-like reptiles) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mamma \Mam*ma"\, n. [Reduplicated from the infantine word ma,
   influenced in spelling by L. mamma.]
   Mother; -- word of tenderness and familiarity. [Written also
   {mama}.]
   [1913 Webster]
 
      Tell tales papa and mamma.        --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mamma \Mam"ma\, n.; pl. {Mammae}. [L. mamma breast.] (Anat.)
   A glandular organ for secreting milk, characteristic of all
   mammals, but usually rudimentary in the male; a mammary
   gland; a breast; udder; bag.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mamma
   n 1: informal terms for a mother [syn: {ma}, {mama}, {mamma},
      {mom}, {momma}, {mommy}, {mammy}, {mum}, {mummy}]
   2: milk-secreting organ of female mammals [syn: {mammary gland},
     {mamma}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 mamma
  1. udder
  2. breast; teat

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 mamma
  mam; mammy; mom; mommy

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 mamma /mɑma/
  mam; mammy; mom; mommy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top