ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ป้า

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ป้า-, *ป้า*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
มนุษย์ป้าคำที่ใช้เรียกผู้ที่มีพฤติกรรมที่มีลักษณะที่เห็นแก่ตัว ทำสิ่งต่างๆ โดยไม่สนใจว่าจะทำให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การแย่งที่นั่งว่างในรถโดยสาธารณะ, การแซงคิวไม่ยอมต่อแถวคอยเวลาขึ้นรถไฟฟ้า, โดยส่วนมากจะเป็นสุภาพสตรีในวัยกลางคนจนถึงสูงอายุ จึงเป็นที่มาถึงคำว่า "ป้า​" เริ่มเป็นที่ใช้กันแพร่หลายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงปี 2557 โดยล่าสุดมีลือกันถึงกรณีมีผู้เปิดประตูรถแท็กซี่มีผู้โดยสารอยู่ขณะที่กำลังจอดติดไฟแดง ขอขึ้นไปนั่งด้วยหน้าตาเฉยโดยอ้างว่าขอติดรถไปด้วยตามเส้นทางที่ผ่าน

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ป้า(n) ทัพพี

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ป้ายไฟวิ่ง(n) moving sign display, electronic/neon sign with running text

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้า(n) aunt, Example: เมื่อถึงคราวที่แม่ต้องไปต่างจังหวัดนานๆ แม่จะให้ป้ามาคอยดูแลหนูนาเสมอ, Count Unit: คน, Thai Definition: พี่สาวของพ่อหรือแม่ หรือหญิงที่มีวัยไล่เลี่ยแต่แก่กว่าพ่อหรือแม่
ป้า(n) bus stop, Syn. ป้ายรถเมล์, ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง, Example: พอดีเห็นรถเมล์ปรับอากาศแล่นมาจอดที่ป้าย ผมจึงไม่ยืนรีรออีกต่อไปสำหรับการเดินทางให้ถึงจุดหมาย, Count Unit: ป้าย, Thai Definition: จุดรับส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง
ป้า(v) paint, See also: coat, smear, Syn. ทา, Example: เมื่อเกิดแผลให้ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำและสบู่ จากนั้นป้ายด้วยขี้ผึ้งทาแผล, Thai Definition: ทาอย่างหยาบๆ ไม่ต้องการประณีตบรรจง, ทำให้เปรอะเปื้อนด้วยอาการคล้ายเช่นนั้น
ป้า(n) plate, See also: signboard, poster, notice board, Syn. แผ่นป้าย, Example: เมื่อเดินผ่านหัวรถจักรไปทางขวามือเล็กน้อยผมแลเห็นป้ายภาษาอังกฤษเขียนว่า JAPAN ห้อยแขวนแตะตาลงมาจากชั้น 2, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: แผ่นหนังสือหรือแผ่นเครื่องหมายที่บอกให้รู้
ป้า(n) label, See also: sticker, Syn. ฉลาก, Example: ผู้ผลิตหรือผู้ขายจะต้องระบุรายละเอียดในป้ายของผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนและเป็นจริง, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใดๆ ที่แสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา อาหาร หรือผลิตภัณฑ์อื่น, Notes: (กฎหมาย)
ป้า(n) teapot, Syn. ปั้น, ปั้นน้ำชา, ป้านน้ำชา, Example: ประโยชน์ของป้านใช้ชงชาร้อนๆ เพื่อใช้จิบน้ำชาร้อนๆ ตามประเพณีของจีน, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ภาชนะสำหรับชงชา
ป้า(adj) obtuse, Syn. ทู่, Example: องค์พระมีวงพระพักตร์เป็นสี่เหลี่ยม มีพระหนุป้านเป็นรูปคางคน พระนาสิกเป็นสันคม, Thai Definition: ไม่แหลม
ป้านลม(n) gable, See also: shaped board, ornamental gable-end of Thai houses, Syn. ปั้นลม, Example: วัดถ้ำเขาวงใช้หลังคาที่นำมาจากลำพูน ช่างที่เข้าตัวเรือน รวมทั้งทำส่วนตัวเหงา ป้านลม และจั่ว มาจากอยุธยา, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อไม้แผ่นที่พาดบนหัวแป ใช้ปิดริมหลังคาด้านหัวและท้ายเรือนกันลมตี
ป้ายสี(v) slander, See also: defame, malign, traduce, incriminate, Syn. ใส่ร้าย, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ร้ายป้ายสี, Example: ถ้าทำงานมากกว่าที่จำเป็นมักจะถูกอิจฉาริษยาให้ร้ายป้ายสีหรือกล่าวหาว่าคิดการใหญ่, Thai Definition: ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง
ป้ายชื่อ(n) label, Example: ทุกคนที่เข้า-ออกศูนย์ต้องติดป้ายชื่อและมียามรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ข้อมูลถูกทำลาย, Count Unit: อัน, แผ่น, Thai Definition: แผ่นป้ายที่บอกชื่อเพื่อเป็นการแสดงตน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ป่าน. ที่ที่มีต้นไม้ต่าง ๆ ขึ้นมา, ถ้าเป็นต้นสัก เรียกว่า ป่าสัก, ถ้าเป็นต้นรัง เรียกว่า ป่ารัง, ถ้ามีพรรณไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มาก ก็เรียกตามพรรณไม้นั้น เช่น ป่าไผ่ ป่าคา ป่าหญ้า
ป่าที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเล ที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย
ป่าเรียกปลากัดหรือปลาเข็มที่เป็นพันธุ์เดิมตามธรรมชาติ ว่า ลูกป่า
ป่าเรียกตำบลที่มีของขายอย่างเดียวกันมาก ๆ เช่น ป่าถ่าน ป่าตะกั่ว.
ป่าว. ที่ได้มาจากป่าหรืออยู่ในป่า เช่น ของป่า ช้างป่า สัตว์ป่า คนป่า, ที่ห่างไกลความเจริญ เช่น บ้านป่า เมืองป่า.
ป่าก. ตีดะไป ในคำว่า ตีป่า.
ป้าน. พี่สาวของพ่อหรือแม่ หรือหญิงที่มีวัยไล่เลี่ยแต่แก่กว่าพ่อหรือแม่, คำเรียกหญิงที่ไม่รู้จักแต่มักมีอายุแก่กว่าพ่อหรือแม่.
ป่างน. ปาง, ครั้ง, คราว, เมื่อ.
ป้าน. ชื่อโรคชนิดหนึ่ง มีตับและม้ามโต มีไข้คลุมเครือเรื้อรัง คือ ไข้จับสั่นเรื้อรัง, จุกผาม ก็เรียก.
ป้างป่าน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด <i> Chlorophytum orchidastrum</i>Lindl. ในวงศ์ Anthericaceae โคนต้นเมื่อลอกเอาใบออกจะเห็นด้านในมีเนื้อสีขาว ๆ กินได้, ว่านน้ำเขา ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obtuseป้าน, มน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
labelป้า[คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
labelป้า[เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
number plateป้ายทะเบียนรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nameplateป้ายประจำเครื่อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
tagป้ายระบุ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tagป้ายระบุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
volume labelป้ายหมวด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
header labelป้ายหัวเรื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shipping markป้ายกำกับสิ้นค้าที่ส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Labelป้า[คอมพิวเตอร์]
Bill-postingป้า[TU Subject Heading]
Billboardsป้ายโฆษณากลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Computer bulletin boardsป้ายนิเทศคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Display boardsป้ายนิเทศ [TU Subject Heading]
Displays in educationป้ายนิเทศทางการศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
75 miles away was her target: the cathedral of Notre-Dame.ป้าหมายคือโบสถ์ ใน นอส-แดม ห่างไป 75 ไมล์ The Great Dictator (1940)
Not with mud on my face?คงไม่เอาโคลนมาป้ายหน้าฉันนะ The Great Dictator (1940)
But, uh, don't I get a badge or something?แต่เอ่อฉันจึงไม่ได้รับป้ายหรือ อะไร? Pinocchio (1940)
Rustic signs direct everyone home.นำทางด้วยป้ายบอกทางไปบ้าน Night and Fog (1956)
Himmler concentrates on destruction.ฮิมม์เลอร์ พุ่งเป้าหมายไปที่ การทำลายล้าง Night and Fog (1956)
He did not remember when he had attained humility... ... but he knew he had attained it... ... and he knew it was not disgraceful and it carried no true loss of pride.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ บรรลุ ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เขารู้ ว่าเขาได้บรรลุเป้าหมาย และเขารู้ว่ามันก็ไม่น่าอาย The Old Man and the Sea (1958)
- Signpost.เสาติดป้ายบอกชื่อถนน เสาติดป้าย บอกชื่อถนน Help! (1965)
...it might interfere with my aim.ป้าหมายของฉันอาจเปลี่ยน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But if you miss you had better miss very well.แต่ถ้าจะพลาดเป้า ก็ขอให้พลาดให้เหมาะนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Your badge represents the regiment and the regiment represents all of us.ป้ายของคุณหมายถึงทหาร และทหารหมายถึงพวกเราทุก คน คุณฉันทั้งหมดของเราได้ที่นี่ใน วันนี้ How I Won the War (1967)
You, me, all of us here today. - A dirty badge is a disgrace.ป้ายสกปรกเป็นความอับอาย ขายหน้า How I Won the War (1967)
This tag. Did he give it to you?ป้ายชื่อนี่ เขาให้เธอมารึ Beneath the Planet of the Apes (1970)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่า[pā] (n) EN: forest ; jungle ; woods ; grove  FR: forêt [ f ] ; bois [ m ] ; futaie [ f ]
ป่า[pā] (adj) EN: wild ; savage ; barbarous  FR: sauvage
ป้า[pā] (n) EN: aunt   FR: tante [ f ]
ป๋า[pā] (n) EN: father ; daddy  FR: papa [ m ] ; père [ m ]
ป่าคอนกรีต[pā khønkrīt] (n, exp) EN: concrete jungle
ป่าชัฏ[pā chat] (n, exp) EN: thorn forest ; scrub ; thicket
ป่าช้า[pāchā] (n) EN: cemetery ; graveyard ; burial ground  FR: cimetière [ m ]
ป่าช้าจีน[pāchā Jīn] (n, exp) EN: chinese cemetery   FR: cimetière chinois
ป่าชายเลน[pā chāilēn] (n, exp) EN: mangrove swamp ; mangrove forest  FR: forêt marécageuse [ f ] ; mangrove [ f ]
ป่าชื้นเขตร้อน[pā cheūn khēt røn] (n, exp) EN: tropical rain forest

English-Thai: Longdo Dictionary
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
picket sign(n) ป้ายประท้วง เช่น The strikers carried picket signs prepared by the Unions.
cutout(n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโฆษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices., See also: board

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
billboard(n) ป้ายหรือกระดานใช้สำหรับโฆษณา, Syn. hoarding
bookplate(n) ป้ายชื่อในหนังสือ (ระบุผู้เป็นเจ้าของหนังสือ)
besmear with(phrv) ทำให้เปื้อนด้วย, See also: ป้ายด้วย, ทำให้สกปรกไปด้วย, Syn. edaub with, smear with
care label(n) ป้ายบอกวิธีการซักที่ติดไว้ที่เสื้อผ้า
daub up(phrv) ป้าย, See also: แต้ม
daub with(phrv) ป้ายด้วย, See also: แต้มด้วย
frame up(phrv) ใส่ความ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ป้ายความผิดให้, ใส่ร้าย
dab(vt) ป้าย, See also: ทาเบาๆ, ซับ, ดุนเบาๆ, Syn. tap, pat, daub
escutcheon(n) ป้ายโลหะบอกชื่อเรือที่ติดอยู่ท้ายเรือ
finger post(n) ป้ายบอกทางที่เป็นรูปนิ้วมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
aim(เอม) vt., vi., n. เล็ง, เข้าหา, มุ่งหมาย, จุดประสงค์, ความมุ่งหมาย, การเล็งเป้า. -aimer n. -aimful adj -aimless adj. -aimlessness n., Syn. mark, goal, aspiration
ambition(แอมบิช' เชิน) n. ความทะเยอทะยาน, ความมักใหญ่ใฝ่สูง, ความปรารถนาอันแรงกล้า, เป้าหมายของความปรารถนาดังกล่าว . -vt. ปรารถนา อย่างแรงกล้า. -ambitionless adj., Syn. longing, goal, Ant. aimlessness
asperse(อัสเพิร์ส') vt. ใส่ร้าย, ป้ายร้าย, พรมน้ำ -asperser n. -aspersive adj.
aspersion(อัสเพอ'เชิน, -เชิน) n. ข้อกล่าวหา, การใส่ร้าย, การป้ายร้าย, การพรมน้ำมนต์
assail(อะเซล') vt. โจมตี, ป้ายร้าย, รุกราน, กล่าวหา, ทำร้าย-assailer, assailment n.
assailant(อะเซ'เลินทฺ) n. ผู้โจมตี, ผู้ป้ายร้าย
atom smasherเครื่องมือไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตอนุภาคที่มีพลังงานสูงแล้วยิงเข้าที่เป้าหนึ่ง (accelerator)
aunt(อานทฺ) n. ป้า, น้าผู้หญิง, อาผู้หญิง
base(เบส) n. พื้นฐาน, รากฐาน, หลัก, ที่มั่น, ฐาน, ด่าง, น้ำยารักษาสี, สีฟัน, พื้น, จุดเริ่ม, เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า, เลวทราม, ชั่ว, ชั้นต่ำ, วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean, Ant. noble -Conf. basis

English-Thai: Nontri Dictionary
asperse(vt) กล่าวหา, ใส่ร้ายป้ายสี, แพร่ข่าวเท็จ
assailant(n) ผู้ทำร้าย, ผู้โจมตี, ผู้ป้ายร้าย
aunt(n) ป้า, น้าผู้หญิง, อาผู้หญิง
besmirch(vt) ทา, ป้าย, ชโลม
blacken(vi, vt) กลายเป็นสีดำ, ใส่ร้ายป้ายสี
bourn(n) ลำธารเล็กๆ, ขอบข่ายงาน, วัตถุประสงค์, จุดหมาย, เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ, ขอบข่ายงาน, วัตถุประสงค์, จุดหมาย, เป้าหมาย
brand(n) เหล็กไฟ, ตรา, ยี่ห้อ, เครื่องหมายการค้า, ป้าย, ชนิด, ดาบ
butt(n) ด้าม, ก้นบุหรี่, ตอไม้, เป้า, ไหสุรา, ถังเหล้า
center(n) ศูนย์กลาง, ใจกลาง, เป้า, หัวใจ, จุดสำคัญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Home altar(n) ป้ายชื่อบรรพบุรุษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ป้า(n) ป้า
エフ[えふ, efu] (n) ป้ายที่ใช้ติดกับชิ้นงานที่มีปัญหาทางด้านคุณภาพ
立て札[たてふだ, tatefuda] (n) ป้ายประกาศ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
掲示板[けいじばん, keijiban] TH: ป้ายติดประกาศ  EN: bulletin board

German-Thai: Longdo Dictionary
Ziel(n) |das, pl. Ziele| เป้าหมาย
halten(vi) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Die Buslinie 40 hält nicht an diese Haltestelle. รถเมล์สายที่ 40 ไม่หยุดที่ป้ายนี้, Syn. stoppen
Kennzeichen(n) |das| ป้ายทะเบียน(รถ), See also: Fahrzeugkennzeichen
Tante(n) |die, pl. Tanten| ป้า
Haltestelle(n) |die, pl. Haltestellen| ป้ายรถประจำทาง, See also: die Station
Preisschild(n) |das, pl. Preisschilder| ป้ายราคา, ป้ายบอกราคา
Plakat(n) |das, pl. Plakate| ใบประกาศ, ป้ายโฆษณา, ป้ายประกาศ, โปสเตอร์
Aufwand(n) |der, nur Sg.| ทุกอย่างที่ถูกนำมาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนงาน, See also: aufwenden
Nummernschild(n) |der, pl. Nummernschilder| ป้ายหมายเลขรถยนต์, ป้ายทะเบียนรถยนต์
erzielen(vt) |erzielte, hat erzielt, etw.(A)| บรรลุเป้าหมาย, ประสบผลสำเร็จ, ไปถึง เช่น Mit dieser Methode erzielen Sie Fortschritte rasch. ด้วยวิธีนี้ คุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว, See also: erreichen, Syn. erfüllen

French-Thai: Longdo Dictionary
fin, -s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, Ant. début, commencement

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top