Search result for

font

(95 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -font-, *font*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
font[N] อ่างน้ำมนต์ในโบสถ์ที่ใช้ในพิธีศีลมหาสนิท
font[N] ชุดหรือรูปแบบตัวพิมพ์
fontal[ADJ] ซึ่งมาจากน้ำพุ
fontal[ADJ] ที่เกี่ยวกับอ่างน้ำมนต์ในโบสถ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
font(ฟอนทฺ) n. แท่นใส่น้ำมนต์, อ่างน้ำมนต์,โอ่งน้ำมนต์,ที่ใส่น้ำมันของตะเกียง,ชุดตัวพิมพ์ที่สมบูรณ์, รูปแบบอักขระ, แบบ ขนาด และรูปร่างของตัวอักขระ โดยทั่วไปจะหมายถึงตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น, ลักษณะหรือรูปแบบของตัวอักขระที่เขียนหรือประดิษฐ์ขึ้น เช่น ตัวอักขระ
font cartridgeคาร์ทริดจ์แบบอักษรหมายถึง คาร์ทริดจ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์พิเศษ เมื่อเสียบเข้ากับ เครื่องพิมพ์บางชนิดที่ต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำให้สามารถพิมพ์แบบอักษรต่าง ๆ ได้มากแบบขึ้น
font/da moverโปรแกรมเพิ่ม/ลดแบบอักษรเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรม หนึ่ง มีเฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ใช้เมื่อ ต้องการ นำแบบอักษรต่าง ๆ เข้าไปเก็บในฮาร์ดดิสก์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเมื่อต้องการคัดลอกลงไปเก็บ ในจานบันทึก
bitmapped fontแบบอักษรบิตแมปหมายถึง แบบอักษรที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ รวมตัวกันที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) เมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ จะเห็นรอยหยัก ๆ ไม่เรียบสวย กับทั้งยังเปลืองที่เก็บมาก ดู bitmapped image ประกอบ
built-in fontแบบอักษรที่ติดมากับเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ทุกเครื่องจะมีแบบอักษรที่ติดมากับเครื่องอย่างน้อยหนึ่งแบบ แต่ผู้ใช้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้
outline fontแบบอักษรที่มีแต่เส้นขอบหมายถึง แบบอักษรแบบหนึ่งที่มีแต่เส้นขอบ ตรงกลางกลวง นิยมใช้ในการทำหัวเรื่อง
scalable fontแบบอักษรที่กำหนดขนาดได้หมายถึง แบบตัวอักษรที่จะสามารถลดหรือขยายขนาดให้เป็นเท่าใดก็ได้ (กำหนดเป็นจุดหรือ point) และไม่ว่าจะกำหนดขนาดเท่าใด ก็จะดูสวยเหมือนกันหมด (ถ้าเป็นแบบอักษรบิตแมป คอมพิวเตอร์จะต้องเก็บตัวอักษรไว้ทุกขนาด ซึ่งจะเปลืองเนื้อที่เก็บเป็นอันมาก
screen fontsแบบอักษรที่เห็นบนจอเป็นแบบอักษรที่คอมพิวเตอร์เก็บในลักษณะของบิตแมป (bitmap) ทำให้ตัวอักษรที่มองเห็นบนจอภาพ กับที่พิมพ์ออกมาบนกระดาษมีลักษณะไม่เหมือนกัน (ปกติเครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง จะทำให้แบบอักษรดูสวยกว่าที่เห็นบนจอภาพ
truetype fontหมายถึงตัวอักษรประเภทหนึ่งที่ในปัจจุบันใช้ทั้งในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทแอปเปิลและพีซี (บริษัทแอปเปิลพัฒนาขึ้นใช้ก่อน) ลักษณะของตัวอักษรแบบนี้จะชัดเจน เป็นแบบอักษรที่จะปรับขนาดโดยขยายให้ใหญ่หรือลดขนาดให้เล็กได้ง่าย
wrong fontตัวตะกั่วที่ไม่ได้ขนาดหรือไม่ได้ที่

English-Thai: Nontri Dictionary
font(n) โอ่งน้ำมนตร์,อ่างน้ำมนตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
font cartridgeชุดแบบอักษรกล่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
font; fountชุดแบบอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
font; fountชุดแบบอักษร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Fontainebleau schoolสกุลศิลปะฟงแตนโบล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fontanel, anterior; fontanelle, anterior; space, bregmaticขม่อมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fontanel, occipital; fontanel, posterior; fontanelle, occipital; fontanelle, posteriorขม่อมหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fontanel, posterior; fontanel, occipital; fontanelle, occipital; fontanelle, posteriorขม่อมหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fontanel; fontanelleขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fontanelle, anterior; fontanel, anterior; space, bregmaticขม่อมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fontanelle, occipital; fontanel, occipital; fontanel, posterior; fontanelle, posteriorขม่อมหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fontแบบอักษร [คอมพิวเตอร์]
Fontanelกระหม่อม,รอยแยกของกระดูกกะโหลกศีรษะในแนวยาวและแนวขวาง [การแพทย์]
Fontanel, Anteriorขม่อมใหญ่ [การแพทย์]
Fontanel, Posteriorขม่อมน้อย [การแพทย์]
Fontanelleกระหม่อม [การแพทย์]
Fontanelle, Anteriorกระหม่อมหน้า,กระหม่อมอันหน้า,กระหม่อมส่วนหน้า [การแพทย์]
Fontanelle, Bulgingรอยโป่งออกตรงขม่อมอ่อน [การแพทย์]
Fontanelle, Posteriorกระหม่อมอันหลัง,กระหม่อมหลัง [การแพทย์]
Fontanelle, Smallขม่อมน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I'm not sure about the font. Don't worry. You'll be fineแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องตัวอักษร อย่ากังวลน่า ลูกทำได้อยู่แล้ว New Haven Can Wait (2008)
Push them rough the soft fontanelle of an infant, you skewer the brain, and the hair hides the entry wounds.จิ้มพวกมันลงไปบนกระหม่อมอ่อนๆของทารก คุณจะเสียบสมองแล้วเส้นผมก็จะซ่อนรอยแผลไว้ Birthmarks (2008)
Font color="#ffff00" Prison Break Season03 Episode13Prison Break 4 The Art of the Deal (2008)
Ce sont Les chez d'oeuvres qui font I'homme.".... Ce sont Les chez d'oeuvres qui font l'homme." Crime Doesn't Pay (2009)
The font's too small. I have to check it on a real computer.ตัวหนังสือมันเล็ก ชั้นคงต้องไปดูในคอมพ์ You've Got Yale! (2009)
As opposed to me, who's just some endless font of do-overs.ตรงกันข้ามกับฉันที่อุส่าห์ใสชุดนี้มาเพื่อนาย The Lost Boy (2009)
And, finally, the magnificent Fontana d'Amore.และ นี่ ลานน้ำพุแห่งความรักสุดอลังการ When in Rome (2010)
What were you doing in the Fontana d'Amoreเธอไปทำอะไรเอาไว้ ตอนอยู่เมืองฟอราด้า When in Rome (2010)
She took coins from the fontana? That's not so good.เธอไปหยิบเหรียญที่น้ำพุนั่นเหรอ ท่าจะไม่ดีแล้ว When in Rome (2010)
- [Umberto] There is a legend, if you take someone's coin from the fontana, they will fall in love with you.ถ้ามีคนหยิบเหรียญในสระ ฟอราด้า เจ้าของเหรียญเขาจะตกหลุมรักคุณ When in Rome (2010)
You have to return the coins to the Fontana d'Amore.เธอต้องเหรียญทั้งหมด ไปคืนที่รูปปั้น ฟอราด้า When in Rome (2010)
- Custom font.- ตัวหนังสือทำขึ้นเอง Withdrawal (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fontIn the font business you must never trust anybody!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนาดอักษร[n. exp.] (khanāt aksøn) EN: font size   FR: taille de la police (de caractères) [f]
กระเฉด[n.] (krachēt) EN: Water Minosa   FR: mimosa d'eau [m] ; cresson (de fontaine) [m]
กระหม่อม[n.] (kramǿm) EN: sinciput ; crown of the head ; fontanel   FR: sinciput [m]
เหล็กหล่อ[n.] (lek lø) EN: cast iron ; malleable iron ; pig iron   FR: fonte [f]
น้ำพุ[n.] (nāmphu) EN: fountain ; spring   FR: fontaine [f] ; source [f]
น้ำพุน้ำดื่ม[n. exp.] (nāmphu nām deūm) EN: drinking fountain   FR: fontaine d'eau potable [f]
ต้นน้ำ[n.] (tonnām) EN: water source ; source of a river   FR: source d'eau [f] ; fontaine [f] ; source (d'une rivière) [f] ; amont [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FONT    F AA1 N T
FONTE    F AA1 N T
FONTS    F AA1 N T S
FONTES    F OW1 N T EH0 S
FONTANA    F AO0 N T AE1 N AH0
FONTANEZ    F OW0 N T AA1 N EH0 Z
FONTAINE    F AO0 N T EY1 N
FONTENOT    F AA1 N T AH0 N AH0 T
FONTANELLA    F AA2 N T AH0 N EH1 L AH0
FONTENETTE    F AA1 N T AH0 N EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
font    (n) (f o1 n t)
fonts    (n) (f o1 n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fontäne {f}; Springbrunnen {m} | Fontänen {pl}; Springbrunnen {m}fountain | fountains [Add to Longdo]
Schriftarten-Eigenschaften {pl}font metrics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトラインフォント[, autorainfonto] (n) {comp} outline font [Add to Longdo]
カートリッジフォント[, ka-torijjifonto] (n) {comp} cartridge font [Add to Longdo]
システムフォント[, shisutemufonto] (n) {comp} system font [Add to Longdo]
スクリーンフォント[, sukuri-nfonto] (n) {comp} screen fonts [Add to Longdo]
スケーラブルフォント[, suke-raburufonto] (n) {comp} scalable font [Add to Longdo]
ストロークフォント[, sutoro-kufonto] (n) {comp} stroke font [Add to Longdo]
ソフトフォント[, sofutofonto] (n) {comp} soft font [Add to Longdo]
テキストフォント[, tekisutofonto] (n) {comp} text font [Add to Longdo]
デバイスフォント[, debaisufonto] (n) {comp} device font [Add to Longdo]
トゥルータイプフォント[, touru-taipufonto] (n) {comp} True Type font [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, ] fontanel (gap between the bones of an infant's skull) [Add to Longdo]
囟脑门[xìn nǎo mén, ㄒㄧㄣˋ ㄋㄠˇ ㄇㄣˊ, / ] fontanel (gap between the bones of an infant's skull) [Add to Longdo]
囟门[xìn mén, ㄒㄧㄣˋ ㄇㄣˊ, / ] fontanel (gap between the bones of an infant's skull) [Add to Longdo]
字型[zì xíng, ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, ] font [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
システムフォント[しすてむふぉんと, shisutemufonto] system font [Add to Longdo]
スクリーンフォント[すくりーんふぉんと, sukuri-nfonto] screen fonts [Add to Longdo]
スケーラブルフォント[すけーらぶるふぉんと, suke-raburufonto] scalable font [Add to Longdo]
ストロークフォント[すとろーくふぉんと, sutoro-kufonto] stroke font [Add to Longdo]
ソフトフォント[そふとふぉんと, sofutofonto] soft font [Add to Longdo]
テキストフォント[てきすとふぉんと, tekisutofonto] text font [Add to Longdo]
トゥルータイプフォント[とうるーたいぷふぉんと, touru-taipufonto] True Type font [Add to Longdo]
ビットマップフォント[びっとまっぷふぉんと, bittomappufonto] bit-mapped font [Add to Longdo]
ビットマップフォントのこと[びっとまっぷふぉんと のこと, bittomappufonto nokoto] raster font, bit-map font [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Font \Font\, n. [F. fonte, fr. fondre to melt or cast. See
   {Found} to cast, and cf. {Fount} a font.] (Print.)
   A complete assortment of printing type of one size, including
   a due proportion of all the letters in the alphabet, large
   and small, points, accents, and whatever else is necessary
   for printing with that variety of types; a fount.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Font \Font\, n. [AS. font, fant, fr. L. fons, fontis, spring,
   fountain; cf. OF. font, funt, F. fonts, fonts baptismaux, pl.
   See {Fount}.]
   1. A fountain; a spring; a source.
    [1913 Webster]
 
       Bathing forever in the font of bliss. --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. A basin or stone vessel in which water is contained for
    baptizing.
    [1913 Webster]
 
       That name was given me at the font.  --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 font
   n 1: a specific size and style of type within a type family
      [syn: {font}, {fount}, {typeface}, {face}, {case}]
   2: bowl for baptismal water [syn: {baptismal font}, {baptistry},
     {baptistery}, {font}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top