ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mere

M IH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mere-, *mere*
Possible hiragana form: めれ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
hammered(adj) เมามาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mere(adj) เพียงเท่านั้น, See also: ไม่เกินกว่า, เท่านั้น, Syn. small, minor, insignificant
mere(adj) บริสุทธิ์, See also: ไม่มีสิ่งเจือปน, แท้ๆ
mere(n) บึง (ทางวรรณกรรม), See also: ทะเลสาบ, หนองน้ำ, สระน้ำ
merely(adv) เพียงเท่านั้น, See also: เพียงแต่, เท่านั้น, อย่างง่ายๆ, Syn. only, exclusively
meretricious(adj) น่าดึงดูดใจแต่เพียงภายนอก, See also: หรูหราแต่เพียงภายนอก, Syn. tawdry, garish, gaudy, showy, flashy
meretricious(adj) หลอกลวง, See also: เสแสร้ง, Syn. spurious, sham, false, pretentious, Ant. true
meretricious(adj) ซึ่งเป็นกริยาท่าทางของโสเภณี
meretriciously(adv) อย่างหลอกลวง
meretriciousness(n) ความหลอกลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mere(เมียร์) adj. เป็นเพียง, เท่านั้น, เฉย ๆ , บริสุทธิ์, ไม่มีสิ่งเจือปน, แท้ ๆ , อุดมสมบูรณ์
merely(เมียร์'ลี) adv. เท่านั้น, เป็นเพียง, ง่าย ๆ , เฉย ๆ , บริสุทธิ์, ไม่มีสิ่งเจือปน, Syn. simply, purely
meretricious(เมอริทริช'เชิส) adj. บาดตา, ฉูดฉาดและหรูหราแต่ไม่มีราคา, หลอกลวง, ไม่จริงใจ, แพศยา, ชั่วช้า., See also: meretriciousness n., Syn. tawdry
antimere(แอน' ทิเมียร์) n. ส่วนของร่างกายที่กั้นด้วยแนวราบเป็นุมุฉากกับแกนยาวของร่างกาย
cashmere(แคช'เมียร์) n. สิ่งทอที่ทำด้วยเส้นใยขนแกะแค็ชเมียร์
cassimeren. สิ่งทอลายเฉียง, Syn. casimere, casimire
gomerel(กอม'เมอเรล) n. คนโง่., Syn. gomeral, gomeril
kerseymere(เคอ'ซิเมียร์) n. ผ้าขนหนูสัตว์หนาแน่น
sarcomereเป็นหน่วยของกล้ามเนื้อลายซึ่งประกอบด้วยแถบโปร่งแสง I-band หนึ่งซีก และ แถบทึบแสง A-band
yammerern., Syn. whimper

English-Thai: Nontri Dictionary
mere(adj) เท่านั้น, แท้ๆ, เป็นเพียง, เฉยๆ, บริสุทธิ์, อุดมสมบูรณ์
mere(n) สระน้ำ
merely(adv) เป็นเพียง, เท่านั้น, เฉยๆ, ง่ายๆ, บริสุทธิ์
meretricious(adj) บาดตา, ฉูดฉาด, หลอกลวง, แพศยา, ไม่จริงใจ
cashmere(n) ผ้าขนสัตว์ชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mere motion; ex mero motu (L.)การกระทำตามที่ศาลเห็นสมควร, การกระทำที่ตนเองริเริ่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mere rightsสิทธิแต่ในนาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a mere scrap of paper.มันเป็นเพียงแค่เศษกระดาษ The Great Dictator (1940)
The medicines are make-believe. The dressings are mere paper.ยาทั้งหลายที่ดูเหมือนจริง กับผ้าผ่อนที่เหมือนทำจากกระดาษ Night and Fog (1956)
You as a mere butler have no access to government secrets.คุณเป็นแค่พ่อบ้าน ไม่มีข้อมูลความลับของรัฐบาล Clue (1985)
We're mere soldiers working on the Queen's business.พวกข้ากระหม่อมเป็นทหารตาดำๆ ทำงานตามพระเสาวนีย์ในพระราชินี Mannequin: On the Move (1991)
My poor sister-in-law is breaking her heart by mere contemplation of your physical and moral beauty.น้องสะใภ้ผู้น่าสงสารของฉัน ตกหลุมรักจากการพินิจ ความงามทั้งภายใน และภายนอกของเธอ Wuthering Heights (1992)
As you see, she degenerates into a mere slut.ก็อย่างที่เห็น หล่อนกลับกลายเป็น หญิงส่ำสอน Wuthering Heights (1992)
Winifred, thou art a mere sprig of a girl.พี่วินนี่, ดูพวกเราสิ ยังกับเด็กผู้หญิงผู้บริสุทธิ์ Hocus Pocus (1993)
the wild ones are mere beasts.โดยพระเจ้าโบราณที่คนป่ามีสัตว์เพียง Princess Mononoke (1997)
I asked the opinion of the ministers, not that of a mere secretary.เราถามความเห็นของคณะรัฐมนตรีNมิใช่เลขาธิการอย่างเจ้า Seven Years in Tibet (1997)
I am only a mere secretary.กระหม่อมเป็นเพียงเลขาธิการเท่านั้น Seven Years in Tibet (1997)
And most likely smarter than a mere killer.และแน่นอนว่า ฉลาดกว่าฆาตกรธรรมดา Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
This is no mere Ranger.เขาไม่ใช่แค่คนจรนะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mereA job is not merely a means to earn a living.
mereA mere 529 spectators watched the game.
mereA mere glance is not enough for us to tell one from the other.
mereA mere repetition of other people's researches cannot be called true scientific research.
mereAre you certain that you lost your book, or did you merely misplace it?
mereAs soon as we are born, the world gets to work on us and transforms us from merely biological into social units.
mereCharlie was a mere child when I saw him last.
mereComputer are thought of as mere calculating machines.
mereDon't look down on him merely because he is poor.
mereEven the finest fete becomes mere hogs swill.
mereEven the merest little thing irritated him.
mereHe is a mere child.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่านั้นเอง(adv) only, See also: merely, Syn. เพียงเท่านั้น, Example: ผมเป็นเพียงผู้ช่วยเขาเท่านั้นเอง ไม่มีอำนาจสั่งการอะไร
แต่เพียง(adv) only, See also: merely, Example: คอมพิวเตอร์ในยุคแรกจะติดตั้งและทำงานแต่เพียงในศูนย์คอมพิวเตอร์
แต่เพียงอย่างเดียว(adv) only, See also: merely, Syn. แต่อย่างเดียว, เพียงอย่างเดียว, Example: ผู้ใหญ่ไม่ควรสอนให้เด็กเอาตัวรอดแต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น(adv) only, See also: merely, simply, Syn. แค่นั้น, เพียงนั้น, ขนาดนั้น, Example: มีเพียงเขาเท่านั้นที่ใส่ชุดสุภาพมางานนี้, Thai Definition: คำเน้นความแสดงจำนวนจำกัดเฉพาะ
เพียงแต่(adv) merely, See also: only, just, Syn. ก็แค่, Example: เขาเพียงแต่พยักหน้าลูกน้องของเขาก็วิ่งแจ้นไปปฏิบัติตามคำสั่งเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิการิณี[athikārinī] (n) EN: woman rector  FR: rectrice [ f ] ; prieure [ f ] ; mère supérieure [ f ]
บิดามารดา[bidā-māndā] (n) EN: parents  FR: parents [ mpl ] ; père et mère [ mpl ]
บริษัทแม่[børisat maē] (n, exp) EN: parent company  FR: société mère [ f ] ; société fille [ f ]
ชั่วแล่น[chūalaen] (adj) EN: fleeting ; brief ; passing  FR: passager ; éphémère
ฝันเฟื่อง[fanfeūang] (v) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible  FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
แจกแจง[jaēkjaēng] (v) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify   FR: énumérer
แจ้งนับ[jaēng nap] (v, exp) FR: énumérer
กำพร้าแม่[kamphrā maē] (adj) EN: motherless  FR: orphelin de la mère
แค่[khaē] (adv) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within  FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
แค่นี้[khaēnī] (adv) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less  FR: aussi ; à ce point ; aussi peu

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MERE M IH1 R
MERELY M IH1 R L IY0
MEREST M EH1 R AH0 S T
MERETZ M EH1 R EH0 T S
MERENDA M EH0 R EY1 N D AA0
MEREDITH M EH1 R IH0 D IH0 TH
MERENGUE M ER0 EY1 NG
MERENDINO M ER0 EH0 N D IY1 N OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mere (n) mˈɪəʳr (m i@1 r)
meres (n) mˈɪəʳz (m i@1 z)
merest (n) mˈiːrəst (m ii1 r @ s t)
merely (a) mˈɪəʳliː (m i@1 l ii)
Meredith (n) mˈɛrədəθ (m e1 r @ d @ th)
meretricious (j) mˌɛrɪtrˈɪʃəs (m e2 r i t r i1 sh @ s)
meretriciously (a) mˌɛrɪtrˈɪʃəsliː (m e2 r i t r i1 sh @ s l ii)
meretriciousness (n) mˌɛrɪtrˈɪʃəsnəs (m e2 r i t r i1 sh @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
只是[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, ] merely; simply; only; but, #278 [Add to Longdo]
不过尔尔[bù guò ěr ěr, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄦˇ ㄦˇ, / ] merely mediocre; just middling, #92,487 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nur; bloß; rein { adv } | nur fürs Augemere | mere window-dressing [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mère(n) |f| แม่, มารดา
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่

Japanese-English: EDICT Dictionary
しもつかれ[shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
たった[tatta] (adj-f, adv) only; merely; but; no more than; (P) [Add to Longdo]
だてらに[daterani] (suf, prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P) [Add to Longdo]
どうかした;どうかして[doukashita ; doukashite] (exp) by mere chance; by some chance; somehow or other; in some way [Add to Longdo]
に過ぎない[にすぎない, nisuginai] (exp) no more than; just; only; mere; goes no further than [Add to Longdo]
はした金;端金;端た金[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance [Add to Longdo]
ぽっきり[pokkiri] (adv) (See こっきり) merely; having just ... [Add to Longdo]
イメレス[imeresu] (n) (abbr) (sl) { comp } image response [Add to Longdo]
カシミア山羊[カシミアやぎ, kashimia yagi] (n) Cashmere goat [Add to Longdo]
カシミア糸[カシミアいと, kashimia ito] (n) cashmere yarn [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カメレオン[かめれおん, kamereon] Chameleon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mere \Mere\ (m[=e]r), v. t.
   To divide, limit, or bound. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Which meared her rule with Africa.    --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mere \Mere\, n.
   A mare. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mere \Mere\ (m[=e]r), a. [Superl. {Merest}. The comparative is
   rarely or never used.] [L. merus.]
   1. Unmixed; pure; entire; absolute; unqualified.
    [1913 Webster]
 
       Then entered they the mere, main sea. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       The sorrows of this world would be mere and unmixed.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Only this, and nothing else; such, and no more; simple;
    bare; as, a mere boy; a mere form.
    [1913 Webster]
 
       From mere success nothing can be concluded in favor
       of any nation.            --Atterbury.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -mere \-mere\ [Gr. ? part.]
   A combining form meaning part, portion; as, blastomere,
   epimere.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mere \Mere\ (m[=e]r), n. [Written also mar.] [OE. mere, AS. mere
   mere, sea; akin to D. meer lake, OS. meri sea, OHG. meri,
   mari, G. meer, Icel. marr, Goth. marei, Russ. more, W. mor,
   Ir. & Gael. muir, L. mare, and perh. to L. mori to die, and
   meaning originally, that which is dead, a waste. Cf.
   {Mortal}, {Marine}, {Marsh}, {Mermaid}, {Moor}.]
   A pool or lake. --Drayton. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mere \Mere\, n. [Written also meer and mear.] [AS. gem[=ae]re.
   [root]269.]
   A boundary. --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mere
   adj 1: being nothing more than specified; "a mere child"
   2: apart from anything else; without additions or modifications;
     "only the bare facts"; "shocked by the mere idea"; "the
     simple passage of time was enough"; "the simple truth" [syn:
     {bare(a)}, {mere(a)}, {simple(a)}]
   n 1: a small pond of standing water

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 mere
  1. more
  2. else; further; more; on

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top