Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

true

T R UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -true-, *true*
หรือคุณหมายถึง trü?
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
true(adj) ที่เป็นเรื่องจริง
true(adj) ที่เป็นของแท้, See also: ที่ไม่ปลอม
true(adj) ที่ซื่อสัตย์, See also: ที่ไว้ใจได้, ที่ไม่หลอกลวง
true(adj) ถูกต้อง
true(adv) เป็นจริง, See also: เป็นความจริง
true(adv) แน่นอน, See also: เที่ยงตรง, แม่นยำ
true(adj) อย่างซื่อสัตย์
true man(n) คนที่กล้าหาญ, Syn. brave person
true-blue(adj) ซื่อสัตย์, See also: ภักดี, จริงใจ
true to form(idm) ทำอย่างที่เคยทำ, See also: ทำตามแบบที่เคยทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
true(ทรู) adj., n., adv. (ความ) จริง, แท้จริง, ไม่ปลอม, มีศรัทธา, แน่นอน, เป็นแบบอย่าง, เชื่อถือได้, เคร่งครัด, ถูกต้อง, come true เป็นความจริง. the true สิ่งที่เป็นความจริง, Syn. factual, real
true basicทรูเบสิก <คำอ่าน>เป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เป็นภาษาโครงสร้างของภาษาเบสิก ได้รับการพัฒนามาจากภาษาเบสิกเมื่อ ค.ศ.1983 ไม่ต้องมีเลขหมายประจำบรรทัด (line number)
truetype fontหมายถึงตัวอักษรประเภทหนึ่งที่ในปัจจุบันใช้ทั้งในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทแอปเปิลและพีซี (บริษัทแอปเปิลพัฒนาขึ้นใช้ก่อน) ลักษณะของตัวอักษรแบบนี้จะชัดเจน เป็นแบบอักษรที่จะปรับขนาดโดยขยายให้ใหญ่หรือลดขนาดให้เล็กได้ง่าย
construe(คันสทรู') { construed, construing, construes } v., n. (การ) อธิบาย, ชี้แจง, ตีความอนุมาน, แปล, วิเคราะห์, ผูกประโยค.
deobstruentn. ยาระบาย adj. มีฤทธิ์เป็นยาระบาย
hautrue(โฮเทอ) n. กิริยาท่าทางที่หยิ่งยโส, ความหยิ่งยโส
misconstrue(มิสคันสทรู'`) vt. เข้าใจผิด, แปลผิด
obstruent(ออบ'สทรูอันท) adj. ซึ่งขัดขวาง, ซึ่งกีดขวาง, ซึ่งเป็นอุปสรรค, ซึ่งขัดขวางเสียง n. ตัวขีดขวาง,
untrue(อันทรู') adj. ไม่จริง, ไม่ซื่อสัตย์, เทียม, ไม่ถูกต้อง., See also: untrueness n., Syn. fake

English-Thai: Nontri Dictionary
true(adj) จริง, ซื่อสัตย์, ตรง, แท้, ถูกต้อง, เคร่งครัด
construe(n) การตีความ, การวิเคราะห์ประโยค, การอนุมาน, การอธิบาย
construe(vt) แปลความ, บรรยาย, อธิบาย, ขยายความ, ชี้แจง, ตีความ, วิเคราะห์
misconstrue(vt) เข้าใจผิด, ตีความผิด, แปลความผิด, วินิจฉัยผิด
untrue(adj) ไม่จริง, เทียม, ไม่ซื่อสัตย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
true admissionการยอมรับพยานหลักฐานว่าเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
true aphasia; aphasia, intellectualภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
true arc voltageแรงดันอาร์กจริง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
true complementส่วนเติมเต็มจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
true copyสำเนาถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
true diabetesเบาหวานแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
true duration of pregnancyช่วงเวลาตั้งครรภ์แท้จริง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
true glottis; rima glottidisช่องหว่างสายเสียงแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
true intentionเจตนาอันแท้จริง [ ดู real intention ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
true pelvis; pelvis minor; pelvis, smallเชิงกรานน้อย, เชิงกรานส่วนล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
True Colorสีจริง, Example: สีของน้ำที่ยังปรากฏหลังจากกรองเอาสารแขวนลอย ออกแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
True crime television programsรายการโทรทัศน์เรื่องจริงแนวอาชญากรรม [TU Subject Heading]
True windลมที่วัดได้จริง [อุตุนิยมวิทยา]
Truespaceทรูสเพซ [TU Subject Heading]
Truetype fontsแบบตัวอักษรคอมพิวเตอร์ระบบทรูไทพ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-A true story.เรื่องจริง. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Сonstant and true -So trueอย่างต่อเนื่องและเป็นความจริง ดังนั้นจริง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It is the duty of all true Aryans to hate and despise them.มันเป็นหน้าที่ของชาวอารยัน ที่จะต้องล่ากวาง The Great Dictator (1940)
To make Geppetto's wish come true will be entirely up to you.ที่จะทำให้ความปรารถนาของ เจเปโท เป็นจริงขึ้นมา จะขึ้นอยู่กับคุณ ขึ้นอยู่กับฉัน? Pinocchio (1940)
No description, no image can reveal their true dimension:ไม่มีคำบรรยายใด ภาพอันใด ที่แสดงถึงภาพน่าสะพรึงอันแท้จริงได้ Night and Fog (1956)
He did not remember when he had attained humility... ... but he knew he had attained it... ... and he knew it was not disgraceful and it carried no true loss of pride.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ บรรลุ ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เขารู้ ว่าเขาได้บรรลุเป้าหมาย และเขารู้ว่ามันก็ไม่น่าอาย The Old Man and the Sea (1958)
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา How I Won the War (1967)
A true Socratic query, that.แบบสอบถามเสวนาจริงว่า Yellow Submarine (1968)
That's a true story.นั่นเป็นเรื่องจริง The Godfather (1972)
As I grew up, whenever I'd meet one who seemed to be at all clear-sighted, in order to find out if he was really a person of true understanding, ขณะที่ผมเติบโตขึ้น เมื่อไรก็ตามที่ผม เจอคนที่ดูจะมีสายตาคมกริบ เพื่อที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ มีความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่ The Little Prince (1974)
Is it true that most people get attacked by sharks in three feet of water about 10 feet from the beach?มันจริงมั้ยที่คนส่วนใหญ่จะถูกจู่โจม โดยฉลามในนํ้าลึกหนึ่งเมตร... - ประมาณ 3 เมรตจากชายหาด Jaws (1975)
How can we determine the true inclination of a boy or girl?ที่เราสามารถตัดสินใจ true inclination ของเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงอย่างไร? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trueAbove all, be true to yourself.
trueA few words may betray a man's true character.
true"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."
trueAll he said was true.
trueAll that he says is true.
trueAll this may sound strange, but it is true.
trueAlways be true to yourself.
trueA mere repetition of other people's researches cannot be called true scientific research.
trueA painter only becomes a true painter by practicing his craft.
trueAs a matter of fact, it is true.
trueAs far as I am concerned, I don't think it true.
trueAs far as I know, the rumor is not true.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิตรแท้(n) true friend, See also: good friend, Syn. เพื่อนแท้, เพื่อนยาก, Example: มิตรแท้ย่อมเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ, Count Unit: คน
เพื่อนแท้(n) true friend, See also: good friend, Syn. มิตรแท้, เพื่อนยาก, Ant. เพื่อนกิน, Example: เพื่อนแท้นั้นหายาก เราควรรักษาไว้ให้ดี, Count Unit: คน
เพื่อนตาย(n) real friend, See also: true friend, best friend, faithful friend, friend in need, Ant. เพื่อนกิน, Example: เขาเชื่อว่าเพื่อนที่คบๆ กันอยู่ตอนนี้มีเพื่อนตายที่พึ่งได้อยู่ไม่กี่คน, Thai Definition: เพื่อนที่ช่วยเหลือกันได้ในยามทุกข์ยาก และสามารถยอมตายแทนกันได้
ใจจริง(n) frankness, See also: true feeling, sincerity, truthfulness, Example: เจ้าของโรงพิมพ์ต้องผลิตหนังสือที่รู้ว่าขายได้ถึงแม้ว่าใจจริงเขาอาจไม่สนใจหรือไม่ชอบ หนังสือประเภทนี้, Thai Definition: ใจที่แท้จริง
ชายชาตรี(n) true man, See also: fighter, brave man, Example: เด็กผู้ชายเวลาเล่นอะไรรุนแรงก้าวร้าว เพราะต้องการเล่นบทบาทให้สมกับเป็นชายชาตรี, Thai Definition: ชายผู้มีบุคลิกและมีความสามารถ
กัลยาณมิตร(n) true friend, See also: good friend, Syn. มิตรแท้, เพื่อนแท้, Example: โดยทั่วไปบุคคลย่อมต้องการกัลยาณมิตรไว้เป็นที่พึ่งและเป็นกำลังใจที่ดี, Count Unit: คน
แท้(adj) true, See also: real, genuine, actual, unfeigned, authentic, Syn. นัก, ยิ่ง, จริง, Example: ฉันคิดว่ารักครั้งนี้เป็นรักแท้, Thai Definition: ที่เป็นความจริง
จริง(adj) real, See also: true, actual, authentic, genuine, Syn. แท้, Ant. ปลอม, Example: ถึงแม้จะเป็นซีพียูจำลองก็ต้องกำหนดให้เหมือนของจริง
รักแท้(n) real love, See also: true love, truelove, Syn. รักจริง, Ant. รักลวง, Example: คนที่ไม่สมหวังในความรักเชื่อว่ารักแท้ไม่เคยอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์, Thai Definition: ความรักที่จริงใจ
รักแท้(n) real love, See also: true love, Example: รักแท้นั้นไม่ได้เจอกันง่ายดาย เฉกเช่นเพื่อนแท้ก็หาไม่ได้ทั่วไป, Thai Definition: ความรักที่จริงใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[āng] (v) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite  FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[āng wā] (v) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true  FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
ฉวาง[chawāng] (v) FR: obstruer
ด้วงดิ่ง[duang ding] (n, exp) EN: True Water Beetle ; Predaceous Diving Beetle ; Diving Beetle
ใจจริง[jaijing] (n) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness  FR: franchise [ f ] ; sincérité [ f ]
จริง[jing] (adj) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic  FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
กั้ง[kang] (v) EN: keep back  FR: barrer ; bloquer ; boucher ; obstruer
ขัด[khat] (v) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock  FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขวาง[khatkhwāng] (v) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart  FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRUE T R UW1
TRUEX T R UW1 EH2 K S
TRUER T R UW1 ER0
TRUEST T R UW1 IH0 S T
TRUETT T R UW1 T
TRUELL T R UW1 AH0 L
TRUEMAN T R UH1 M AH0 N
TRUELOVE T R UW1 L AH2 V
TRUESDALE T R UW1 Z D EY2 L
TRUESDELL T R UW1 Z D EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
true (v) trˈuː (t r uu1)
trued (v) trˈuːd (t r uu1 d)
truer (j) trˈuːər (t r uu1 @ r)
trues (v) trˈuːz (t r uu1 z)
truest (j) trˈuːɪst (t r uu1 i s t)
truelove (n) trˈuːlˈʌv (t r uu1 l uh1 v)
true-blue (n) trˈuː-blˈuː (t r uu1 - b l uu1)
trueloves (n) trˈuːlˈʌvz (t r uu1 l uh1 v z)
true-blues (n) trˈuː-blˈuːz (t r uu1 - b l uu1 z)
true-hearted (j) trˈuː-hˈaːtɪd (t r uu1 - h aa1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
真实[zhēn shí, ㄓㄣ ㄕˊ, / ] true; real #1,550 [Add to Longdo]
真诚[zhēn chéng, ㄓㄣ ㄔㄥˊ, / ] true; sincere; genuine #4,531 [Add to Longdo]
真伪[zhēn wěi, ㄓㄣ ㄨㄟˇ, / ] true or bogus #19,962 [Add to Longdo]
挚爱[zhì ài, ㄓˋ ㄞˋ, / ] true love #22,407 [Add to Longdo]
真面目[zhēn miàn mù, ㄓㄣ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, ] true identity; true colors #23,088 [Add to Longdo]
本来面目[běn lái miàn mù, ㄅㄣˇ ㄌㄞˊ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, / ] true colors; true features #29,207 [Add to Longdo]
真格[zhēn gé, ㄓㄣ ㄍㄜˊ, ] true; real #35,168 [Add to Longdo]
真言[zhēn yán, ㄓㄣ ㄧㄢˊ, ] true statement; incantation (translates Sanskrit: dharani 陀羅尼|陀罗尼) #35,961 [Add to Longdo]
真意[zhēn yì, ㄓㄣ ㄧˋ, ] true meaning; correct interpretation #37,250 [Add to Longdo]
正极[zhèng jí, ㄓㄥˋ ㄐㄧˊ, / ] true pole #62,452 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sichelfleck-Falterfisch { m }; Keilfleck-Falterfisch { m }; Doppelsattel-Falterfisch { m } (Chaetodon falcula) [ zool. ]true falcula [Add to Longdo]
True-Schnabelwal { m } [ zool. ]True's beaked whale (Mesoplodon mirus) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) #49 [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) #141 [Add to Longdo]
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
[まさ, masa] (n, adj-no) (1) (logical) true; regular; (2) 10^40; (3) (abbr) (See 正本・せいほん) original; (4) { math } (See 負・ふ) positive; greater than zero; (P) #784 [Add to Longdo]
[ま, ma] (adj-na, n, adj-no) (1) truth; reality; genuineness; (2) seriousness; (n) (3) logical TRUE; (4) (See 楷書) printed style writing; (5) (abbr) (See 真打ち) star performer; (P) #892 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n, pref) just; right; due (east); pure; genuine; true #892 [Add to Longdo]
成立[せいりつ, seiritsu] (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P) #1,233 [Add to Longdo]
[ね, ne] (n) (1) root (of a plant); (2) root (of a tooth, hair, etc.); center (of a pimple, etc.); (3) root root (of all evil, etc.); source; origin; cause; basis; (4) one's true nature; (5) (fishing) reef; (P) #3,528 [Add to Longdo]
正体[しょうたい, shoutai] (n) (1) natural shape; one's true colors; one's true colours; true character; identity; true identity; (2) consciousness; one's senses; (P) #4,076 [Add to Longdo]
実力[じつりょく, jitsuryoku] (n) (1) (real) ability; true strength; merit; efficiency; competency; (2) (See 実力行使) arms; force; (P) #4,314 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トゥルータイプフォント[とうるーたいぷふぉんと, touru-taipufonto] True Type font [Add to Longdo]
[しん, shin] logical true [Add to Longdo]
トゥルータイプ[とうるーたいぷ, touru-taipu] TrueType [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
混濁[こんだく, kondaku] Truebung [Add to Longdo]
濁す[にごす, nigosu] trueben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 True \True\ (tr[udd]), a. [Compar. {Truer} (tr[udd]"[~e]r);
   superl. {Truest}.] [OE. trewe, AS. tre['o]we faithful, true,
   from tre['o]w fidelity, faith, troth; akin to OFries. triuwe,
   adj., treuwa, n., OS. triuwi, adj., trewa, n., D. trouw, adj.
   & n., G. treu, adj., treue, n., OHG. gitriuwi, adj., triuwa,
   n., Icel. tryggr, adj., Dan. tro, adj. & n., Sw. trogen,
   adj., tro, n., Goth. triggws, adj., triggwa, n., trauan to
   trust, OPruss druwis faith. Cf. {Trow}, {Trust}, {Truth}.]
   [1913 Webster]
   1. Conformable to fact; in accordance with the actual state
    of things; correct; not false, erroneous, inaccurate, or
    the like; as, a true relation or narration; a true
    history; a declaration is true when it states the facts.
    [1913 Webster]
 
   2. Right to precision; conformable to a rule or pattern;
    exact; accurate; as, a true copy; a true likeness of the
    original.
    [1913 Webster]
 
       Making his eye, foot, and hand keep true time. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. Steady in adhering to friends, to promises, to a prince,
    or the like; unwavering; faithful; loyal; not false,
    fickle, or perfidious; as, a true friend; a wife true to
    her husband; an officer true to his charge.
    [1913 Webster]
 
       Thy so true,
       So faithful, love unequaled.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Dare to be true: nothing can need a lie. --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   4. Actual; not counterfeit, adulterated, or pretended;
    genuine; pure; real; as, true balsam; true love of
    country; a true Christian.
    [1913 Webster]
 
       The true light which lighteth every man that cometh
       into the world.            --John i. 9.
    [1913 Webster]
 
       True ease in writing comes from art, not chance.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. (Biol.) Genuine; real; not deviating from the essential
    characters of a class; as, a lizard is a true reptile; a
    whale is a true, but not a typical, mammal.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: True is sometimes used elliptically for It is true.
      [1913 Webster]
 
   {Out of true}, varying from correct mechanical form,
    alignment, adjustment, etc.; -- said of a wall that is not
    perpendicular, of a wheel whose circumference is not in
    the same plane, and the like. [Colloq.]
 
   {A true bill} (Law), a bill of indictment which is returned
    by the grand jury so indorsed, signifying that the charges
    to be true.
 
   {True time}. See under {Time}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 True \True\, adv.
   In accordance with truth; truly. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 true
   adv 1: as acknowledged; "true, she is the smartest in her class"
       [syn: {true}, {admittedly}, {avowedly}, {confessedly}]
   adj 1: consistent with fact or reality; not false; "the story is
       true"; "it is undesirable to believe a proposition when
       there is no ground whatever for supposing it true"- B.
       Russell; "the true meaning of the statement" [ant:
       {false}]
   2: accurately placed or thrown; "his aim was true"; "he was dead
     on target" [syn: {true}, {dead on target}]
   3: devoted (sometimes fanatically) to a cause or concept or
     truth; "true believers bonded together against all who
     disagreed with them"
   4: expressing or given to expressing the truth; "a true
     statement"; "gave truthful testimony"; "a truthful person"
     [syn: {truthful}, {true}] [ant: {untruthful}]
   5: conforming to definitive criteria; "the horseshoe crab is not
     a true crab"; "Pythagoras was the first true mathematician"
   6: worthy of being depended on; "a dependable worker"; "an
     honest working stiff"; "a reliable sourcSFLe of information";
     "he was true to his word"; "I would be true for there are
     those who trust me" [syn: {dependable}, {honest}, {reliable},
     {true(p)}]
   7: not pretended; sincerely felt or expressed; "genuine
     emotion"; "her interest in people was unfeigned"; "true
     grief" [syn: {genuine}, {true(a)}, {unfeigned}]
   8: rightly so called; "true courage"; "a spirit which true men
     have always admired"; "a true friend"
   9: determined with reference to the earth's axis rather than the
     magnetic poles; "true north is geographic north"
   10: having a legally established claim; "the legitimate heir";
     "the true and lawful king" [syn: {true(a)}, {lawful},
     {rightful(a)}]
   11: in tune; accurate in pitch; "a true note" [syn: {on-key},
     {true}]
   12: accurately fitted; level; "the window frame isn't quite
     true" [syn: {true}, {straight}]
   n 1: proper alignment; the property possessed by something that
      is in correct or proper alignment; "out of true"
   v 1: make level, square, balanced, or concentric; "true up the
      cylinder of an engine" [syn: {true}, {true up}]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 true
  menace; threaten

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top