ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pretentious

P R IY0 T EH1 N SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pretentious-, *pretentious*, pretentiou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pretentious(adj) ที่พยายามทำให้ดูว่าตนเองสำคัญ, See also: เก๊ก, ซึ่งโอ้อวด, Syn. gaudy, ostentatious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pretentious(พรีเทน'เชิส) adj. อวดอ้าง, เส-แสร้ง, มายา, อวดเบ่ง., See also: pretentiousness n., Syn. ostentatious

English-Thai: Nontri Dictionary
pretentious(adj) โอ้อวด, ที่อวดอ้าง, ที่อ้างสิทธิ์, ซึ่งทำท่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's a small town girl... and he's a pretentious European-- the worst kind.เธอเป็นหญิงสาวที่เมืองเล็ก ๆ ... และเขาก็เก๊ก European- - ชนิดที่เลวร้ายที่สุด The Birdcage (1996)
You pretentious prick.ไอ้ขี้เก๊ก Primer (2004)
The dorky ingenues and the pretentious princes.ดอกี้ ผู้ฉลาด และเจ้าชายผู้อวดเก่ง Happily N'Ever After (2006)
Did you just see a blond guy with a pretentious accent?เมื่อกี้คุณเห็นผู้ชายผมทองที่มีสำเนียงพูดแปลกๆมั้ย The Right Stuff (2007)
Well, pretentious much? Should everyone just have a mysterious name like Juno?เหมือนอวดๆอยู่นา ใครจะมีชื่อดูเก๋ไก๋แบบจูโน่หล่ะ? Juno (2007)
You pretentious Ivy League piece of shit.แกคิดอะไรอยู่ มันยุติธรรมกับเธองั้นเหรอ? P2 (2007)
- Who cares about plaque or pretentious artists when your best friend's having a meltdown?ทำท่าเป็นศิลปิน ของเธอซะเมื่อไร เพื่อนรักของฉันกำลังตกหลุมรักหรอเนี้ย? Bonfire of the Vanity (2008)
For Christ's sake. How fricking pretentious is that?ให้ตายเถอะ ไอ้เวรนี่ดัดจริตสุดๆ Duplicity (2009)
In this house, we do not eat pretentious cheeses. We eat honest American peanut butter.ในบ้านนี้เราไม่กินชีสราคาฟุ่มเฟือยแบบนั้นนะจ๊ะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Along with my hoodie and my fuck-you flip-flops, you pretentious douchebag!เสื้อแจ็คเกตฉัน แล้วก็กระโปรงนายไง The Social Network (2010)
No pretentious euro waiter listing specials that I can't understand?ไม่ต้องชูคอฟังเด็กเสิร์ฟพล่ามเรื่องอาหาร ที่ผมฟังไม่รู้เรื่องงั้นหรอ? Truly Content (2010)
Still using that pretentious old-school razor, Danny?ยังใช้มีดโกนหนวดแบบโบราณอยู่เหรอ แดนนี่? You're the One That I Haunt (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pretentiousHer nature is neither affected nor pretentious.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวดเก่ง(adj) pretentious, See also: boastful, Syn. อวดรู้, อวดฉลาด, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: ทุกคนมองว่าเขาเป็นเด็กอวดเก่งเกินไป ทำให้ดูไม่น่ารัก, Thai Definition: ที่สำแดงว่าตัวเก่ง, ที่ทำเป็นเก่ง
อวดรู้(adj) pretentious, Syn. อวดฉลาด, อวดเก่ง, อวดภูมิ, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: ประเทศนี้มีอะไรแปลกๆ เต็มไปด้วยคนอวดรู้ทั้งนั้น, Thai Definition: ที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก๊ก[kek] (v) EN: put on airs ; be pretentious ; be stuck-up
เก๊กหน้า[kek nā] (v, exp) EN: be pretentious; be ostentatious
อวดเก่ง[ūatkeng] (adj) EN: pretentious ; boastful  FR: vantard ; fanfaron
อวดรู้[ūatrū] (adj) EN: pretentious  FR: pédant ; cuistre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRETENTIOUS P R IY0 T EH1 N SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pretentious (j) prˈɪtˈɛnʃəs (p r i1 t e1 n sh @ s)
pretentiously (a) prˈɪtˈɛnʃəsliː (p r i1 t e1 n sh @ s l ii)
pretentiousness (n) prˈɪtˈɛnʃəsnəs (p r i1 t e1 n sh @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空心老大[kōng xīn lǎo dà, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ,    ] pretentious and vacuous person [Add to Longdo]
装屄[zhuāng bī, ㄓㄨㄤ ㄅㄧ,   /  ] pretentious bastard (lit. cunt, taboo slang, 裝B|装B is common euphemism); person who pretends to be bigger or richer than they are [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anspruchsvoll { adj } | anspruchsvoller | am anspruchsvollstenpretentious | more pretentious | most pretentious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナイーブ[nai-bu] (adj-na, n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P) [Add to Longdo]
気障[きざ, kiza] (adj-na, n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P) [Add to Longdo]
見栄を張る;見栄をはる;見えをはる;見えを張る[みえをはる, miewoharu] (exp, v5r) to be pretentious; to put on airs [Add to Longdo]
御託;ご託[ごたく, gotaku] (n) tedious talk; impertinent talk; repetitious talk; saucy speech; pretentious statement [Add to Longdo]
事々しい;事事しい[ことごとしい, kotogotoshii] (adj-i) bombastic; pretentious; exaggerated [Add to Longdo]
柔婉[じゅうえん, juuen] (adj-na) simple; plain; honest; unaffected; frank; unpretentious [Add to Longdo]
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent [Add to Longdo]
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn [Add to Longdo]
門戸を張る[もんこをはる, monkowoharu] (exp, v5r) to keep a fine house; to put up a front; to make the front of the house nice (and be pretentious about it) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pretentious \Pre*ten"tious\, a. [Cf. F. pr['e]tentieux. See
   {Pretend}.]
   Full of pretension; disposed to lay claim to more than is
   one's; presuming; assuming. -- {Pre*ten"tious*ly}, adv. --
   {Pre*ten"tious*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pretentious
   adj 1: making claim to or creating an appearance of (often
       undeserved) importance or distinction; "a pretentious
       country house"; "a pretentious fraud"; "a pretentious
       scholarly edition" [ant: {unpretentious}]
   2: intended to attract notice and impress others; "an
     ostentatious sable coat" [syn: {ostentatious}, {pretentious}]
     [ant: {unostentatious}, {unpretending}, {unpretentious}]
   3: (of a display) tawdry or vulgar [syn: {ostentatious},
     {pretentious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top