ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

melancho

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -melancho-, *melancho*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melancholy(adj) เศร้า, See also: เศร้าโศก, ตรอมใจ, ใจคอห่อเหี่ยว, สลดหดหู่, Syn. sad, woeful, Ant. happy
melancholy(n) ภาวะเศร้าโศก, See also: ภาวะจิตใจห่อเหี่ยว, ความหดหู่, Syn. sadness, gloominess, Ant. happiness, joy
melancholia(n) โรคทางจิตที่มีอาการซึมเศร้า, See also: อาการสิ้นหวัง, Syn. melancholy, depair, depression
melancholic(adj) ซึ่งเศร้าโศก, See also: ที่มีอาการซึมเศร้า
melancholiac(adj) ซึ่งเศร้าโศก, See also: ที่มีอาการซึมเศร้า
melancholically(adv) อย่างเศร้าโศก, See also: อย่างซึมเศร้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
melancholia(เมลเลินโค'เลีย) n. โรคจิตที่มีอาการหดหู่ใจหรือซึมเศร้า., See also: melancholic adj.
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่, ใจคอเหี่ยวแห้ง, อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ, สลดใจ, ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy, dismal, gloom

English-Thai: Nontri Dictionary
melancholy(adj) เศร้าโศก, หดหู่ใจ
melancholy(n) ความเศร้าโศก, ความหดหู่ใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
melancholiaภาวะซึมเศร้ารุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Melancholiaความซึมเศร้าอย่างรุนแรง [การแพทย์]
Melancholia, Involutionalโรคจิตซึมเศร้าในวัยต่อ, โรคอารมณ์เศร้าในวัยต่อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
melanchoAnd then I breathe a sigh from melancholy in being unable to do anything about it.
melanchoHence, loathed melancholy.
melanchoHer words were filled with melancholy.
melanchoHe was overcome by a feeling of melancholy.
melanchoShe fell prey to melancholy.
melanchoWe sensed a melancholy note in his voice.
melanchoYou are truly an antidote for my melancholy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โศก(adj) sad, See also: melancholy, sorrowful, depressed, woebegone, unhappy, blue, mournful, Syn. เศร้า, Example: ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง, Thai Definition: ที่เศร้าเสียใจ
ความหดหู่(n) melancholy, See also: depression, sadness, dejection, despondency, Syn. ความสลดใจ, Example: ข่าวเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อสร้างความหดหู่ให้แก่เขาเป็นอันมาก, Thai Definition: การห่อเหี่ยวไม่ชื่นบานใจ
ความสะเทือนใจ(n) depression, See also: melancholy, Example: โศกนาฎกรรมที่กฤษณา อโศกสินนำเรื่องพุ่งขึ้นไปสู่ความสะเทือนใจสูงสุดแก่ผู้อ่าน, Thai Definition: การมีจิตใจหวั่นไหวอย่างแรงและรวดเร็วในเมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบ
ความรันทด(n) melancholy, See also: sorrowfulness, sadness, Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Ant. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน, Example: แววตาของเขาคลอฉ่ำไปด้วยความรันทดเสมอนับตั้งแต่ลูกสาวป่วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุ่น[khun] (v) EN: be clouded by anger/melancholy ; be angry ; resent
ขุ่นมัว[khunmūa] (v) EN: depress ; be melancholy ; be gloomy  FR: déprimer
ความหดหู่[khwām hothū] (n) EN: depression ; melancholy
ความคิดล่องลอย[khwāmkhit lǿngløi] (n, exp) EN: autism ; imagination ; melancholy ; conjecture
ความเศร้าโศก[khwām saosōk] (n) EN: distress ; melancholy
ละห้อย[lahøi] (adj) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful  FR: mélancolique ; triste ; malheureux
ละห้อย[lahøi] (adv) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look
หม่น[mon] (v) EN: be melancholy ; be pensive ; be sorrowful ; be gloomy
เหงาหงอย[ngao-ngøi] (v) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic
เหงาหงอย[ngao-ngøi] (adj) EN: lonesome ; dispirited ; depressed ; melancholic  FR: mélancolique ; cafardeux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MELANCHOLY M EH1 L AH0 N K AA2 L IY0
MELANCHOLIC M EH2 L AH0 N K AA1 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
melancholy (n) mˈɛləŋkɒliː (m e1 l @ ng k o l ii)
melancholia (n) mˌɛlənkˈoulɪəʳ (m e2 l @ n k ou1 l i@)
melancholic (j) mˌɛləŋkˈɒlɪk (m e2 l @ ng k o1 l i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mèn, ㄇㄣˋ, / ] melancholy; depressing, #5,084 [Add to Longdo]
惆怅[chóu chàng, ㄔㄡˊ ㄔㄤˋ, / ] melancholy; depression, #17,437 [Add to Longdo]
多愁善感[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, ] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality, #30,450 [Add to Longdo]
愁绪[chóu xù, ㄔㄡˊ ㄒㄩˋ, / ] melancholy, #55,203 [Add to Longdo]
[mèn, ㄇㄣˋ, / ] melancholy, #123,007 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] melancholy; sincere, #388,828 [Add to Longdo]
悲愁[bēi chóu, ㄅㄟ ㄔㄡˊ, ] melancholy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Melancholie { f }; Schwermut { m }melancholy [Add to Longdo]
Melancholie { f }melancholiness [Add to Longdo]
Melancholiker { m }melancholiac [Add to Longdo]
melancholisch seinto have the blues [Add to Longdo]
melancholisch { adj } | melancholischer | am melancholischstenmelancholic | more melancholic | most melancholic [Add to Longdo]
melancholisch { adv }melancholically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メランコリー[merankori-] (n) melancholy [Add to Longdo]
メランコリア[merankoria] (n) melancholia [Add to Longdo]
メランコリック[merankorikku] (adj-na) melancholic [Add to Longdo]
暗欝;暗うつ[あんうつ, an'utsu] (n) gloom; melancholy [Add to Longdo]
暗鬱[あんうつ, an'utsu] (n, adj-na) gloom; melancholy [Add to Longdo]
陰にこもる;陰に籠る[いんにこもる, innikomoru] (exp, v5r) (1) to stay bottled up inside oneself; to be introverted; (2) to have a melancholic appearance, atmosphere (of a person, object, place); to have a gloomy appearance [Add to Longdo]
陰鬱;陰うつ;陰欝(iK)[いんうつ, in'utsu] (adj-na, n) gloom; melancholy [Add to Longdo]
気鬱症;気欝症(iK)[きうつしょう, kiutsushou] (n) depression; melancholy [Add to Longdo]
遣悶[けんもん, kenmon] (n, vs) driving away melancholy [Add to Longdo]
黒胆汁質[こくたんじゅうしつ, kokutanjuushitsu] (n) (See 憂鬱質) melancholic temperament [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top