Search result for

ชู้

(40 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชู้-, *ชู้*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชู้    [N] adulterer, See also: paramour, lover, mistress, Syn. ชู้รัก, Example: เธอทิ้งสามีหนีตามชู้ไป, Count unit: คน
ชู้สาว    [ADJ] adulterous, See also: sexual, Syn. รักๆ ใคร่ๆ, เชิงกามารมณ์, Example: ความสัมพันธ์ของเธอกับเขาใครๆ ก็มองว่าผิดเพราะเป็นความสัมพันธ์แบบชู้สาว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชู้น. คู่รัก เช่น ข้าสมจรด้วยกันพ่อแม่และเจ้าข้ามิให้ และมันภากันหนีไปไกล หญิงนั้นยังมิเปนเมียชายเปนแต่ชู้กัน (สามดวง ลักษณผัวเมีย), ถ้าชายผู้ใดเอาหญิงเปนชู้เปนเมีย แต่ในกำหนดนั้นคือเมียท่านแลให้ไหมโดยขนาด (สามดวง ลักษณผัวเมีย), บุคคลที่เป็นที่รัก เช่น ร้อยชู้ฤๅเท่าเนื้อ เมียตน (ลอ)
ชู้การล่วงประเวณี เช่น เล่นชู้, ชายหรือหญิงที่ลอบลักสมัครสังวาสเป็นผัวเมียกัน
ชู้ชายผู้ล่วงประเวณี เช่น สามีฆ่าชู้ของภรรยาตาย
ชู้ชายที่ร่วมประเวณีกับภรรยาคนอื่น, หญิงที่ยังมีสามีอยู่แล้วร่วมประเวณีกับชายอื่น เรียกว่า หญิงมีชู้, เรียกชายหรือหญิงที่ใฝ่ในทางชู้สาว ว่า เจ้าชู้.
ชู้สาวว. รัก ๆ ใคร่ ๆ, เชิงกามารมณ์, เช่น เรื่องชู้สาว.
ชู้เหนือขันหมากน. ชายที่ลอบได้เสียกับหญิงคู่หมั้นของชายอื่น.
ชู้เหนือผัวน. ชายที่ลอบได้เสียกับหญิงซึ่งสามียังมีชีวิตอยู่ เช่น หญิงใดทำชู้เหนือผัว ผัวจับชู้ได้มิทันพิจารณาบันดาลโกรธตีด่าฆ่าฟันแทงชายชู้นั้นตาย (สามดวง ลักษณ-ผัวเมีย).
ชู้เหนือผีน. ชายที่ลอบได้เสียกับหญิงที่สามีตาย ขณะที่ศพสามียังอยู่บนเรือน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paramourชู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paramoursชู้ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชู้[n.] (chū) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart   FR: amant [m] ; adultère [m]
ชู้สาว[adj.] (chūsāo) EN: adulterous ; sexual   FR: adultère
ชู้สาว[adj.] (sūsāo) EN: adulterous ; sexual   FR: adultère

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adulterer    [N] ชู้, See also: ผู้ที่เป็นชู้, ผู้ทำผิดประเวณี
corespondent    [N] ชู้, See also: ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้ในการฟ้องหย่า
paramour    [N] ชู้รัก, Syn. concubine, illicit lover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adulterate(อะดัล' เทอเรทฺ) vt.,adj. เจือปน, ซึ่งเจือปน, เป็นชู้กัน. -adulterator, addulteration n., Syn. alloy, debase)
adulterer(อะดัล' เทอเรอะ) n. ชายชู้
adulteress(อะดัล' เทอเรส) n. หญิงชู้
adulterous(อะดัล' เทอเริส) adj. ซึ่งเจือปน, ผิดกฎหมาย, เป็นชู้ (impure, adultering, illegal) -adulterously adv.
adultery(อะดัล' เทอรี่) n. การเป็นชู้
amorous(แอม' มะเริส) adj. ชอบรัก, เจ้าชู้, อยู่ความรัก, แสดงความรัก, เกี่ยวกับความรัก. -amorousness, amorosity n., Syn. concupiscent, erotic, adoring)
amour(อะมัวร์') n. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ , ความรัก, เรื่องชู้สาว, Syn. love affair, liaison, romance
beau(โบ) n. พ่อ,พวงมาลัย,ชายคู่ควงที่มีเสน่ห์ของหญิง,คู่รัก,ชายที่คอยเอาอกเอาใจหญิง คนเจ้าชู้, Syn. lover -pl. beaus,beaux
buck(บัค) n. กวางตัวผู้,มั่งตัวผู้,กระต่ายตัวผู้,ม้าตัวผู้,แกะตัวผู้,แพะตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,ชาย,ชายหนุ่ม,นิโกรชาย,อินเดียแดงชาย,กรอบ,โครง,เหรียญ,เจ้าชู้,เพื่อนยาก
burdock(เบอร์'ดอค) n. หญ้าเจ้าชู้

English-Thai: Nontri Dictionary
adulterous(adj) เป็นชู้
adultery(n) การเป็นชู้,การผิดประเวณี,การนอกใจ
amatory(adj) เกี่ยวกับความรัก,เจ้าชู้,เกี่ยวกับเรื่องรัก
beau(n) หนุ่มสำอาง,พ่อพวงมาลัย,คนเจ้าชู้
coquetry(n) ความเจ้าชู้,มารยา,การดัดจริต,การเกี้ยวผู้ชาย
coquette(n) หญิงเจ้าชู้,หญิงเจ้ามารยา,หญิงยั่วสวาท
coquettish(adj) เจ้าชู้,ดัดจริต,เจ้ามารยา,ยั่วสวาท
dandy(n) ชายสำรวย,คนเจ้าชู้,คนขี้โอ่
dapper(adj) คล่องแคล่ว,กระฉับกระเฉง,ก้อร้อก้อติก,เจ้าชู้ไก่แจ้,เรียบร้อย
flirt(vt) เกี้ยวเล่น,ทำเจ้าชู้,ทำเล่นๆ,จีบ,สะบัด,ทิ้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
愛人[あいじん, aijin] (n) ชู้รัก

French-Thai: Longdo Dictionary
façon(n) |f| ฝีมือ, แบบ, วีธี, การทำ, พิธีรีตอง, เจ้าชู้ เช่น Mon épouse a fait cela de façon magistrale. Nous sommes très très heureux.

Are you satisfied with the result?

Go to Top