Search result for

loft

(88 entries)
(0.0414 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loft-, *loft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loft[N] การตีลูกโด่ง (กอล์ฟ), See also: ยิงโด่ง
loft[VT] เก็บไว้ในห้องเพดาน, Syn. store
loft[VT] ตีลูกโด่ง, Syn. hit
loft[VT] ทำให้เคลื่อนไปในอากาศ, See also: ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า, ขับดัน
loft[N] รังนกพิราบ
loft[VT] ร่างแบบในการต่อเรือ
loft[N] ห้องชั้นบนของโกดังหรือโรงงาน
loft[N] ห้องชั้นบนของโบสถ์หรือห้องโถง
loft[N] ห้องชั้นบนของโรงนาที่ใช้เก็บฟาง
loft[N] ห้องเพดาน, See also: ห้องใต้หลังคา, Syn. attic, garret

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loft(ลอฟทฺ) n. ห้องเพดาน,ห้องบนโรงม้าหรือโรงรถ,ห้องหอ,ห้องระเบียงใกล้เพดานโบสถ์,ห้องชั้นบนของโกดังหรือโรงงาน,รังนกพิราบ,การตีลูกกอล์ฟสูงโด่ง,การยิงโด่ง. vt. เก็บไว้ในห้องเพดานหรือห้องบน,ตีลูกโด่ง,ยิงโด่ง,สร้างห้องเพดานหรือห้องชั้นบน. คำที่มีความหมายเหมือน
lofty(ลอฟ'ทิ) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงส่ง,ชั้นสูง,โอหัง,อวดดี., See also: loftily adv. loftiness n., Syn. tall,exalted,arrogant
aloft(อะลอฟทฺ') adv. สูงขึ้นไป, เบื้องบน, ขึ้นไปในอากาศ, บนเสากระโดงเรือ, บนสวรรค์
corn loftn. ฉางข้าว
hayloftn. เพิงเก็บหญ้าแห้งในคอกม้าหรือโรงนา

English-Thai: Nontri Dictionary
loft(n) ห้องเพดาน
loftiness(n) ความสูง,ความเลิศลอย,ความสง่า,ความทะนงตัว,ความโอ่โถง
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง
aloft(adv) เบื้องบน,สูงขึ้น,บนสวรรค์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bagger, my putter's got more loft than this thing.พัตเตอร์ผมหน้ายังเปิดกว่าไอ้นี่อีก The Legend of Bagger Vance (2000)
Like a trailer on the beach or a loft downtown. That kind of thing.เช่นเดียวกับรถพ่วงบนชายหาดหรือในเมืองห้องใต้หลังคา ชนิดของสิ่งที่ Showtime (2002)
- No, luxury lofts.- ไม่ใช่ ห้องพักหรูๆ มากกว่า Four Brothers (2005)
From Don Quixote, pursuer of lofty but impractical ideals.ดอนกิโฮเต้แสวงหาความฝันอันสูงส่ง แต่ไม่มีทางเป็นจริง The Wicker Man (2006)
But you're going to leave here, and you're going to take your town car back to your soho loft, and I'm still gonna be here-- out of work and dealing with problems that you'll never understand.แต่คุณต้องออกไปจากที่นี้ คุณควรกลับไปขึ้นรถคันยาวๆของคุณ ที่ดูโฮโซ แต่ฉันก็ยังอยู่ที่นี้ Pilot (2006)
So let's just go back to his loft.ผมรู้มันดูเป็นไปไม่ได้ Chapter Five 'Hiros' (2006)
That heartbeat... You were in the loft. Why are you following me?เราจะ, ทันที Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
I was helping lila paint her loft last night.- ฉันไป ช่วยไลล่าทาสีห้องเมื่อคืน There's Something About Harry (2007)
i used to enjoy quiet mornings, but ever since the fire at lila's loft, she's been crashing here a bit too often.ผมเคยมีความสุขกับเวลาเช้าที่สงบเงียบ แต่ตั้งแต่ไฟไหม้ห้องไลล่า เธอมาค้างที่นี่บ่อยเกินไปหน่อย Morning Comes (2007)
i'll see you at your loft tonight.เจอกันที่ห้องคุณคืนนี้ Morning Comes (2007)
although i spent most of my time in lisa braeden's loft.แม้ว่าฉันจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องใต้หลังคาของลิซ่าก็ตามที The Kids Are Alright (2007)
- Jenny And I Should Probably Head Back To The Loft.เจนนี่กับผมกำลังจะกลับบ้านพอดีเลย Blair Waldorf Must Pie! (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loftThat's to me like a flower on lofty heights.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงส่ง[ADJ] lofty, See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย, Example: เธอมีชาติตระกูลสูงส่งเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคม
ขุนเขา[N] great mountain, See also: lofty mountain, high mountain, big mountain, Syn. เทือกเขา, แนวเขา, ยอดเขา, ขุนคีรี, Example: เบื้องหน้าของเมืองหลวงเต็มไปด้วยขุนเขาที่สูงเทียมฟ้า, Count unit: ลูก, Thai definition: เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น, เขาขนาดใหญ่หรือสูง
สูงตระหง่าน[ADJ] lofty, See also: skyscraping, soaring, spiring, topless, towering, towery, Syn. สูงลิ่ว, Example: เขาสำรวจดูภูมิประเทศจากมุมบนของภูเขาสูงตระหง่าน, Thai definition: ที่สูงเด่นเป็นสง่า
ตระหง่าน[ADV] loftily, See also: dominantly, commanding, foremost, conspicuously, Syn. สูงเด่น, Example: พระราชวังพระรามมนัสจรรยงค์ ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี, Thai definition: อย่างสูงเด่นเป็นสง่าน่าเกรงขาม
ชะง้ำ[ADJ] projecting, See also: lofty, towering, Syn. ชะง่อน, Thai definition: สูงและยื่นง้ำออกมา
สูง[ADV] high, See also: loftily, Ant. ต่ำ, เตี้ย, Example: มนุษย์เริ่มสังเกตเห็นว่า ควันไฟลอยสูงขึ้นในอากาศในราว พ.ศ. 2326, Thai definition: ไม่ต่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate   
เหิม[adj.] (hoēm) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold   FR: cynique ; impudent
ขุนเขา[n.] (khunkhao) EN: lofty mountain ; peak   FR: pic [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOFT    L AO1 F T
LOFTS    L AO1 F T S
LOFTY    L AO1 F T IY0
LOFTIS    L AA1 F T IH2 S
LOFTON    L AA1 F T AH0 N
LOFT'S    L AO1 F T S
LOFTUS    L AO1 F T AH0 S
LOFTIN    L AA1 F T IH2 N
LOFTHUS    L AA1 F TH AH0 S
LOFTIER    L AO1 F T IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loft    (v) (l o1 f t)
lofts    (v) (l o1 f t s)
lofty    (j) (l o1 f t ii)
Loftus    (n) (l o1 f t @ s)
lofted    (v) (l o1 f t i d)
loftier    (j) (l o1 f t i@ r)
loftily    (a) (l o1 f t i l ii)
lofting    (v) (l o1 f t i ng)
loftiest    (j) (l o1 f t i i s t)
loftiness    (n) (l o1 f t i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロフト[, rofuto] (n) loft; (P) [Add to Longdo]
ロフトアパート[, rofutoapa-to] (n) loft apartment [Add to Longdo]
ロフトジャズ[, rofutojazu] (n) loft jazz [Add to Longdo]
屋根裏[やねうら, yaneura] (n) attic; loft [Add to Longdo]
屋根裏部屋[やねうらべや, yaneurabeya] (n) attic; garret; loft [Add to Longdo]
高遠[こうえん, kouen] (adj-na,n) noble; lofty [Add to Longdo]
高大[こうだい, koudai] (adj-na) lofty; grand; impressive [Add to Longdo]
高談[こうだん, koudan] (n,vs) your lofty discourse [Add to Longdo]
高峰[こうほう, kouhou] (n) high mountain; lofty peak; (P) [Add to Longdo]
高峰八座[こうほうはちざ, kouhouhachiza] (n) eight lofty peaks [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chù, ㄔㄨˋ, ] lofty; upright, #5,440 [Add to Longdo]
气概[qì gài, ㄑㄧˋ ㄍㄞˋ, / ] lofty quality; mettle; spirit, #20,028 [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] lofty; Mt Song in Henan, #21,371 [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, ] lofty; name of a mountain, #22,600 [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, / ] lofty, #28,874 [Add to Longdo]
高远[gāo yuǎn, ㄍㄠ ㄩㄢˇ, / ] lofty, #31,211 [Add to Longdo]
傲然[ào rán, ㄠˋ ㄖㄢˊ, ] loftily; proudly; unyieldingly, #31,837 [Add to Longdo]
[léng, ㄌㄥˊ, ] lofty (as of mountain), #33,436 [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] lofty; name of a mountain in Henan, #40,969 [Add to Longdo]
[cuó, ㄘㄨㄛˊ, ] lofty (as of mountain), #48,656 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loft \Loft\, a.
   Lofty; proud. [R. & Obs.] --Surrey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loft \Loft\, v. t.
   To make or furnish with a loft; to cause to have loft; as, a
   lofted house; a lofted golf-club head.
   [1913 Webster]
 
      A wooden club with a lofted face.    --Encyc. of
                          Sport.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loft \Loft\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Lofted}; p. pr. & vb. n.
   {Lofting}.]
   To raise aloft; to send into the air; esp. (Golf), to strike
   (the ball) so that it will go over an obstacle.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loft \Loft\ (l[o^]ft), n. [Icel. lopt air, heaven, loft, upper
   room; akin to AS. lyft air, G. luft, Dan. loft loft, Goth.
   luftus air. Cf. {Lift}, v. & n. ]
   1. That which is lifted up; an elevation. Hence, especially:
    (a) The room or space under a roof and above the ceiling
      of the uppermost story.
    (b) A gallery or raised apartment in a church, hall, etc.;
      as, an organ loft.
    (c) A floor or room placed above another; a story.
      especially, an upper story located in a building with
      a business below, often having no partitions, and in
      cities sometimes converted into living quarters, or
      used as studios for artists.
      [1913 Webster +PJC]
 
         Eutychus . . . fell down from the third loft.
                          --Acts xx. 9.
      [1913 Webster]
 
   2. (Golf) Pitch or slope of the face of a club (tending to
    drive the ball upward).
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {On loft}, aloft; on high. Cf. {Onloft}. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loft
   n 1: floor consisting of a large unpartitioned space over a
      factory or warehouse or other commercial space
   2: floor consisting of open space at the top of a house just
     below roof; often used for storage [syn: {loft}, {attic},
     {garret}]
   3: (golf) the backward slant on the head of some golf clubs that
     is designed to drive the ball high in the air
   4: a raised shelter in which pigeons are kept [syn: {loft},
     {pigeon loft}]
   v 1: store in a loft
   2: propel through the air; "The rocket lofted the space shuttle
     into the air"
   3: kick or strike high in the air; "loft a ball"
   4: lay out a full-scale working drawing of the lines of a
     vessel's hull

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 loft
  attic

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 loft
  1. ceiling
  2. attic

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top