ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -嶸-, *嶸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[嶸, róng, ㄖㄨㄥˊ] high, lofty, steep, towering
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  榮 (róng ㄖㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[róng, ㄖㄨㄥˊ, / ] lofty, #28,874 [Add to Longdo]
岁月峥嵘[suì yuè zhēng róng, ㄙㄨㄟˋ ㄩㄝˋ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, / ] eventful years; momentous times, #181,960 [Add to Longdo]
头角峥嵘[tóu jiǎo zhēng róng, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, / ] promise of brilliant young person (成语 saw); showing extraordinary gifts, #238,787 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Should I blow out the candles? - Sure.[CN] 扂猁斯羕鎘ˋ 疑陛 Elsewhere (2009)
So, light a candle to your Basque Virgin, she's earned it.[CN] 萸盓羕,痘褫艘賸珨俀腔凅 Carmen (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top