Search result for

ยอดเขา

(36 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยอดเขา-, *ยอดเขา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอดเขา[N] peak, See also: top of a mountain, Syn. ยอดดอย, Example: ที่บริเวณยอดเขาจะเห็นเมฆหมอกลอยตัวตัดอยู่ เป็นภาพที่งามประทับใจนักท่องเที่ยวมาก, Thai definition: ส่วนสูงสุดหรือส่วนเหนือสุดของภูเขาหรือดอย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สิขรยอดเขา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hornยอดเขารูปพีระมิด, ฮอร์น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accordant summit levelยอดเขาร่วมระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Everest, Mount (China and Nepal)ยอดเขาเอเวอเรสต์ (จีนและเนปาล) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
See that mountain top?เห็นยอดเขานั่นมั้ย? My Sassy Girl (2008)
Coffee in Paris, surfed the Maldives, took a little nap on Mount Kilimanjaro.กินกาแฟปารีส เล่นเซิร์ฟที่มัลดีฟ งีบกลางวันบนยอดเขาคีลีมานจาโร อ้อใช่ผมขอเบอร์โทรสาวโปแลนด์ในรีโอ้ Jumper (2008)
Was it a black guy with white hair? Was his name Roland? Just answer the question, or I'll drop you off the top of Mount Everest, okay?ตอบคำถามฉัน ไม่งั้นฉันจะโยนนายลงจากยอดเขาเอเวอร์เรสต์ Jumper (2008)
This isn't some kind of clubhouse, you know. - David, what is going on?มิลลี่ฉันบอกให้อยู่ข้างในไง จะมาชมยอดเขาเอเวอร์เรสต์เหรอ Jumper (2008)
High above Five Elements Mountain.บนยอดเขาเบญจคีรี The Forbidden Kingdom (2008)
- Look over there. - There's nothin'.ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ยังสูงแค่ 8 กิโลเมตร Gomorrah (2008)
But believe me, nothing nothing can compare to the peaks and valleys I traced along the map of your body...เทียบได้กับยอดเขากับหมู่บ้าน... ..ที่ผมร่างแผนที่คราวๆบนร่างของคุณ. Nights in Rodanthe (2008)
- shout it from the mountaintops? - That's real talk.ตะโกนจากยอดเขา /N นั้นแหละ การคุยที่แท้จริง Confessions of a Shopaholic (2009)
- On the Nampan Plateau.อยู่บนยอดเขานัมพัน อะไรนะ? 2012 (2009)
We're headed straight for the north face of Mount Everest, Mr. Anheuser.เราอยู่เหนือสุดของ ยอดเขาเอเวอร์เรส คุณอไนเซอร์ 2012 (2009)
How high is k2?ระดับยอดเขา K2 สูงเท่าไร House Divided (2009)
Something's trickling down from the top of Mt. Whitey. Not sure what.มีบางอย่างไหลลงมา จากยอดเขาวิทนีย์ ไม่เเน่ใจว่าเรื่องอะไร Smite (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยอดเขา[n.] (yøtkhao) EN: mountaintop ; peak ; crest   FR: sommet (montagneux) [m] ; mont [m] ; pic [m] ; aiguille [f] ; point culminant [m] ; cime [f] ; faîte [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
DEM(n) แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข ซึ่งเป็นคำย่อมาจาก Digital Elevation Model (DEM) โดยทำการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยค่าพิกัด X, Y และ Z ของจุดตัวอย่าง ซึ่งในทางทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นิยมนำเข้าข้อมูลเส้นชั้นความสูง ยอดเขา และหลุมยุบ มาใช้ในการจัดสร้างแบบจำลองภูมิประเทศเฃิงเลขในรูปของข้อมูลเฃิงภาพหรือข้อมูลเชิงเส้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mountaintop[N] ยอดเขา
peak[N] ยอดเขา, See also: ยอดดอย, Syn. pinnacle, Ant. bottom
summit[N] ยอดสุดของภูเขา, See also: ยอดเขา, Syn. crest, hilltop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
crest(เครสทฺ) {crested,cresting,crests} n. หงอน,หงอนไก่,ยอด,สิ่งประดับบนยอด,ยอดเขา,ยอดคลื่น,ยอดหมวก,ขนแผงคอม้าหรือสิงโต,โหนก,ส้น,ลายประดับ,ตราประจำตระกูล vi. เกิดเป็นยอด,บรรลุถึงจุดสุดยอด. -Phr. (on the crest of the wave ในสมัยรุ่งเรืองที่สุด) คำศัพท์ย่อย:
hilltop(ฮิล'ทอพ) n. ยอดเขา
horn(ฮอร์น) n. เขาสัตว์,แตรรูปเขา,แตรทรัมเป็ต (trumpet) ,ยอดเขาแหลม vt. แทงด้วยเขา,ทิ่มด้วยเขา. -Phr. (horn in บุกรุก) . adj. ทำด้วยเขา, Syn. outgrowth,
knap(แนพ) n. ยอดเขา,ส่วนบนของเนินเขา vi.,vt. เคาะ,ตี,ทุบแตก,แตกออก,แทะ,กัดอย่างรวดเร็ว,พูดฉอด.
massif(แมส'ซิฟ) n. ส่วนที่มียอดเขาของเทือกเขา
masterhead(มาส'เทอะเฮด) n. หัวเสา,ส่วนสูงสุดของเสา,ข้อความระบุชื่อผู้พิมพ์ เจ้าของและกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ,ป้ายชื่อ. vt. ชักขึ้น. adj. สู่ยอดเขา
scalp(สแคลพฺ) n. หนังหัวคน,หนังหัวสัตว์,หนังหัวคนที่รวมทั้งผม ,ยอดเขาหัวโล้น. vt.,vi. ถลกหนังหัว,ซื้อขาย (หุ้น) เพื่อหวังผลกำไร,ขาย (ตั๋ว) ในราคาสูงกว่าราคาที่กำหนดไว้, See also: scalper n.

English-Thai: Nontri Dictionary
hilltop(n) ยอดเขา
mount(n) ภูเขา,ยอดเขา,เนินเขา
peak(n) ยอด,ปลาย,ยอดเขา,จุดสูงสุด,จุดสุดยอด,กะบังหมวกแก๊ป

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eight-thousander (n ) ยอดเขาแปดพันเมตร คือยอดเขาสิบสี่ยอดที่มีความสูงเกินกว่า 8000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ยอดเขาทั้งสิบสี่ยอดนี้อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาคาราโครัมในเอเชีย (แปลจาก wikipedia.org)

German-Thai: Longdo Dictionary
erreichen(vt) |erreichte, hat erreicht| ไปถึง, ทำสำเร็จ Wann erreichen wir den Berggipfel? เมื่อไหร่เราจะถึงยอดเขานะ
Gipfel(n) |der, pl. Gipfel| ยอดเขา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top