Search result for

ระยะแรก

(34 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระยะแรก-, *ระยะแรก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยะแรก[ADV] at the beginning, See also: first, initial, Syn. ระยะต้น, ระยะเริ่มต้น, ช่วงแรก, Ant. ระยะหลัง, Example: การลงทุนในระยะแรกมีปัญหาที่สำคัญคือ คนในองค์การส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีใช้คอมพิวเตอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neo-natal periodระยะแรกเกิด (๔ สัปดาห์หลังคลอด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antibody Response, Primaryระยะแรกของการสนองตอบทางอิมมูน, ระดับของแอนติบอดีย์ที่แสดงว่ามีการติดเชื้อครั้ง, การสร้างแอนติบอดีย์แบบปฐมภูมิ [การแพทย์]
Budding Yeast Cellsระยะแรกของการเจริญเติบโตจะเป็นเซลล์เดียว [การแพทย์]
Catarrhal Stageระยะแรกของโรคที่มีน้ำมูกใสและจาม [การแพทย์]
Custodial Stageระยะแรก [การแพทย์]
Deceleration, Earlyระยะแรกเริ่มของการหดตัวของมดลูก [การแพทย์]
Early Stageระยะแรก [การแพทย์]
Exudativeระยะแรก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So far, almost 5000 patients treated with a retrofitted virus, had begun exhibiting symptoms resembling the early onset of rabies.มีรายงานทราบว่า คนไข้ 5,000 ราย ที่เคยรับการรักษาด้วยไวรัสแปลก ๆ ที่เริ่มมีอาการคล้ายผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าระยะแรก I Am Legend (2007)
Though they are Browns they are pristine white.ระยะแรกมันจะเป็นสีขาวถึงแม้จะเป็นสีน้ำตาล Namastey London (2007)
Phase one, find them.ระยะแรก ตามหาพวกเขา Resistance (2010)
Not at first. You can't choose what you feel.ไม่ใช่ในระยะแรก คุณไม่สามารถเลือกที่จะรู้สึก The Dinner Party (2011)
Well, it certainly looks like the same bite mark.ผมดูโน้ตที่เธอจดไว้ ก่อนจะมีอาการ ระยะแรกของโรคคือ สูญเสียความทรงจำเป็นช่วงๆ Instinct (2011)
Ajusshi, they are very sensitive during the early pregnancy period.คุณลุงเมื่อมันตั้งครรภ์ระยะแรก มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก Episode #1.1 (2011)
The initial period is really special and an important factor in getting a good opinion from the resident.ในระยะแรกได้มีการพูดคุยถึงความเห็นของผู้อาศัยแถวๆนั้นแล้วครับ Episode #1.2 (2011)
Those were early teething problems.มันเป็นแค่ปัญหาในระยะแรก Lockout (2012)
Well, initially, the fiscal...ในระยะแรก เราคิดว่า... Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)
I have a pre-glaucoma condition and the light's kind of bothering my eyes.ผมเป็นต้อหินระยะแรก และแสงไฟ ทำให้ระคายเคืองตา Snake Eyes (2012)
As you know, we were mildly aggressive with your treatment considering you were still in stage I.ตั้งใจอย่างมากกับการรักษาของคุณ และพบว่าคุณยังอยู่ในระยะแรก Wonder-ful (2013)
My mom -- she had Parkinson's -- early stages, and I knew how that story would end.แม่ของฉัน-- เธอเป็นโรคพาร์กินสัน-- ระยะแรกและฉันก็รู้ว่าเรื่องที่จะจบยังไง Trial and Error (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embryo[N] ระยะแรกเริ่ม
morning[N] ระยะแรกเริ่ม, See also: ส่วนเริ่มต้น
springtime[N] ระยะแรกเริ่มและดีที่สุด, Syn. springtide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
break-in(เบรค'อิน) n. การบุกรุกเข้าไปในบ้าน,ระยะแรกของขบวนการหรือการใช้
childhoodn. วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก,ระยะแรกเริ่ม
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์
egg(เอก) {egged,egging,eggs} n. ไข่,สิ่งที่คล้ายไข่,เซลล์สืบพันธุ์ของเพศตัวเมีย,บุคคล. vt. ใส่ไข่,จุ่ม (อาหาร) ลงในไข่ที่ตีแล้ว -Phr. (in the egg ในระยะแรกเริ่ม,ซึ่งยังไม่เจริญ,ซึ่งยังไม่พัฒนา) vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ -Phr. (a bad egg คนเลว,คนไม่ซื่อ) คำที่
embryo(เอม'บรีโอ) n. ทารกในครรภ์ระหว่าง1-8 อาทิตย์,ตัวอ่อน,ต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดพืช,ระยะแรกเริ่ม, See also: embryoid adj., Syn. seed
infancy(อิน'เฟินซี) n. วัยทารก,ระยะแรก ๆ ,ทารกทั้งหลาย, Syn. beginning
interphaseเป็นระยะแรกในการแบ่งตัวของเซลล์แบบ mitosis เป็นระยะที่เตรียมพร้อมดังนั้นในระยะนี้นิวเคลียสจะสะสมทุกอย่างและมี metabolism มากที่สุด จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า metabolivc stage ในระยะนี้โครโมโซมจะมีการจำลองตัวเอง โดยการสร้างโครโมโซมขึ้นมาใหใภายในตัวมีลักษรัเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สลับข้างกัน
kickoff(คิค'ออฟ) n. การเตะลูกครั้งแรก,การเขี่ยลูก,การเริ่มต้น,ระยะแรกเริ่ม. -S.kick-off
morning(มอร์'นิง) n.,adj. ตอนเช้า,ระยะแรกเริ่ม, Syn. dawn
origin(ออ'ริจิน) n. แหล่งกำเนิด,มูลเหตุ,การเกิด,รากฐาน,พืชพันธุ์,ระยะแรกเริ่ม,จุดเดิม,จุดเริ่มต้น, Syn. beginning

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top