ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hype

HH AY1 P   
152 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hype-, *hype*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hyperbilirubinemia (n ) การมีบิลิรูบินสูงในกระแสเลือด ( ตั้งแต่ 2.5 mg/dl ) ทำให้เกิดภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง หรือ เรียกว่า ดีซ่าน
hyperinsulinemia (n ) โรคเบาหวานชนิดที่มีอินซูลินสูง
Hypersomnolence (n ) การนอนหลับมากเกินไป
hypertrophic scar (n ) แผลเป็นนูน

English-Thai: Longdo Dictionary
hypengyophobia(n) โรคกลัวความรับผิดชอบ , S. fear of responsibility
hyperglycaemia(n) ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง
hyperpolyglot(n) ผู้ที่รู้ภาษาอย่างเชี่ยวชาญมากกว่า 6 ภาษาขึ้นไป, R. polyglot, multilingual
hyperventilate(vi ) หายใจลึก ยาว และเร็วกว่าปกติ บางครั้งทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hype[N] การเผยแพร่เกินจริง, See also: การโฆษณาเกินจริง, การหลอกลวง
hype[VT] โฆษณาชวนเชื่อ, See also: โฆษณา
hype[VI] ทำให้ตื่นเต้น, See also: กระตุ้น
hype[N] เข็มฉีดยา (แสลง)
hype[N] ผู้ติดยาเสพย์ติด (แสลง)
hyper[N] คนที่ดำเนินกิจกรรมมากเกินไป, See also: คนที่กระตือรือร้นอย่างมาก
hyper[ADJ] คลั่ง, See also: กระตือรือร้นอย่างมาก, ตื่นเต้นมากเกินไป
hyper[ADJ] ซึ่งดำเนินกิจกรรมมากเกินไป, See also: ซึ่งกระทำมากเกินไป
hyper[PRF] เกิน, See also: เกินไป
hype up[PHRV] ทำให้ตื่นเต้นหรือกระตือรือร้นเพราะฤทธิ์ยา, Syn. hop up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hyper ventilationการหายใจถี่เร็ว
hyperactiveadj. ซึ่งกระทำมากเกินไป, See also: hyperaction n. hyperactivity n.
hyperbolan. ส่วนของที่ราบของรูปกรวยที่ถูกกดตรง, Syn. conic section
hypercare: ไฮเปอร์แคร์หมายถึง ชุดซอฟต์แวร์ของเครื่องแมคอินทอชที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่เขียนโปรแกรมไม่เป็น สามารถเขียนโปรแกรมเองได้ แต่แล้วกลับปรากฏว่า การเรียนวิธีใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ กลับยากเกินไป กับทั้งยังทำไม่ได้ดีเหมือนกับโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาซี (C) หรือปาสกาล (Pascal) เมื่อผลิตขายใหม่ ๆ คนนิยมมาก แต่ปัจจุบันดูเหมือนจะหายไปจากตลาดแล้ว
hyperglycemiaภาวะน้ำตาลในเลือดมากเกิน
hyperhidrosisภาวะเหงื่อออกมาก
hyperkalemiaภาวะโปตัสเซียมในเลือดสูง
hypermediaสื่อหลายมิติมีความหมายเหมือนมัลติมีเดีย (mulltimedia) หรือบางครั้งก็เรียกว่า ไฮเปอร์เทกซ์ (hypertext) ซึ่งก็คือการผสมผสานของข้อความ - ภาพ - เสียง และวีดิทัศน์ (video) ในการเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจ ฯ
hyperneaหายใจลึกและถี่
hypersensitiveadj. ซึ่งมีความรู้สึกไวเกินไป,ไวผิดธรรมดาที่มีต่อสิ่งกระตุ้นใด ๆ, See also: hypersensitivity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
hyperbole(n) การขยายความ,การพูดเกินจริง,การเขียนเกินเลย
hypercritical(adj) ช่างติ,ช่างวิจารณ์,ชอบจับผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hyper realism; super realismอภิสัจนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hyper-เหนือ, พ้น, มาก, เกิน, สูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperacidityภาวะกรดมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperacousia; hyperacusia; hyperacusisภาวะหูไวเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperactivity; superactivity๑. ภาวะทำงานมากเกิน๒. กัมมันตภาพเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperacusia; hyperacousia; hyperacusisภาวะหูไวเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperacusis; hyperacousia; hyperacusiaภาวะหูไวเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperacute; superacuteเฉียบพลันสุดขีด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperadiposis; adiposity; hyperadiposityภาวะเนื้อเยื่อไขมันมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperadiposity; adiposity; hyperadiposisภาวะเนื้อเยื่อไขมันมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hyperactive children ; Attention deficit-disordered childrenเด็กสมาธิสั้น [TU Subject Heading]
Hyperbilirubinemiaภาวะตัวเหลือง [TU Subject Heading]
Hyperbilirubinemia, Neonatalภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด [TU Subject Heading]
hyperbolaไฮเพอร์โบลา, เซตของจุดทุกจุดในระนาบ ซึ่งผลต่างของระยะทางจากจุดใด ๆ ในเซตไปยังจุดคงที่(จุดโฟกัส)  2 จุด บนระนาบมีค่าคงตัว ซึ่งมากกว่าศูนย์ แต่น้อยกว่าระยะห่างระหว่างจุดคงที่ทั้งสอง ดูรูป   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hypercalcemiaภาวะแคลเซียมในเลือดสูง [TU Subject Heading]
hypercardโปรแกรมแบบหนึ่งที่ใช้กับเครื่องแมคอินทอช [คอมพิวเตอร์]
Hypercholesterolemiaภาวะคอเลสเตอรอลสูงในเลือด [TU Subject Heading]
Hyperglycemiaภาวะน้ำตาลในเลือดสูง [TU Subject Heading]
Hyperglycemic Comaน้ำตาลในเลือดสูงมากจนหมดสติจากเบาหวาน [การแพทย์]
Hyperinflation เงินเฟ้อรุนแรง
สถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออัตราการเพิ่มขึ้น ในราคาสินค้าและบริการทั่วไป ในระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ซึ่งนำไปสู่วิกฤตการณ์ในระบบเศรษฐกิจ ในสถานการเช่นนี้เงินจะไม่มีค่าและระบบเศรษฐกิจจะเริ่มหันกลับมาใช้ระบบการ แลกเปลี่ยนแบบสินค้ากับสินค้า (ดู Barter System) จุดที่แบ่งแยกระหว่างภาวะเงินเฟ้อปกติกับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงนั้น ยังไม่สามารถกำหนดแน่นอนได้ เงินเฟ้อรุนแรงหรือ Hyperinflation แต่เดิมเรียกว่า Galloping Inflation [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hyperactivity (n ) ลักษณะอยู่ไม่นิ่ง อยู่ไม่สุข ซุกซนผิดปกติ
Hyperaldosteronismเป็นโรคต่อมไร้ท่อที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งหรือทั้งสองของต่อมหมวกไตของคุณสร้างมากเกินไปของฮอร์โมนที่เรียกว่า (aldosterone ฮอร์โมนในกลุ่มมิเนราโลคอร์ติคอยด์ ซึ่งสร้างจากอะดรีนัลคอร์เทกซ์ของต่อมหมวกไต ทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของโซเดียมในเลือด). ทําให้ร่างกายสูญเสียโพแทสเซียมมากเกินไปและรักษาโซเดียมมากเกินไปซึ่งเพิ่มการกักเก็บน้ําปริมาณเลือดและความดันโลหิต
hyperbolic chamber (n ) ห้องปรับความดัน
hyperlipidemia (n ) ไขมันในเลือดสูง
hyperope (n) คนที่มีภาวะสายตายาว
hyperopia (n) สายตายาว เกิดจากจุดรวมแสงของตาอยู่หลังจอประสาทตา แก้ไขโดยใช้เลนส์นูน
Hypersensitivitiesความไวผิดปกติกับสารที่ไม่มักจะมีผลกระทบต่อร่างกาย (เช่นยา)
Hypersensitivityแพ้ (หรือที่เรียกว่าปฏิกิริยาแพ้หรือแพ้) หมายถึงปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ที่ผลิตโดยระบบภูมิคุ้มกันปกติรวมถึงโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันอัตโนมัติ ปฏิกิริยาแพ้ต้องมีสถานะก่อนไวต่อความรู้สึก (ภูมิคุ้มกัน) ของโฮสต์ (สัตว์หรือพืชที่เป็นที่อาศัยของปรสิต)
Hypertrophyการขยายตัวผิดปกติของส่วนหรืออวัยวะ;ที่เจริญเติบโตมากเกินไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's see 'em, at the end of your hype - not waving about like a hampton searching for a hand.ลองมาดู 'em ในตอนท้ายของ hype ของคุณ ไม่ได้เกี่ยวกับการโบกเช่น แฮมพ์ตัน ค้นหามือ How I Won the War (1967)
- Yeah, so he's in Scottsdale right now, you know... building the buzz and kind of getting the whole hype thing going.สร้างสรรค์สิ่งต่างให้เป็น สิ่งที่น่าเหลือเชื่อให้เกิดขึ้น Little Miss Sunshine (2006)
HE'S ABOUT TO HYPE DINNER. 'CAUSE NO MATTER HOW GOOD IT WAS,พ่อกำลังจะยำครัวพอดี / ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ก็ตามนะ Poison Ivy (2007)
I don't know about you guys, I'm sick of all the hype over topless. Really?ฉันไม่รู้เกี่ยวกับพวกนายนะ แต่ฉันไม่ชอบการเปลือยช่วงบนน่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Okay. The hype man knows what you want but he's not sure if you want it enough.โอเค เรารู้ว่าคุณต้องการอะไร Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
# We make it hype and you want to step with this ## เราจะทำให้ตื่นเต้น จนนายอยากเต้น # Bad Reputation (2010)
# With a mind to rhyme and two hype feet # # It feels good, when you know you're down ## สมองให้แต่งบทกวี และสองเท้าให้เต้น # Bad Reputation (2010)
Let's don't believe the hype you're the hero.อย่าไปเชื่อว่าคุณจะเป็นวีรบุรุษ Hit (2012)
♪ I was never one to believe the hype#ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องลวงโลกแบบนี้หรอก# Dynamic Duets (2012)
How are we gonna finish our hip-hop Christmas album, bro? You're the hype man!แล้วอัลบั้มฮิบฮอบปีใหม่ของเราล่ะเพื่อน Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
That's why you're just the hype man, bra.นั้นแหละทำไม นายจึงเป็นคนไม่อยู่นิ่ง Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)
I don't... I don't get sucked into all the hype of who I'm fighting.ผมไม่ประหม่าเพราะคู่ต่อสู้หรอก CounterPunch (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hypeMay we have our permission to make a hyperlink to our corporate site from your page?
hypeShe's hyperactive.
hypeSquad Leader Justin, a blip's appeared on the hyperspace radar!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคความดันโลหิตสูง[N] hypertension, Syn. โรคความดันเลือดสูง, Example: คนที่ไม่ออกกำลังกายได้แต่นั่งๆ นอนๆ มีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
อติพจน์[N] hyperbole, Thai definition: คำพูดที่ขยายเกินความจริง
ความดันเลือดสูง[N] high blood pressure, See also: hypertension, Syn. ความดันโลหิตสูง, Ant. ความดันโลหิตต่ำ, Example: โรคสมองเสื่อมอาจเกิดเนื่องมาจากหลอดเลือดในสมองแข็งพบในผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงเป็นเวลานานโดยไม่ได้รับการรักษา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิ-[X] (aphi-) FR: sur-; sus-; super-; hyper-
ไฮเพอร์โบลา [n.] (haiphoēbōlā) EN: hyperbola ; hyperbole   FR: hyperbole [f]
ไฮเพอร์โบลามุมฉาก[n. exp.] (haiphoēbōlā mumchāk) EN: rectangular hyperbola   
ห้างสรรพสินค้า[n. exp.] (hāngsapphasinkhā) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall   FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
ไข้[n.] (khai) EN: fever ; rise in temperature   FR: fièvre [f] ; hyperthermie [f]
นกลอยทะเลคอแดง[n. exp.] (nok løi thalē khø daēng) EN: Red-necked Phalarope ; Northern Phalarope   FR: Phalarope à bec étroit [m] ; Petit Phalarope [m] ; Phalarope à bec mince [m] ; Lobipède hyperboré [m] ; Phalarope cendré [m] ; Phalarope lobipède [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HYPE HH AY1 P
HYPED HH AY1 P T
HYPER HH AY1 P ER0
HYPES HH AY1 P S
HYPERION HH AY0 P IH1 R IY0 AH0 N
HYPERCARD HH AY2 P ER0 K AA1 R D
HYPERLINK HH AY1 P ER0 L IH0 NG K
HYPERBOLA HH AY0 P ER1 B AH0 L AH0
HYPERBOLE HH AY0 P ER1 B AH0 L IY2
HYPEROPIA HH AY2 P ER0 OW1 P IY2 AA0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hyperbola (n) hˈaɪpˈɜːʳbələ (h ai1 p @@1 b @ l @)
hyperbole (n) hˈaɪpˈɜːʳbəliː (h ai1 p @@1 b @ l ii)
hyperbolas (n) hˈaɪpˈɜːʳbələz (h ai1 p @@1 b @ l @ z)
hyperboles (n) hˈaɪpˈɜːʳbəlɪz (h ai1 p @@1 b @ l i z)
hyperbolic (j) hˌaɪpəbˈɒlɪk (h ai2 p @ b o1 l i k)
hypermarket (n) hˈaɪpəmaːkɪt (h ai1 p @ m aa k i t)
hypermarkets (n) hˈaɪpəmaːkɪts (h ai1 p @ m aa k i t s)
hypercritical (j) hˌaɪpəkrˈɪtɪkl (h ai2 p @ k r i1 t i k l)
hypersensitive (j) hˌaɪpəsˈɛnsɪtɪv (h ai2 p @ s e1 n s i t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充血[chōng xuè, ㄔㄨㄥ ㄒㄩㄝˋ, ] hyperemia (increase in blood flow); blood congestion, #15,712 [Add to Longdo]
过敏性[guò mǐn xìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] hypersensitive; allergic reaction; anaphylaxis, #19,724 [Add to Longdo]
高血糖[gāo xuè táng, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˋ ㄊㄤˊ, ] hyperglycemia; abnormally high blood sugar level, #34,086 [Add to Longdo]
双曲线[shuāng qū xiàn, ㄕㄨㄤ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] hyperbola, #73,295 [Add to Longdo]
超文本[chāo wén běn, ㄔㄠ ㄨㄣˊ ㄅㄣˇ, ] hypertext, #78,278 [Add to Longdo]
回页首[huí yè shǒu, ㄏㄨㄟˊ ㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] hyperlink to top of webpage [Add to Longdo]
恶性通货膨胀[è xìng tōng huò péng zhàng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄆㄥˊ ㄓㄤˋ, / ] hyperinflation [Add to Longdo]
极超[jí chāo, ㄐㄧˊ ㄔㄠ, / ] hyper-; ultra- [Add to Longdo]
超媒体[chāo méi tǐ, ㄔㄠ ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ, / ] hypermedia [Add to Longdo]
超敏反应[chāo mǐn fǎn yìng, ㄔㄠ ㄇㄧㄣˇ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] hypersensitivity [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Hypertrophie(n) |die, pl. Hypertrophien| การขยายตัวใหญ่เกินไป การที่อวัยวะเนื้อเยื่อขยายตัวใหญ่ขึ้น แต่ไม่ใช่เนื้อร้าย, See also: S. die Organvergrößerung
Hyperventilation(n) |die, pl. Hypoventilationen| การหายใจถี่เร็ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hyperbel {f} [math.] | Hyperbeln {pl}hyperbola | hyperbolas [Add to Longdo]
Hyperebene {f} [math.]hyperplane [Add to Longdo]
Hyperraum {m} [math.]hyperspace [Add to Longdo]
Hypertext {m}; querverweisender Texthypertext [Add to Longdo]
hyperaktiv {adj}hyperactive [Add to Longdo]
hyperbolisch [math.] {adj}hyperbolic [Add to Longdo]
hyper-dynamisch {adj}high-octane [Add to Longdo]
hypersonisch {adj}hypersonic [Add to Longdo]
hypertrophisch {adj}hypertrophic [Add to Longdo]
hyperventilierento hyperventilate [Add to Longdo]
Hyperalgesie {f}; gesteigerte Schmerzempfindlichkeit {f} [med.]hyperalgesia [Add to Longdo]
Hyperästhesie {f}; Überempfindlichkeit für Sinnesreize [med.]hyperaesthesia [Add to Longdo]
Hypercalcämie {f} [med.]calcaemia [Add to Longdo]
Hyperkapnie {f} [med.]hypercapnia [Add to Longdo]
Hyperphagie {f}; Überessen {n} [med.]hyperphagia [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hypertrophy (n) การโตขึ้นอย่างเกินปกติของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML [Add to Longdo]
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]
オトギリソウ属;弟切草属[オトギリソウぞく(オトギリソウ属);おとぎりそうぞく(弟切草属), otogirisou zoku ( otogirisou zoku ); otogirisouzoku ( otogirisou zoku )] (n) Hypericum (plant genus including St. John's worts) [Add to Longdo]
ハーパーメディア[, ha-pa-medeia] (n) {comp} hypermedia [Add to Longdo]
ハイパー[, haipa-] (n) hyper; (P) [Add to Longdo]
ハイパーインフレ[, haipa-infure] (n) hyperinflation [Add to Longdo]
ハイパーインフレーション[, haipa-infure-shon] (n) hyperinflation [Add to Longdo]
ハイパーウェイズ[, haipa-ueizu] (n) {comp} HyperWAIS [Add to Longdo]
ハイパーエディット[, haipa-edeitto] (n) {comp} HyperEdit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイパーカード[はいぱーかーど, haipa-ka-do] hypercard [Add to Longdo]
ハイパテキスト[はいぱてきすと, haipatekisuto] hypertext [Add to Longdo]
ハイパメディア[はいぱめでいあ, haipamedeia] hypermedia [Add to Longdo]
ハイパメディア応用[ハイパメディアおうよう, haipamedeia ouyou] hypermedia application [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
ハイパメディア文書[ハイパメディアぶんしょ, haipamedeia bunsho] hypermedia document [Add to Longdo]
ハイパリンク[はいぱりんく, haiparinku] hyperlink [Add to Longdo]
ハイパ文書[はいぱぶんしょ, haipabunsho] hyperdocument [Add to Longdo]
統合開放形ハイパメディア[とうごうかいほうがたハイパメディア, tougoukaihougata haipamedeia] Integrated open hypermedia, IOH [Add to Longdo]
ハーパーメディア[はーぱーめでいあ, ha-pa-medeia] hypermedia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hipe \Hipe\, n. Also Hype \Hype\ . [Etym. uncertain.]
   (Wrestling)
   A throw in which the wrestler lifts his opponent from the
   ground, swings him to one side, knocks up his nearer thigh
   from the back with the knee, and throws him on his back.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hype
   n 1: blatant or sensational promotion [syn: {ballyhoo},
      {hoopla}, {hype}, {plug}]
   v 1: publicize in an exaggerated and often misleading manner

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top