ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

multilingual

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -multilingual-, *multilingual*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multilingual(adj) ซึ่งพูดได้หลายภาษา, See also: ซึ่งมีความชำนาญในภาษามากกว่าสองภาษาขึ้นไป
multilingual(n) คนที่พูดได้หลายภาษา, See also: คนที่มีความชำนาญในภาษามากกว่าสองภาษาขึ้นไป
multilingual(adj) ที่หลากหลายภาษา, Syn. polyglot, polyglottic
multilingually(adv) หลายภาษา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
multilingual(มัลทิลิง'กวล) adj. ซึ่งพอได้หลายภาษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
multilingualหลายภาษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multilingual dictionaryพจนานุกรมหลายภาษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

WordNet (3.0)
multilingual(adj) using or knowing more than one language, Ant. monolingual

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ont-- ontspan? Multilingual mutt-- dig it.พักได้ เหรอ? สุนัขหลายภาษา เข้าใจล่ะ Critical (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
multilingual
multilingual

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多种语言[duō zhǒng yǔ yán, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ ㄩˇ ㄧㄢˊ,     /    ] multilingual [Add to Longdo]
多种语言支持[duō zhǒng yǔ yán zhī chí, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄓ ㄔˊ,       /      ] multilingual support [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルチリンガル[maruchiringaru] (n) { comp } multilingual [Add to Longdo]
多言語[たげんご, tagengo] (adj-no) multilingual [Add to Longdo]
多言語サポート[たげんごサポート, tagengo sapo-to] (n) { comp } multilingual support [Add to Longdo]
多言語シソーラス[たげんごシソーラス, tagengo shiso-rasu] (n) { comp } multilingual thesaurus [Add to Longdo]
多言語対応[たげんごたいおう, tagengotaiou] (n) { comp } multilingual support [Add to Longdo]
多国籍言語[たこくせきげんご, takokusekigengo] (n) multilingual; in many languages [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マルチリンガル[まるちりんがる, maruchiringaru] multilingual [Add to Longdo]
多言語サポート[たげんごサポート, tagengo sapo-to] multilingual support [Add to Longdo]
多言語シソーラス[たげんごシソーラス, tagengo shiso-rasu] multilingual thesaurus [Add to Longdo]
多言語対応[たげんごたいおう, tagengotaiou] multilingual support [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top