ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fatherly

F AA1 DH ER0 L IY0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fatherly-, *fatherly*, father
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fatherlyadj. ในลักษณะของพ่อ, See also: fatherliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fatherly(adj) คล้ายพ่อ,ฉันบิดา,เหมือนบิดา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I figured he could use some fatherly advice before it's...ฉันคิดว่าเขาควรได้รับคำแนะนำจากพ่อ ก่อนที่จะ... ไม่มีโอกาสอีกแล้ว? Pilot (2005)
So, that's what fatherly advice is like.นี่สินะที่เค้าเรียกว่าคำแนะนำจากพ่อ ลูกจะไปไหน? Pilot (2005)
When Hiro's hair is dyed black, you have a fatherly lookตอนฮิโระย้อมผมสีดำ เธอก็ดูเหมือนเป็นคุณพ่อเลย Koizora (2007)
Well, if I can offer some fatherly advice from 300 miles away...นี่ถ้าพ่อสามารถเหาะไปให้คำปรึกษาได้จาก... Summer Kind of Wonderful (2008)
! I don't know! Maybe a little fatherly advice like, "Hey, son, it's a fight!"ไม่รู้สิ อาจจะคำแนะนำตามประสาพ่อลูก อย่าง "เฮ้ลูก นี่เป็นการต่อสู้นะ" Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Let me give you some fatherly advice.ให้พ่อแนะนำอย่างคนเป็นพ่อหน่อยเถอะ In Plane Sight (2009)
Let me give you a piece of fatherly advice.ขอให้พ่อให้คำแนะนำกับลูก ในฐานะพ่อหน่อย Blame It on Rio Bravo (2010)
Perhaps he's just giving her some fatherly advice?บางทีเขาอาจจะให้คำปรึกษาแบบพ่อให้คำปรึกษาลูกอยู่ก็ได้นะ Chuck Versus the Role Models (2010)
Some really fatherly advice, helped convince himคำแนะนำกับเอริค ช่วยเตือนให้เขา Damien Darko (2011)
He was overcome with fatherly love.เขาช่าง เป็นคนที่มีความรักเผื่อแผ่ยิ่ง The Wolf and the Lion (2011)
Whatever fatherly rubbish you're thinking, save it.ไม่ว่าพ่อคิดจะพูดอะไรที่คนเป็นพ่อเขาทำกันล่ะก็ อย่าเลย Homecoming (2011)
Just tell her how guilty she made me feel for being such a terrible absentee dad, how I want to make good with junior, a little fatherly bonding, whatnot.ก็บอกเธอไปเลยว่า เธอทำให้ผมรู้สึกผิด แย่มาก เป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่อง ก็เลยอยากจะสร้างสายสัมพันธุ์กับลูกชาย Real Steel (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
FATHERLY F AA1 DH ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fatherly (j) fˈaːðəliː (f aa1 dh @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
師父[しふ, shifu] (n) fatherly master [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fatherly \Fa"ther*ly\, a.
   1. Like a father in affection and care; paternal; tender;
    protecting; careful.
    [1913 Webster]
 
       You have showed a tender, fatherly regard. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a father.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fatherly
   adj 1: like or befitting a father or fatherhood; kind and
       protective [syn: {fatherly}, {fatherlike}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top