ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fathers

F AA1 DH ER0 Z   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fathers-, *fathers*, father
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fathersบิดา [TU Subject Heading]
Fathers and sonsบิดาและบุตรชาย [TU Subject Heading]
Fathers, Absence ofเด็กที่ขาดพ่อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fathers don't seem to think it's important any more.พ่อดูเหมือนจะไม่คิดว่ามันสำคัญมาก ๆ 12 Angry Men (1957)
I am not religious but I will say 10 Our Fathers and 10 Hail Marys that I may catch this fish.ฉันไม่ได้เป็นศาสนา แต่ฉันจะ บอกว่า 10 พ่อและ 10 ของเรา เมริส ลูกเห็บ ที่ฉันอาจจับปลานี้ The Old Man and the Sea (1958)
I will say 100 Our Fathers and 100 Hail Marys.100 และ 100 พ่อของเรา เมริส ลูกเห็บ The Old Man and the Sea (1958)
Our fathers came across the prairie fought Indians, fought drought, fought locusts, fought Dix!พ่อเราอุตส่าห์บุกป่าฝ่าดง ...ต่อสู้กับอินเดียนแดง ความแห้งแล้ง และไอ้ดิ๊กซ์ Blazing Saddles (1974)
Polly, I want a list of the water activities that the city fathers are planning for today.พอลลี่ ผมอยากได้รายการกิจกรรมทางนํ้า ที่ทางเทศบาลเตรียมไว้สําหรับวันนี่ Jaws (1975)
They'll wish their fathers hadn't met their mothers when they start digging the bottoms out and slamming into them rocks, boy.ตอนที่ก้นเรือเริ่มทะลุ เพราะไปกระเเทกเข้ากับหิน Jaws (1975)
And then, at last, the day came when the fathers got back home.แล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึง เมื่อบรรพบุรุษได้กลับบ้าน Idemo dalje (1982)
And all your fathers are gonna get a call from me.แล้วฉันจะโทรไปบอกพ่อแกทุกคน Stand by Me (1986)
All fathers care for their sons.พ่อทุกคนดูแลลูกหลานของพวกเขา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
All fathers care for their sons.พ่อทุกคนดูแลลูกหลานของพวกเขา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
All the other fathers were in there laughing at you... calling you "Poor Giuseppe."ทั้งหมดบรรพบุรุษอื่น ๆ อยู่ในนั้น การหัวเราะที่คุณ ... โทรหาคุณ"Poor เซปเป." In the Name of the Father (1993)
I hate fathers with big houses open to everyone.ฉันเกลียดพ่อที่ อ้าแขนรับทุกคน Wild Reeds (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fathersFathers in cities spend eight hours in the office and another two hours traveling to and from their work on trains full of people every morning and evening.
fathersIt was then that my fathers reproof had come home to me.
fathersMost boys take after their fathers.
fathersThe sins of the fathers are visited upon the children.

CMU English Pronouncing Dictionary
FATHERS F AA1 DH ER0 Z
FATHERS' F AE1 TH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fathers (v) fˈaːðəz (f aa1 dh @ z)
fathers-in-law (n) fˈaːðəz-ɪn-lɔː (f aa1 dh @ z - i n - l oo)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピルグリムファーザーズ[, pirugurimufa-za-zu] (n) Pilgrim Fathers [Add to Longdo]
遠祖[えんそ, enso] (n) forefathers; remote ancestors [Add to Longdo]
教父[きょうふ, kyoufu] (n,adj-no) (1) godfather; sponsor; (2) church fathers [Add to Longdo]
積不善の家には必ず余殃あり;積不善の家には必ず余殃有り[せきふぜんのいえにはかならずよおうあり, sekifuzennoienihakanarazuyoouari] (exp) (arch) (See 積善の家には必ず余慶あり) iniquities of fathers are visited upon their sons [Add to Longdo]
地震雷火事親父[じしんかみなりかじおやじ, jishinkaminarikajioyaji] (n) earthquakes, thunder, fires, fathers (this proverb compares the traditional Japanese father with other things which are generally feared) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top