ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บุพการี

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุพการี-, *บุพการี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุพการี[N] parent, See also: father and mother, Syn. บูรพการี, พ่อแม่, บิดามารดา, Example: ุลัทธิบูชาบรรพบุรุษ จะต้องมีความเคารพเชื่อฟังบุพการีซึ่งเป็นไปเองตามธรรมชาติ, Thai definition: ผู้ที่ทำอุปการะมาก่อน, ผู้ให้กำเนิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุพการีน. ผู้ที่ทำอุปการะมาก่อน เช่น บิดามารดาเป็นบุพการีของบุตรธิดา. (ป. ปุพฺพการี)
บุพการีญาติทางสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป เช่น บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ascendantsบุพการี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
predecessorบุพการี, ผู้ดำรงตำแหน่งก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which of the following literary works are about love for parents?ข้อไหนเกี่ยวกับความรักที่มีต่อบุพการีInnocent Steps (2005)
It's about love for parents.มันคือความรักที่มีต่อบุพการี Innocent Steps (2005)
But in their faces, he saw only horror.ทว่ากลับพบแต่สีหน้าอันหวาดหวั่นของบุพการี Kung Fu Panda 2 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุพการี[n.] (bupphakārī) EN: parent   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top