ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บรรพบุรุษ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรพบุรุษ-, *บรรพบุรุษ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรพบุรุษน. ผู้เป็นต้นวงศ์ตระกูลซึ่งมีผู้สืบสายโลหิตมา, บุคคลที่นับตั้งแต่ปู่ย่าตายายขึ้นไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ancestorบรรพบุรุษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ancestorบรรพบุรุษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
progenitorบรรพบุรุษ [ดู ancestor] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ancestorบรรพบุรุษ [ดู progenitor] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's Lady Caroline de Winter, one of his ancestors.นี่คือคุณหญิงแคโรไลน์ เดอ วินเทอร์ หนึ่งในบรรพบุรุษของท่าน Rebecca (1940)
- our forefathers... - Our quartet?บรรพบุรุษของเรา สี่ของเรา Yellow Submarine (1968)
- and foremothers... - Another quartet?และ บรรพบุรุษหญิง วงอื่นได้หรือไม่ Yellow Submarine (1968)
Are you what we were, before we learned to talk and made a mess of everything?เธอเป็นเหมีอนบรรพบุรุษเรา ก่อนเราจะหัดพูดได้ เรียนรู้ทุก ๆ สิ่งรึเปล่า Beneath the Planet of the Apes (1970)
"... our forefathers brought forth on this...""... บรรพบุรุษของเรามาที่นี่... " Blazing Saddles (1974)
And then, at last, the day came when the fathers got back home.แล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึง เมื่อบรรพบุรุษได้กลับบ้าน Idemo dalje (1982)
All the other fathers were in there laughing at you... calling you "Poor Giuseppe."ทั้งหมดบรรพบุรุษอื่น ๆ อยู่ในนั้น การหัวเราะที่คุณ ... โทรหาคุณ"Poor เซปเป." In the Name of the Father (1993)
Pay respect to the ancestors.คารวะบรรพบุรุษ The Joy Luck Club (1993)
Our ancestors came to me! So angry!บรรพบุรุษของเรามาหาหนู ท่านโกรธมาก The Joy Luck Club (1993)
The ancestors said... if the matter is not settled immediately, they will begin... the cycle of destruction!บรรพบุรุษบอกว่าถ้ายังไม่มีการแก้ไขเดี๋ยวนี้ พวกเขาจะเริ่มวงจรแห่งการทำลายล้าง The Joy Luck Club (1993)
And this spot will eat away Tyan-Yu's flesh, just as it ate away our ancestor's face.แล้วจุดนั้นมันก็จะคอยกัดกินเลือดเนื้อของทันหยู เหมือนกับที่มันกัดกินใบหน้าของท่านบรรพบุรุษ The Joy Luck Club (1993)
Next, our ancestor touched my mouth.ถัดมา ท่านบรรพบุรุษก็จับที่ปากของฉัน The Joy Luck Club (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather   FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ancestor[N] บรรพบุรุษ, See also: ต้นตระกูล, Syn. forefather, forebear
ancestress[N] บรรพบุรุษหญิง
ancestry[N] บรรพบุรุษ, See also: วงศ์ตระกูล, ต้นตระกูล
antecedents[N] บรรพบุรุษ, Syn. one's ancestry
forbear[N] บรรพบุรุษ, See also: บรรพชน, Syn. forebear, Ant. descendant
forebear[N] บรรพบุรุษ, See also: บรรพชน, Syn. forerunner, ancestor, forefather, Ant. descendant, offspring
forefather[N] บรรพบุรุษ, See also: บรรพชน, Syn. ancestor, forebear, forerunner, Ant. descendant, offspring
parentage[N] บรรพบุรุษ, See also: แหล่งกำเนิด, ต้นตระกูล, Syn. ancestry, extraction, stock
patriarch[N] ต้นตระกูล, See also: บรรพบุรุษ, Syn. ancestor, forebear
predecessor[N] บรรพบุรุษ, See also: คนที่อยู่มาก่อน, Syn. antecedent, ancestor, forerunner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afro-american(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับขาวอเมริกันที่มีบรรพบุรุษจากอาฟริกา, เกี่ยวกับชาวอเมริกันผิวดำ. -n. ชาวอเมริกันที่เป็นนิโกร., Syn. Aframerican
ancestor(แอน' เซสเทอะ) n. บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย, ผู้ถูกสืบทอด, รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต, ผู้ที่ทายาทได้รับมรดก, Syn. forefather
ancestral(แอนเซส' เทริล) adj. เกี่ยวกับบรรพบุรุษ, ตกทอด
ancestress(แอน' เซสเทรส) n. บรรพบุรุษหญิงเทือกเถาเหล่ากอหญิง
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
antecedent(แอนทิ' ซิเดินทฺ) adj.,n. มาก่อน, ก่อน, เกิดขึ้นก่อน, แต่ก่อน, ข้อเสนอแรก, เรื่องราวก่อน-antecedents บรรพบุรุษ, Syn. preceding, prior ###A. posterior)
antecessor(แอนทิเซส' เซอะ) n. บรรพบุรุษ
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ

English-Thai: Nontri Dictionary
ancestor(n) บรรพบุรุษ,ปู่ย่าตายาย
ancestral(adj) เกี่ยวกับบรรพบุรุษ
antecedents(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,กำพืด,พงศาวดาร
blood(n) เลือด,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,บรรพบุรุษ
fatherhood(n) ความเป็นพ่อ,ฐานะเป็นพ่อ,บรรพบุรุษ
forebear(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
forefather(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
forerunner(n) ผู้มาก่อน,ผู้เบิกทาง,สัญญาณ,เครื่องนำทาง,บรรพบุรุษ,ลางสังหรณ์
grandsire(n) ปู่,ตา,คนชรา,บรรพบุรุษ
hereditary(adj) ตามพันธุ์,มาจากบรรพบุรุษ

German-Thai: Longdo Dictionary
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top