Search result for

เบียดเสียด

(42 entries)
(0.0492 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบียดเสียด-, *เบียดเสียด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบียดเสียด[V] crowd, See also: flock, throng, congregate, swarm, mass, Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, เบียด, แออัด, ยัดเยียด, Example: ผู้คนเบียดเสียดกันบังเสียจนไม่ได้เห็นอะไร
เบียดเสียดเยียดยัด[V] crowd, See also: be congested, throng, Syn. แออัด, เบียดเสียด, แออัดยัดเยียด, Example: ผู้คนเบียดเสียดเยียดยัดกันมากในช่วงปลายเดือน โดยเฉพาะเย็นวันศุกร์, Thai definition: เบียดออกันแน่น, แออัดกันแน่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบียดเสียดก. ยัดเยียด, เบียดกันแน่น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the bridge-and-tunnel crowd are sure in for a surprise.แต่สะพาน และอุโมงที่เบียดเสียด มีเรื่องให้แปลกใจแน่ๆ The Dark Knight (2008)
It's corrupt, dirty and dense.มันคือความเสื่อมเสีย, กามารมณ์ และ ความเบียดเสียด Bangkok Dangerous (2008)
It's always been one of my top three fears, along with clowns and escalators.มันเป็นหนึ่งใน สามสิ่งที่ผมกลัว พร้อมกับคนเบียดเสียด และบันไดเลื่อน Black Swan (2009)
March 15th comes around, you're just gonna pack it in?วันที่ 15 มีนาคม มาถึง นายแค่เบียดเสียดผู้คน เข้าไปเองรึ? The Gift (2009)
Baby chicks are jammed so close together, they get stressed, attack each other.ลูกไก่เหล่านั้นเบียดเสียดกันและอยูใกล้ชิดกัน พวกมันเครียดและจิกกัดกันเอง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I'm dying to be pushed and shoved in a crowd... and eat bad catered food.ใช่! ใช่ ฉันอยากเบียดเสียดคน และกินอาหารซุ้มห่วยๆ Sex and the City 2 (2010)
So you were right about the catered food and the shoving.คุณพูดถูก อาหารแย่ คนเบียดเสียด Sex and the City 2 (2010)
I fear our vigil will not be of long duration. Please continue.ช่วงสุดท้ายของปี 1925 ปีแห่งการ เบียดเสียด ปัญหา และความรุ่งโรจน์ The King's Speech (2010)
A thousand recollections crowd on me in my own secret alphabet.ความทรงจำนับพันเบียดเสียดวนเวียน อยู่ในบันทึกลับของฉัน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
It's dark in there and crowded.ที่นั่นมันมืดและผู้คนก็เบียดเสียด The Big Sleep No More (2011)
So Serena Dunbrook gets on a Portland streetcar, people erupt into spontaneous dance...งั้น เซอรีน่า ดันบรู๊ค ขึ้นรถราง พอร์ตแลนด์ ผู้คนเบียดเสียด ไปเป็นการเต้น BeeWare (2011)
Over one hundred thousand people craning to get a glimpse this year's Tributes.ผู้คนหลายแสนเบียดเสียดกัน เพื่อที่จะได้เห็นเครื่องบรรณาการของปีนี้ The Hunger Games (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
เบียดเสียดเยียดยัด[v. exp.] (bīetsīet yīetyat) EN: crowd ; be congested ; throng   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crowd[VI] เบียดเสียด
crowd[VT] เบียดเสียด, Syn. jam, squeeze, throng
cram into[PHRV] เบียดกันแน่น, See also: เบียดเสียด, Syn. crowd into
crowd in[PHRV] เบียดเสียดเข้าไป, See also: แย่งกันเข้าไป, Syn. cram in, crush in
crowd into[PHRV] เบียดเสียดเข้าไป, See also: แย่งกันเข้าไป, Syn. cram into, crush into, jam into
crowd out[PHRV] เบียดเสียดกันออกไป, Syn. throng out
fight one's way ot[IDM] เบียดเสียดออกมา, See also: แย่งกันออก, กรูกันออกมา
hustle[VI] เบียด, See also: เบียดเสียด, เบียดดัน, ผลัก
jam in[PHRV] เบียดเสียดกันเข้าไปใน, See also: เบียดเข้าไป, Syn. crowd in
jam into[PHRV] เบียดเสียดกันเข้าไปใน, See also: เบียดเข้าไป, Syn. crowd into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crowd(เคราดฺ) {crowded,crowding,crowds} n. ฝูงชน,กลุ่มชน,คนมาก ๆ ,กลุ่มคนที่ชมการแสดงหรืออื่น ๆ vt. เบียดเสียด
crowded(เครา'ดิด) adj. อัดกันจนเต็ม,เบียดเสียดยัดเยียด,โชกโชน,ผ่านมามาก
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli
scramble(สแครม'เบิล) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ช่วงชิง,แย่งหา,เบียดเสียดเข้าไป,นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกอย่างรวดเร็ว,กระทำอย่างรีบร้อน, Syn. crawl,clamber,mix
squashy(สควอช'ชี) adj. บีบหรืออัด หรือคั้นได้ง่าย,เบียดเสียด,นิ่มและเปียก,สุกทั่วไปหมด., See also: squashily adv., Syn. pulpy
squeeze(สควีซ) vt.,vi.,n. (การ) บีบ,รัด,เบียด,คั้น,กด,อัด,รีด,ขูดรีด,บังคับ,ทำให้ลดน้อยลง,สกัด,ดัน,กอด,จำนวนเล็กน้อย,สิ่งที่บีบหรือคั้นออก,ค่าธรรมเนียม,เงินหักเก็บ,กลุ่มคนที่เบียดเสียดกัน, See also: squeezer n., Syn. press,compr

English-Thai: Nontri Dictionary
crowd(vi) มาชุมนุมกัน,ยัดเยียด,เบียดเสียด,อัด,เบียด
huddle(n) ความยัดเยียด,ความเบียดเสียด,การจับกลุ่มกัน,ความสับสนวุ่นวาย
huddle(vi,vt) ยัดเยียด,เบียดเสียด,ไล่ต้อน,รวมกลุ่ม
jam(vt) บีบ,อัด,แออัด,ออ,ติดขัด,เบียดเสียด,รบกวน
overcrowd(vt) เบียดเสียด,ยัดเยียด,แออัดเกินไป
scramble(n) การแย่งชิง,การปีนป่าย,การช่วงชิง,การเบียดเสียด
scramble(vi) ช่วงชิง,แย่งกัน,เบียดเสียด
tussle(n) การกอดปล้ำกัน,การเบียดเสียด,การแย่งชิงกัน,การต่อสู้กัน
tussle(vi) กอดปล้ำกัน,เบียดเสียด,แย่งชิงกัน,ต่อสู้กัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top