Search result for

มวลชน

(28 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มวลชน-, *มวลชน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวลชน[N] masses, See also: multitude, Example: ปราการอันแข็งแรงของศาสนาฮินดูอยู่ที่มวลชนซึ่งเป็นคฤหัสถ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
massมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then you won't have any trouble telling that to the press, and the fact that the LAPD;งั้นคุณคงไม่รังเกียจทีี่จะบอกสื่อมวลชนแบบนั้นนะครับ และอย่าลืมข้อเท็จจริงที่ว่า LAPD... Changeling (2008)
So, what is he, like a former hippie, current yuppie spoon-feeding the masses the same old garbage?งั้นพ่อคุณเป็นแบบอดีตฮิปปี้งั้นหรอ คงแบบยัปปี้มากกว่า ให้มวลชนได้อิ่มหนำ ในถังขยะใบเก่า Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
The press will be so busy holding press conferences over the seizureตอนนี้เราก็มีสินค้าที่เรายึดมาได้ แค่ขึ้นแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนก็พอ Fast & Furious (2009)
Angela, how much lead time does the media need, once I'm finished with my revisions?แองเจลา สื่อมวลชนจะต้องใช้เวลาล่วงหน้า เท่าไรหลังจากทีฉันแก้ไขทำแถลงนี้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I had to run interference with a reporter.หนูต้องมาห้ามสื่อมวลชนไม่ให้นำเสนอข่าว Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
We gotta care what they think.เราต้องแคร์ความคิดมวลชนหน่อย Public Enemies (2009)
The director of the French National Museums was to hold a press conference at the Louvre this morning.ผู้อำนวยการพิพิทธ์ภัณฑ์ แห่งชาติฝรั่งเศส มีกำหนดการที่จะแถลง กับสื่อมวลชน ที่ลูฟร์ในเช้าวันนี้ 2012 (2009)
He's on the phone with the state department.เขาติดสายกับหน่วยสื่อมวลชน Demonology (2009)
Tonight we've got maths, chemistry, physics and that famous crowd pleaser history.วันนี้ต้องทำคณิต เคมี ฟืสิคส์ แล้วก็ประวัติศาสตร์พวกขวัญใจมวลชน Nowhere Boy (2009)
Do you know why the public is scary?คุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมมวลชนถึงน่ากลัว Episode #1.1 (2009)
This is mob rule.นี้เป็นกฎมวลชน Justice (2009)
Yeah, but no man is worth suffering the indignity of mass transit.ใช่ แต่ก็ไม่มีใครสมควรทรมานกับการขนส่งมวลชน Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มวลชน[n.] (mūanchon) EN: masses ; multitude   FR: masses [fpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
masses[N] มวลชน, See also: มหาชน, คนทั่วไป, คนสามัญ, Syn. heaps, loads, stacks

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mass mediaสื่อมวลชน (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารและอื่น ๆ)
math coprocessorตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์หมายถึง แผ่นวงจรพิเศษหรืออาจเป็นชิปที่สร้างไว้เพื่อให้ทำหน้าที่เฉพาะในการคำนวณ เพื่อช่วยเสริมหน่วยประมวลผลอีกชั้นหนึ่ง ซอฟต์แวร์บางตัวจะมีคำสั่งเรียกเอาตัวประมวลคณิตนี้มาใช้โดยอัตโนมัติ ฉะนั้น ถ้านำโปรแกรมนั้นมาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีตัวประมวลชนิดนี้ ก็อาจจะมีปัญหาได้
media(มี'เดีย) n.,พหูพจน์ของ medium (ดู) -Phr. (The media,mass media สื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แม็กกาซีน)
mob(มอบ) n. ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล,สัตว์,ฝูงชน,มวลชน,แก๊งอาชญากร. adj. เกี่ยวกับฝูงชนที่กำลังอลหม่าน vt. ชุลมุนวุ่นวาย,โจมตีอย่างรุนแรง,ก่อการจลาจล, Syn. gathering,crowd
mobocracy(มอบออค'ระซี) n. การปกครองโดยมวลชน,มวลชนที่เป็นชั้นปกครองกลุ่มหนึ่ง, See also: mobocrat n. mobocratic adj.
platform(แพลท'ฟอร์ม) n. แท่น,ชานชลาสถานี,เวทีสำหรับกล่าวคำปราศัย,ยกพื้น,ดาดฟ้า,แท่นยิง,แท่นปืนใหญ่,นโยบายของพรรคการเมือง,คำแถลงการณ์,การปราศรัยต่อมวลชน,การแสดงปาฐกถา
transport(แทรนซฺพอร์ท') vt. ขนส่ง,นำส่ง,ส่ง,ลำเลียง,ขนย้าย,เนรเทศ. n. การขนส่ง,การนำส่ง,การส่ง,การลำเลียง,การขนย้าย,การเนรเทศ,วิธีการขนส่ง,พาหนะขนส่ง,เครื่องบินโดยสาร,เครื่องบินบรรทุก,ระบบขนส่งมวลชน,อารมณ์รุนแรง,นักโทษที่ถูกเนรเทศ., See also: transportable
turnout(เทิร์น'เอาทฺ) n. การชุมนุม,มวลชนที่มาชุมนุมกัน,การออกปฎิบัติการ,การหยุดงาน,ผลิตผล,ผลิตภัณฑ์,เครื่องมือ,การทำความสะอาด,ทางแยก,รูปแบบของเสื้อผ้า, Syn. output,outfit

English-Thai: Nontri Dictionary
mass(n) ก้อน,กอง,มวลชน,ความหนาแน่น
mob(n) ฝูงชน,กลุ่มคน,โขลง,มวลชน
sedition(n) การปลุกระดมมวลชน,การปลุกปั่น,การต่อต้านรัฐบาล

German-Thai: Longdo Dictionary
Presse(n) |die, pl. Pressen| สื่อมวลชน (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top