ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มุง

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุง-, *มุง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุง[V] crowd around, See also: throng, gather around, Example: เมื่อมีคนเป็นลม อย่าให้คนมามุง เพราะจะทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก, Thai definition: รุมกันเข้าไปดูอย่างไม่มีระเบียบ
มุง[V] roof, See also: cover with roofing, thatch, be roofed with, Example: ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตัวศาลเป็นเรือนไม้ขนาดเล็ก ยกพื้นสูง หลังคามุงสังกะสี, Thai definition: เอาวัสดุบางอย่าง เช่น กระเบื้องหรือจากเป็นต้น ปิดส่วนบนของเรือนหรือหลังคาเพื่อกันแดดกันฝน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มุงก. เอาวัตถุมีกระเบื้องหรือจากเป็นต้น ขึ้นปิดส่วนบนของเรือนหรือหลังคาเพื่อกันแดดกันฝน เช่น เอากระเบื้องมุงหลังคา
มุงรุมกันเข้าไปดูอย่างไม่มีระเบียบ เช่น มีคนมุงดูคนเป็นลมเต็มไปหมด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want all of you to stand back!อย่ามุงครับ! Spies Like Us (1985)
Maybe people will come to see our bold, new window displays.บางที,ผู้คนที่มายืนมุงดูที่หน้าต่างโชว์ อาจชอบความแปลกใหม่ของเรานะ Mannequin (1987)
Well, they're more like some crazy cult than onlookers.เอาล่ะพวกที่เหลือ เป็นกลุ่มคลั่งลัทธิและไทมุง Akira (1988)
Myung-su Hey, come onเฮ้ มุงซู มานี่ Bad Guy (2001)
-Myung-su-มุงซู Bad Guy (2001)
Myungwoo!มุงวู! Windstruck (2004)
Myungwoo's a fool!มุงวูเป็นคนโง่! Windstruck (2004)
My name is "Sorry." Call me now Your name is Myungwoo- ผมชื่อ "ขอโทษ" เรียกชื่อผมเดี๋ยวนี้ - นายชื่อ มุงวู ต่างหาก Windstruck (2004)
Myungwoo!มุงวู! Windstruck (2004)
Myungwoo!มุงวู! Windstruck (2004)
Myungwoo!มุงวู! Windstruck (2004)
Myungwoo...มุงวู... Windstruck (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุง[v.] (mung) EN: roof ; cover with roofing ; thatch   FR: couvrir un toit
มุง[v.] (mung) EN: crowd around ; throng ; gather around ; press round   FR: se masser ; se presser ; affluer
มุงหลังคาทรงไทย[v. exp.] (mung langkhā song Thai) EN: be topped with a Thai-style roof ; be surmounted with a Thai-style roof   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gather from[PHRV] มุง, See also: ห้อมล้อม, พากันมามุง (จากที่ต่างๆ)
roof[VT] มุงหลังคา, Syn. shingle, thatch
shingle[VT] มุงหลังคาด้วยแผ่นวัสดุประเภทไม้หรือน้ำมันดิน
slate[VT] มุงหลังคาด้วยกระเบื้องหินชนวน
thatch[VT] มุงหลังคาด้วยจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bystandern. คนมุง,คนยืนมอง
flashing(แฟลช'ชิง) n. แผ่นมุงข้อต่อของหลังคา
roof(รูฟ) n. หลังคา,หลังคาสิ่งปลูกสร้าง,หลังคารถ,โครงค้ำหลังคา,สิ่งที่คล้ายหลังคาบ้าน,เพดาปาก,ส่วนบน,แผ่นบน -Phr. (raise the roof ทำให้เกิดเสียงดัง,บ่นหรือประท้วงด้วยเสียงที่ดังทะเลาะกันเสียงดัง) vt. มุงหลังคา,ครอบ,ปิดคลุม pl. roofs
roofing(รู'ฟิง) n. การมุงหลังคา,วัสดุที่ใช้มุงหลังคา,หลังคา,หลังคาบ้าน
shingle(ชิง'เกิล) n. แผ่นมุงหลังคาหรือทำผนัง,ทรงผมตัดสั้น,ป้ายเล็ก ๆ ,หินกลมเล็ก ๆ หรือกรวดตามหาดทราย,หาดทรายที่มีหินหรือกรวดดังกล่าว vt. มุงหลังคา,ปิดด้วยแผ่นดังกล่าว,ตัดผมให้สั้นโดยไล่ขึ้นไปจากต้นคอ., See also: shingler n.
thatch(แธชฺ) n. สิ่งที่ใช้มุงหลังคา,หลังคาใบจาก (ฟาง,หญ้า,ใบปาล์มหรืออื่น ๆ) vt. มุงหลังคา., See also: thatcher n.
thatching(แธท'ซิง) n. วัสดุที่ใช้มุงหลังคา,หลังคาใบจาก (ฟาง,หญ้า,ใบปาล์มหรืออื่น ๆ
tile(ไทลฺ) n. แผ่นกระเบื้อง,กระเบื้อง,สิ่งที่คล้ายแผ่นกระเบื้องเครื่องมุงหลังคาหรือลาดพื้น,ท่อกระเบื้อง vt. ปูกระเบื้อง,ติดกระเบื้อง. -tiler n.
vault 1(วอลทฺ) n. หลังคาโค้ง,ห้องหรือทางเดินใต้หลังคาโค้ง,ห้องใต้ดิน,อุโมงค์,ห้องใต้ถุน,ห้องนิรภัยสำหรับเก็บเงินหรือของมีค่า,ห้องสุสาน,สิ่งที่คล้ายหลังคาโค้ง. vt. สร้างหรือมุงด้วยหลังคาโค้ง,ทำให้เป็นหลังคาโค้ง. vi. โค้งเป็นรูปหลังคาโค้ง., See also: vault

English-Thai: Nontri Dictionary
rag(n) เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว,เศษเนื้อต้มเปื่อย,กระเบื้องมุงหลังคา
roof(vt) ปิดคลุม,มุงหลังคา,ครอบ
roofing(n) วัสดุที่ใช้มุงหลังคา,การมุงหลังคา
shingle(vt) มุงหลังคา,ปูด้วยไม้บางๆ
thatch(vt) มุงจาก,มุงหลังคา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top