ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กลุ่มคน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลุ่มคน-, *กลุ่มคน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลุ่มคน(n) crowd, See also: throng, group, community, Syn. ฝูงชน, กลุ่มชน, Example: อย่าไปสนใจกลุ่มคนพวกนั้นเลย เพราะมีแต่จะทำให้เรื่องเลวร้ายลงไปอีก, Count Unit: กลุ่ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก๊วนกลุ่มคนที่มักก่อความวุ่นวาย เช่น ก๊วนมอเตอร์ไซค์ซิ่ง ก๊วนกวนเมือง.
แก๊งกลุ่มคนที่ประพฤติตนไม่ดี เช่น ในซอยนี้มีแก๊งติดยา ฉันจึงไม่กล้าเดินเข้าไปคนเดียว.
คณ-, คณะกลุ่มคนผู้ร่วมกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คณะกรรมการ คณะสงฆ์ คณะนักท่องเที่ยว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crowdsกลุ่มคน [TU Subject Heading]
Mobsกลุ่มคนวุ่นวาย [TU Subject Heading]
Community Resource Teamกลุ่มคนในท้องถิ่นเอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The funny thing is, there's a whole group of people here having some sort of party,ที่น่าตลกก็คือ มีกลุ่มคนรวมตัวกันที่นี่ เหมือนมีงานปาร์ตี้ Clue (1985)
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ Akira (1988)
They're gathering around to hear a storyกลุ่มคนนั่งรวมกันเพื่อจะฟังเรื่องเล่า The Nightmare Before Christmas (1993)
It's simple. Over-specialize and you breed in weakness. It's slow death.อย่างเช่น ถ้าคุณเกิดมาในกลุ่มคนที่อ่อนแอ คุณก็จะตายอย่างช้าๆ Ghost in the Shell (1995)
As a member of the elite Universe Protection Unit of the Space Ranger Corps,ที่นั่นเป็นกลุ่มคนที่คอยพิทักษ์จักรวาล ตำรวจแห่งอวกาศ Toy Story (1995)
The white man marches on!กลุ่มคนขาวเดินขบวนมาแล้ว! American History X (1998)
Hide my body contact the crazies trust them to pay up?ซ่อนศพฉัน สัญญากับกลุ่มคนบ้า แน่ใจว่าพวกเขาที่จะจ่ายงั้นหรือ eXistenZ (1999)
- Why, thank you, Susan.ในกลุ่มคนหรือเพื่อนร่วมงาน Fight Club (1999)
Rob, I'm a businesswoman.กฎของการทำธุรกิจ คือ คุณต้องอยู่กับกลุ่มคนที่มีพรสวรรค์ Rock Star (2001)
"I know how pleased you? ! be to hear I'm getting in with the right kind of people."ผมรู้ว่าแม่คงดีใจที่ได้ยินว่า ผมได้มาอยู่กับกลุ่มคนที่ใช่แล้ว The Dreamers (2003)
The principal one of which is earning large growing sustained legal returns for the people who own the business.หลักการข้อแรกสุดคือการทำรายได้มาก ๆ เติบโต, มีผลตอบแทนถูกกฎหมายที่ยั่งยืน ให้แก่กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ The Corporation (2003)
Corporations were originally associations of people who were chartered by a state to perform some particular function.เดิมทีบรรษัทเป็นการรวมตัวของกลุ่มคน ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ เพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่มคน[klum khon] (n, exp) EN: crowd ; throng ; group ; community ; group of people  FR: groupe de personnes [m]
กลุ่มคนเสื้อน้ำเงิน[klum khon seūa nāmngoen] (n, exp) EN: blue shirt people ; blue shirts
กลุ่มคนเสื้อแดง[klum khon seūa daēng] (n, exp) EN: red shirts  FR: chemises rouges [fpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
army(n) กลุ่ม, See also: กลุ่มคน, ฝูงชน
assembly(n) กลุ่มคน, See also: คนที่รวมตัวกัน
band(n) กลุ่มคน, See also: พวก, คณะ, Syn. troop, group
battery(n) กลุ่มคน, See also: ฝูงชน, Syn. horde
bevy(n) กลุ่มคนกลุ่มใหญ่, Syn. flock, group
body(n) กลุ่มคน, Syn. group
brass(n) กลุ่มคนใหญ่คนโต
cabal(n) กลุ่มคนที่รวมกลุ่มกันอย่างลับๆ เพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง, Syn. plotter
cadre(n) กลุ่มคนที่ได้รับการฝึกเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง
caravan(n) กลุ่มคนเดินทาง, See also: กองคาราวาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
army(อาร์'มี) n.กองทัพบก,กองทหารบก,กองทหาร ฝึกและติดอาวุธเพื่อสงคราม,กลุ่มคนขนาดใหญ่
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน,กลุ่มสิ่งของ,การรวบรวม,ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly
auditory(ออ'ดิทอรี) adj.,n. เกี่ยวกับการฟังหรือการได้ยิน,เกี่ยวกับโสตประสาท,กลุ่มคนที่ฟัง,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
bloc(บลอค) n. กลุ่มคน,หมู่คน,กลุ่มสมาชิกพรรคการเมือง, Syn. group
body(บอด'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง, Syn. physique
brigade(บริเกด') {brigaded,brigading,brigades} n. กองพัน,กองทหารขนาดใหญ่,กลุ่มคนหรือหมู่คณะที่รวมกันเพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง. vt. จัดเป็นกองพัน,จัดเป็นกลุ่ม, Syn. group
cavalry(แคฟ'วาลรี) n. กองทหารม้า,เหล่าทหารม้า,กองทหารยานเกราะ,กลุ่มคนขี่ม้า
clan(แคลน) n. เผ่า,เผ่าพันธุ์,วงศ์,วงศ์ตะกูล,ชาติวงศ์,ครอบครัว,กลุ่มคน,พวก,พ้อง
colony(คอล'ละนี) n. อาณานิคม,กลุ่มคนในอาณานิคม
combine(คัมไบน์',คอม'ไบน์) {combined,combining,combines} v. รวมกัน,ทำให้รวมกัน,ประกอบกัน n. การรวมกัน,กลุ่มคน,เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว, See also: combinability n. ดูcombine combinable adj. ดูcombine, Syn. unite

English-Thai: Nontri Dictionary
bloc(n) หมู่,กลุ่มคน,ฝูงคน,พวก
brigade(n) กองทหาร,กองพลน้อย,กองพัน,กลุ่มคน,หมู่คณะ
communion(n) กลุ่มคนที่นับถือศาสนาเดียวกัน,พิธีศีลมหาสนิท
congregation(n) การรวมกัน,การจับกลุ่มกัน,การชุมนุม,กลุ่มคน
crowd(n) ฝูงชน,มหาชน,กลุ่มคน,พวก,ฝูง
flock(n) ฝูง,พวก,โขยง,กลุ่มคน,ฝูงชน,ก้อน
mob(n) ฝูงชน,กลุ่มคน,โขลง,มวลชน
pack(n) หีบห่อ,สำรับ,ฝูง,ห่อ,พวก,ตั้งยาสูบ,กลุ่มคน
phalanx(n) กองทหารราบ,ฝูงสัตว์,กลุ่มคน,พรรคการเมือง
platoon(n) กองทหาร,หมวดทหาร,กลุ่มคน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
keypals(n) กลุ่มคนที่พูดคุยกับเราโดยไม่เห็นหน้า(โดยเฉพาะบนอินเตอร์เน็ท)
salim(n, adj) กลุ่มคนหรือพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย

German-Thai: Longdo Dictionary
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมฟุตบอล
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top