ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พังครืน

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พังครืน-, *พังครืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พังครืน[V] collapse, See also: crash, Example: ความแรงของน้ำที่ไหลบ่ามาทำให้ขอบตลิ่งพังครืน, Thai definition: พังทลายลงมา
พังครืน[V] disintegrate, See also: shrivel, evaporate, Example: ความอดทนของน้าหวานพังครืน เหมือนฝนที่ตั้งเค้ามานานเทเม็ดลงมาราวฟ้ารั่ว, Thai definition: หมดลง, สลายไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reputations, you know. A lifetime to build, seconds to destroy.เดี๋ยวเจ๊เสียชื่อ เก็ดนะ สร้างสมมาชั่วชีวิต พังครืนได้ในพริบตา Stardust (2007)
They stay crumbled and resent the shattering omnipotence.พวกเขาจะแตก ละเอียดเป็นจุล และจะไม่พอใจในพลัง พลานุภาพที่พังครืนลงมา The Gift (2009)
I have to choose, and if I choose wrong it could screw up my whole life.แต่ถ้าพวกเขาทำให้ฉันเลือก และฉันเลือกผิด มันจะทำให้ทั้งชีวิตของฉันพังครืน Advanced Gay (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top