ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*crash*

K R AE1 SH   
287 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: crash, -crash-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crash[N] การชน, Syn. collision, accident, colliding
crash[N] การล้มละลาย
crash[VI] เกิดเสียงดัง
crash[VI] เคลื่อนที่อย่างเสียงดัง
crash[VI] ชนอย่างแรง
crash[VT] ชนอย่างแรง, Syn. collide with, strike, bump into
crash[ADJ] ซึ่งเร่งรัด
crash[VI] ตกอย่างรวดเร็ว, See also: เสื่อมอย่างรวดเร็ว
crash[VT] ทำให้เกิดเสียงดัง, Syn. clatter, bang
crash[VT] ทำให้เคลื่อนที่อย่างเสียงดัง
crash[VI] ล้มละลาย, Syn. fail, break down
crash[N] เสียงดังที่เกิดจากการชน, Syn. crashing sound, clatter, clash
crash[N] ผ้าเนื้อหยาบ
crash[SL] ยืม
crashed[SL] โดนตรวจค้น
crashing[ADJ] อย่างสุดยอด, Syn. bally, blinking, bloody
crash out[PHRV] หนีรอด (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลุดรอด, หลบหนีได้, Syn. break out, burst out, bust out
crash out[PHRV] หลับอย่างรวดเร็ว (คำสแลง)
crash down[PHRV] ล้มกระแทกเสียงดัง
crash into[PHRV] กระแทก, See also: ชน, พุ่งชน
crash with[PHRV] พุ่งชนกับ, See also: กระแทกกับ, ชนกับ
crash-land[VI] ลงสู่พื้นดินอย่างกระทันหัน
crash-land[VT] ลงสู่พื้นดินอย่างกระทันหัน
gate-crash[VI] ร่วมงานโดยไม่ได้รับเชิญ, Syn. crash
gate-crash[VT] ร่วมงานโดยไม่ได้รับเชิญ, Syn. crash
crash about[PHRV] ทำเสียงดังโครมคราม, See also: ชนของโครมคราม
crashworthy[ADJ] ที่ลงสู่พื้นดินอย่างปลอดภัย
crash around[PHRV] ทำเสียงดังโครมคราม, See also: ชนของโครมคราม
gate-crasher[N] ผู้ร่วมงานโดยไม่ได้รับเชิญ
crash about one's ears[IDM] ล้มเหลวทันที, See also: ล้มครืน, Syn. fall about
crash around one's ears[IDM] ล้มเหลวทันที, See also: ล้มครืน, Syn. fall about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crash(แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง,มีเสียงกระทบหรือชนกัน,พุ่งชน,พัง,ล้มเหลว,พ่ายแพ้,ปรากฎตัว n. เสียงดังสนั่น (ที่เกิดจากการกระทบหรือชนกัน) ,การตกของเครื่องบิน,ความล้มเหลว,ความพังพินาศ คำที่มีความหมายเหมือนกั
head crashหัวพังหมายถึง การที่หัวอ่านและบันทึกข้อมูลไม่อาจทำงานได้อย่างปกติ มักจะเกิดขึ้น เมื่อมีฝุ่นละอองจับเกาะ หรือจานบันทึกเป็นรอย ซึ่งอาจจะทำให้หัวอ่านพังไปด้วย
system crashระบบขัดข้องหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งต่อไปได้

English-Thai: Nontri Dictionary
crash(n) เสียงแตก,เสียงดังสนั่น,เสียงชนโครม,ความพังพินาศ
crash(vi) เกิดเสียงแตก,เกิดเสียงระเบิด,เกิดเสียงดังโครม
crash(vt) ลั่น,ล้ม,ตก,พัง,ชนโครม,ปะทะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
system crashระบบขัดข้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
system crashระบบขัดข้อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crash helmetหมวกกันกระแทก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crash injuriesบาดเจ็บจากการชน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
crash course[แครชคอร์ส] หลักสูตรเร่งรัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Crash.CrashShut Up and Drive (2015)
Then we crashed.แล้วเครื่องเราก็ตก The Great Dictator (1940)
(Crash) It was you buzzing.มันคือคุณหึ่ง คุณเด็กซน Help! (1965)
Squash them! Crash them!ความ ผิดพลาดของพวกเขา! Yellow Submarine (1968)
Is that how you got here? In a plane that crashed?เธอนั่งอยู่บนเครื่องบิน ที่บินมาตกที่นี่เหรอ The Little Prince (1974)
I say, let them crash!ผมว่า ปล่อยให้พวกเขาตกเถอะ Airplane! (1980)
In a moment, we'll ask you to assume crash positions.ในอีกสักครู่ เราจะขอให้ท่าน เตรียมตัวสำหรับเครื่องบินตก Airplane! (1980)
Now, everybody, get in crash positions.ทุกคน เตรียมพร้อมสำหรับเครื่องบินตก Airplane! (1980)
The drummer boy from Illinois went crash, boom, bangคนตีกลองจากอิลิโนยทำแตนชบูมแบง The Blues Brothers (1980)
We're going to crash or crash through.เราจะต้องบุกหรือขับผ่านมันไป The Road Warrior (1981)
Thousands of years ago it crashes and this thing... gets thrown out or crawls out and it ends up freezing in the ice.They're fallin' outta the skies like flies. Government knows Right, Mac? Do you believe any of this voodoo bullshit, Blair? The Thing (1982)
Why the hell is it gonna crash?ทำไมในนรกมันจะผิดพลาด? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Let it know that you're not gonna crash into it.ให้มันรู้ว่าคุณไม่อยากผิดพลาด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Crash landing!เชื่อมโยงไปถึงความผิดพลาด! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
We're crashing!เรากำลังบุก! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Our plane crashed.เครื่องบินตก Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
It crashed.มันกระแทก Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Dr.Jones, did they make the plane crash to get you here?Dr.Jones ไม่พวกเขาทำให้เครื่องบินตก ที่จะได้รับคุณที่นี่? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
We're going to crash!เรากำลังจะไปผิดพลาด! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Then there was a rumble of thunder and a crash of lightning.แล้วมีเสียงฟ้าร้อง และมีเสียงฟ้าผ่า Clue (1985)
They got immigration records, census reports, and they got official accounts of all the wars and plane crashes... and volcano eruptions and earthquakes and fires and floods... and all the other disasters that interrupted the flow of things... in the good old U.S. Of A.ยังมีบันทึกคนเข้าเมือง สำมะโนประชากร มีรายงานเกี่ยวกับสงคราม เครื่องบินตก.. ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม Day of the Dead (1985)
Put me on that Freedom Bird and I figure I'm short and maybe the fucker's gonna crash.ให้ฉันได้อยู่บนเครื่องก่อนจะเชื่อ เผลอๆ เครื่องบินตกก่อนถึงบ้านอีก Casualties of War (1989)
You've been in a plane crash. Please!โอ้ มาย ก๊อดด Hero (1992)
They found his shoe right beside the plane crash.อย่าห่วงเลย Hero (1992)
I was out in the woods and I heard a huge crash.แท๊กซี่! Hero (1992)
I was relieved that it was just a plane crash, and I could help.3640 ที่คังซาน ถนนที่สอง ผู้โดยสารเป็นชายสองคน ดูว่าเค้าไปลงไหนแล้วรายงานด้วย Hero (1992)
John Bubber was living in his car at the time of the crash.ว้าวว อยากรู้จังจะเป็นยังไง อย่าพูดเรื่องที่คุณไม่รู้อะไรเลยจะได้มะ ชั้นไม่ได้อยากรู้เรื่องนั้น Hero (1992)
One minor drawback to this delightful winter sport... is the high-speed crash.อุปสรรคที่ไม่หนักหนาอะไร ของกีฬาที่น่าสนุกนี้... คือการชนด้วยความเร็วสูง Cool Runnings (1993)
This is a photo of a UFO that reportedly crashed in Roswell, New Mexico, in 1947.นี่เป็นภาพ UFO ที่ถูกรายงานว่า ตกที่ Roswell, New Mexico, ในปี 1947. Squeeze (1993)
[ Crash, Glass Shattering ][ชนแก้วแตก] Pulp Fiction (1994)
- [ Loud Crash ] - [ Jody ] What the hell was that?- [ชนดัง] - [โจดี้] สิ่งที่นรกคือการที่? Pulp Fiction (1994)
- You crashed your car into my fucking house!- คุณชนรถของคุณเข้ามาในบ้านร่วมเพศของฉัน! Pulp Fiction (1994)
Motherfuckin' [ Screaming ] - [ Crash ]Motherfuckin'- - [กรีดร้อง] - [ชน] Pulp Fiction (1994)
He hit you, then he crashed into that car.เขาตีคุณแล้วเขาชนเข้ากับรถที่ Pulp Fiction (1994)
I'm sorry, baby, I had to crash that Honda. Will you come on now, please?ฉันขอโทษลูกผมต้องผิดพลาดที่ฮอนด้า คุณจะมาในตอนนี้ได้มั้ย Pulp Fiction (1994)
The pale and dappled skin of the redhead calls for the lust of a wave... crashing to shore... so we may stir up what lies beneath... and bring the foamy delight of love to the surface.ผมสีแดงซีดและตกกระ ร้องหาคลื่นตัณหาให้ถาโถมเข้าฝั่ง ให้เราปลุกเร้าสิ่งที่อยู่ภายใน Don Juan DeMarco (1994)
Tony died... in a terrible car crash.เขาตายในอุบัติเหตุรถชนกัน Don Juan DeMarco (1994)
I just seen your grandmother and she's got the bizarre impression that your name is John Arnold DeMarco... that you grew up in Phoenix, Arizona... and that your father died in a car crash.ผมแค่ไปพบคุณย่าคุณ และเธอก็มีความคิดแผลงๆ ว่าชื่อคุณคือจอห์น อาร์โนล์ด ดีมาร์โก้ Don Juan DeMarco (1994)
She also said that 5 years ago... that your husband died in a car crash.เธอยังบอกว่าเมื่อห้าปีที่แล้ว และสามีคุณตายในอุบัติเหตุรถชนกัน Don Juan DeMarco (1994)
Well, that's it. You gonna crash on the couch?เอาล่ะ พอแล้ว นอนบนโซฟามั้ย The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
They were very devoted parents. It was a car crash in Canada.พวกเขาเป็นพ่อแม่ที่รักลูกมาก ตายเพราะรถชนกันในแคนาดา Jumanji (1995)
I've crash-landed on a strange planet.ยานฉันตกลงมาบนดาวแปลกๆ. Toy Story (1995)
My ship has crash-landed here by mistake.ยานฉันตกลงตรงนี้เพราะความผิดพลาด Toy Story (1995)
The sky's fallin' on your head. The waves are crashin' over your little boat.คลื่นโถมเข้าหาเรือลำเล็กของคุณ พายก็จะหัก Good Will Hunting (1997)
But the crash of '29 hit his interests hard.แต่ตลาดหุ้นล่มปี 29 กระทบเขาอย่างจัง Titanic (1997)
Oh, no, don't crash.ไม่ไม่ อย่าชนนะ American History X (1998)
I couldn't find a spot to settle last night so I ended up crashing on the ferry and before I knew it, she was moving and when we landed I just started roaming around the town.ผมหาที่จะพักเมื่อคืนไม่ได้ ผมเลยนอนพักบนเฟอร์รี่ มารู้ตัวอีกทีเรือก็ขยับแล้ว Dark Harbor (1998)
Euclid crashed.ยูคลิด พังแล้วครับ Pi (1998)
- It crashed.- ทั้งเครื่องพังหมด Pi (1998)
The loop leads to meltdown, but just before they crash they become aware of their own structure.กระทั่งมันพังไป แต่ก่อนที่มันจะพัง เครื่องมันพลันบังเกิดความหยั่งรู้ Pi (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crashThe plate slipped from her hand and crashed to the floor.
crashThe sole survivor of the crash was a baby.
crashShe died in a plane crash.
crashShe won't take an airplane for fear of a crash.
crashThe plane crash took 200 lives.
crashThere were three deaths in the car crash.
crashThe plane crashed suddenly.
crashThe plane turned sharply to the right just before it crashed.
crashThe building may crash at any time.
crashWhen the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.
crashHis airplane crashed in the mountains.
crashThe police are investigating the cause of the crash around the clock.
crashThe stock market crash forced many retirees back into the job market.
crashShe wasn't hurt, but she got goose bumps when her car nearly crashed.
crashThe vase crashed to pieces.
crashCrashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical faults, such as metal fatigue in the airframe or engines.
crashNo one survived the plane crash.
crashThe speeding vehicle skidded and crashed head-on into the rear end of a truck before the driver could say Jack Robinson.
crashAll the passengers were killed in the crash.
crashTwo passenger trains crashed in Shanghai.
crashI hope neither of them was injured in the crash.
crashShe was the only one to survive the crash.
crashThe dishes crashed to the floor.
crashHe affirmed that he saw the crash.
crashThe flowerpot crashed to the sidewalk.
crashThe plane crash was only last week.
crashShe cried for joy when she heard that her son had survived the plane crash.
crashWe heard the tree fall with a crash.
crashAll the passengers aboard were killed in the crash.
crashThe stock market crash of October 1987 in New York is still vividly remembered.
crashAs many as 400 passengers were killed in the crash.
crashThe airplane skimmed the ground before it crashed.
crashThe child heard something fall with a crash.
crashThe U.S. economy shrugged off the '87 Crash.
crashWindows95 crashed on me AGAIN!
crashI heard something crashing in the kitchen in the middle of the night.
crashThe police are investigating the cause of the crash.
crashShe was an orphan who lost her parents in a plane crash.
crashThe fence fell with a great crash.
crashThe car crashed into the truck.
crashInvestigators are running a probe into what caused the crash.
crashHow did the plane crash come about?
crashHe was under the influence of alcohol when he crashed his car.
crashHe survived the plane crash.
crashThe car crashed because the driver was careless.
crashState police spokeswoman Janet Welp says the truck wound up crashing into a bridge railing along Interstate 30.
crashThe current rate is about one airplane crash every two weeks, measuring all serious accidents to all types of transport jets.
crashWe prepared ourselves for the crash.
crashAccording to TV news, there was a plane crash in India.
crashThe dish fell on the floor with a crash.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พังครืน[V] collapse, See also: crash, Example: ความแรงของน้ำที่ไหลบ่ามาทำให้ขอบตลิ่งพังครืน, Thai definition: พังทลายลงมา
อุบัติเหตุ[N] accident, See also: mishap, crash, Example: การใช้รถยนต์อย่างประมาท อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้, Thai definition: เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด, ความบังเอิญเป็น
ปะทะ[V] crash, See also: knock, bump against, collide with, Syn. ชน, กระทบ, Example: เพราะความเหม่อลอย ทำให้จักรยานของเขาไปปะทะกับเสาไฟฟ้าอย่างจัง, Thai definition: โดนกัน, กระทบกัน
ประสานงา[V] collide, See also: crash, Syn. ชน, ปะทะ, พุ่งเข้าชน, Example: รถบรรทุกประสานงากับรถเก๋งพังยับทั้งคู่, Thai definition: ลักษณะที่รถหรือเรือแล่นเข้าชนกันอย่างแรง
ชน[V] collide with, See also: hit, bump against, strike, crash, run into, butt, Syn. กระแทก, ปะทะ, Example: รถซิ่งชนเสาไฟฟ้าจนหักโค่นลงมา
กระแทก[V] hit, See also: bump, crash against, collide, bang (the door), slam (the door), Syn. กระทบ, ชน, Example: มันเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นที่ดิ้นกันต้องมีรายการเหยียบหรือกระแทกกันบ้าง, Thai definition: กระทบโดยแรง
การกระแทก[N] crash, Syn. การชน, การโดน, การกระทุ้ง, การกระทบ, Example: เครื่องบินนี้มีกำลังพอยกตัวเองได้และแข็งแรงพอจะทนการกระแทกในการลงและสามารถบินในอากาศที่มีลมพัดแรงๆ ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch   FR: heurter ; frapper
กระแทก[v.] (krathaēk) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam   FR: heurter ; cogner
หมวกกันน็อก[n.] (mūak kannǿk) EN: helmet ; anti-knock helmet ; crash helmet   FR: casque (de motocycliste) [m]
ปะทะ[v.] (patha) EN: collide head on ; crash ; clash ; knock ; bump against ; collide with   FR: entrer en collision ; heurter ; frapper
พุ่งชนต้นไม้[v. exp.] (phungchon tonmāi) EN: crash into a tree   
ประสานงา[v. exp.] (prasān ngā) EN: collide head on ; crash   
รถชน[n. exp.] (rot chon) EN: car crash ; car accident   FR: accident de voiture [m]
รถชนกัน[n. exp.] (rot chon kan) EN: car crash ; car accident   FR: accident (de voiture) [m] ; collision [f]
ตลาดหุ้นล่ม[n. exp.] (talāt hun lom) EN: stock market crash ; collapse of the market   
อุบัติเหตุ[n.] (ubattihēt = ubatthēt) EN: accident ; crash   FR: accident [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRASH K R AE1 SH
CRASH'S K R AE1 SH IH0 Z
CRASHED K R AE1 SH T
CRASHES K R AE1 SH IH0 Z
CRASHING K R AE1 SH IH0 NG
PRECRASH P R IY0 K R AE1 SH
POSTCRASH P OW1 S T K R AE2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crash (v) krˈæʃ (k r a1 sh)
crashed (v) krˈæʃt (k r a1 sh t)
crashes (v) krˈæʃɪz (k r a1 sh i z)
crashing (v) krˈæʃɪŋ (k r a1 sh i ng)
gatecrash (v) gˈɛɪtkræʃ (g ei1 t k r a sh)
crash-dive (v) krˈæʃ-daɪv (k r a1 sh - d ai v)
crash-land (v) krˈæʃ-lˈænd (k r a1 sh - l a1 n d)
crash-dived (v) krˈæʃ-daɪvd (k r a1 sh - d ai v d)
crash-dives (v) krˈæʃ-daɪvz (k r a1 sh - d ai v z)
crash-lands (v) krˈæʃ-lˈændz (k r a1 sh - l a1 n d z)
gatecrashed (v) gˈɛɪtkræʃt (g ei1 t k r a sh t)
gatecrasher (n) gˈɛɪtkræʃər (g ei1 t k r a sh @ r)
gatecrashes (v) gˈɛɪtkræʃɪz (g ei1 t k r a sh i z)
crash-diving (v) krˈæʃ-daɪvɪŋ (k r a1 sh - d ai v i ng)
crash-helmet (n) krˈæʃ-hɛlmɪt (k r a1 sh - h e l m i t)
crash-landed (v) krˈæʃ-lˈændɪd (k r a1 sh - l a1 n d i d)
gatecrashers (n) gˈɛɪtkræʃəz (g ei1 t k r a sh @ z)
gatecrashing (v) gˈɛɪtkræʃɪŋ (g ei1 t k r a sh i ng)
crash-helmets (n) krˈæʃ-hɛlmɪts (k r a1 sh - h e l m i t s)
crash-landing (v) krˈæʃ-lˈændɪŋ (k r a1 sh - l a1 n d i ng)
crash-landings (n) krˈæʃ-lˈændɪŋz (k r a1 sh - l a1 n d i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
车祸[chē huò, ㄔㄜ ㄏㄨㄛˋ, / ] traffic accident; car crash, #6,641 [Add to Longdo]
突击[tū jī, ㄊㄨ ㄐㄧ, / ] make a sudden and violent attack; do a crash job, #7,901 [Add to Longdo]
相撞[xiāng zhuàng, ㄒㄧㄤ ㄓㄨㄤˋ, ] collision; crash; to crash together; to collide with; to bump into, #11,642 [Add to Longdo]
闯入[chuǎng rù, ㄔㄨㄤˇ ㄖㄨˋ, / ] to intrude; to charge in; to gate-crash, #12,013 [Add to Longdo]
[pēng, ㄆㄥ, ] sound of crashing; thunder, #13,976 [Add to Longdo]
咆哮[páo xiào, ㄆㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, ] sound of waves crashing, #14,872 [Add to Longdo]
坠毁[zhuì huǐ, ㄓㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˇ, / ] (plane) crash, #15,302 [Add to Longdo]
撞车[zhuàng chē, ㄓㄨㄤˋ ㄔㄜ, / ] crash (cars), #19,508 [Add to Longdo]
[huā, ㄏㄨㄚ, / ] crashing sound, #20,883 [Add to Longdo]
速成[sù chéng, ㄙㄨˋ ㄔㄥˊ, ] crash course; intensive course, #29,154 [Add to Longdo]
闯关[chuǎng guān, ㄔㄨㄤˇ ㄍㄨㄢ, / ] to crash through a barrier, #29,292 [Add to Longdo]
坠机[zhuì jī, ㄓㄨㄟˋ ㄐㄧ, / ] airplane crash, #33,049 [Add to Longdo]
咣当[guāng dāng, ㄍㄨㄤ ㄉㄤ, / ] crash; bang, #34,656 [Add to Longdo]
哗啦啦[huā lā lā, ㄏㄨㄚ ㄌㄚ ㄌㄚ, / ] onomat. crashing sound, #34,726 [Add to Longdo]
哗啦[huā lā, ㄏㄨㄚ ㄌㄚ, / ] onomat. sound of a crash; with a crash, #38,837 [Add to Longdo]
博古[Bó gǔ, ㄅㄛˊ ㄍㄨˇ, ] Bo Gu (1907-1946), Soviet trained Chinese communist, journalist and propagandist, 1930s left adventurist, subsequently rehabilitated, killed in air crash, #63,075 [Add to Longdo]
哐啷[kuāng lāng, ㄎㄨㄤ ㄌㄤ, ] onomat. clang; clatter; bang; crash; clank, #93,453 [Add to Longdo]
[hōng, ㄏㄨㄥ, ] sound of a crash; surname Hong, #109,464 [Add to Longdo]
闯关者[chuǎng guān zhě, ㄔㄨㄤˇ ㄍㄨㄢ ㄓㄜˇ, / ] person who crashes through a barrier; gate-crasher, #281,628 [Add to Longdo]
[chuā, ㄔㄨㄚ, ] onomat. crashing sound, #293,907 [Add to Longdo]
交通意外[jiāo tōng yì wài, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄧˋ ㄨㄞˋ, ] traffic accident; car crash [Add to Longdo]
哐哐啷啷[kuāng kuāng lāng lāng, ㄎㄨㄤ ㄎㄨㄤ ㄌㄤ ㄌㄤ, ] onomat. crash; clank; clatter [Add to Longdo]
哗啦一声[huā lā yī shēng, ㄏㄨㄚ ㄌㄚ ㄧ ㄕㄥ, / ] with a crash; with a thunderous noise [Add to Longdo]
碰磁[pěng cí, ㄆㄥˇ ㄘˊ, ] a currently widespread fraud in PRC involving deliberately crashing cars then demanding compensation [Add to Longdo]
碰磁人[pèng cí rén, ㄆㄥˋ ㄘˊ ㄖㄣˊ, ] person involved in a currently widespread fraud in PRC called 碰磁, consisting of crashing cars then demanding compensation [Add to Longdo]
碰磁儿[pèng cí r, ㄆㄥˋ ㄘˊ ㄦ˙, / ] a currently widespread fraud in PRC involving deliberately crashing cars then demanding compensation [Add to Longdo]
粉碎[fěn suì, ㄈㄣˇ ㄙㄨㄟˋ, ] crash; break up [Add to Longdo]
闯过[chuǎng guò, ㄔㄨㄤˇ ㄍㄨㄛˋ, / ] to crash one's way through [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
衝撃[しょうげき, shougeki] Thai: ชนอย่างแรง English: crash

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absturz {m} | Abstürze {pl}crash | crashes [Add to Longdo]
Bruchlandung {f} | Bruchlandungen {pl}crash landing | crash landings [Add to Longdo]
Crash {m}crash [Add to Longdo]
Crash-Test {m}crash test [Add to Longdo]
Eindringling {m}gatecrasher [Add to Longdo]
Flugzeugabsturz {m}; Flugzeugunglück {n}plane crash [Add to Longdo]
Frontalzusammenstoß {m}head-on collision; frontal crash [Add to Longdo]
Intensivprogramm {n}crash programme [Add to Longdo]
Krach {m}; Krachen {n}crash; bang [Add to Longdo]
Landung {f} (des Magnetkopfes auf der Festplatte) [comp.]head crash [Add to Longdo]
Leitplanke {f} | Leitplanken {pl}crash barrier | crash barriers [Add to Longdo]
Schleuderpreis {m}crash price [Add to Longdo]
Schnellkurs {m}; Intensivkurs {m}crash course [Add to Longdo]
Sofortprogramm {n}crash program [Add to Longdo]
Sturzhelm {m}; Schutzhelm {m} | Sturzhelme {pl}; Schutzhelme {pl}crash helmet | crash helmets [Add to Longdo]
Unfall {m}; Havarie {f} | Unfälle {pl} | ein tödlicher Unfall | ungemilderter schwerer Unfall | gegen Unfall versichert | einen Unfall bauen [ugs.]accident | accidents | a fatal accident | unmitigated severe accident | insured against accidents | to crash; to shunt [coll.] [Add to Longdo]
Unfall {m}; Zusammenstoß {m}crash [Add to Longdo]
Verkehrsunfall {m} (schwerer)car crash [Add to Longdo]
Zusammenbruch {m}; Krach {m}crash [Add to Longdo]
Zusammenstoß {m}crash; clash [Add to Longdo]
abstürzen (Flugzeug) | abgestürztto crash (airplane) | crashed [Add to Longdo]
anprallen | anprallend | angepralltto crash into | crashing into | crashed into [Add to Longdo]
bruchlanden; eine Bruchlandung machento crash-land [Add to Longdo]
gekracht; zerbrachcrashed [Add to Longdo]
krachen; Lärm machen | krachend; Lärm machend | gekracht; Lärm gemachtto crash; to bang | crashing; banging | crashed; banged [Add to Longdo]
zerschmetternto crash [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
がたん[, gatan] (adv-to,adv) (on-mim) (with a) bump; (with a) bang; (with a) crash; sharply [Add to Longdo]
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]
どうと;どうど(ok)[, douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling [Add to Longdo]
ガン寝[ガンね, gan ne] (n) (See 爆睡) fast asleep; bombed; crashed [Add to Longdo]
クラッシャー[, kurassha-] (n) (1) crusher; (2) crasher [Add to Longdo]
クラッシュ[, kurasshu] (n,vs) crash; (P) [Add to Longdo]
クラッシュ回復[クラッシュかいふく, kurasshu kaifuku] (n) {comp} crash recovery [Add to Longdo]
システムクラッシュ[, shisutemukurasshu] (n) {comp} system crash [Add to Longdo]
システムダウン[, shisutemudaun] (n) {comp} system crash [Add to Longdo]
バタン(P);ばたん[, batan (P); batan] (adv,adv-to) (on-mim) bang; slam; thud; crash; (P) [Add to Longdo]
ブラウザクラッシャー[, burauzakurassha-] (n) {comp} browser crasher; browser crusher [Add to Longdo]
ブラクラ[, burakura] (n) (abbr) {comp} browser crasher [Add to Longdo]
ヘッドクラッシュ[, heddokurasshu] (n) {comp} head crash [Add to Longdo]
ヘッド衝突[ヘッドしょうとつ, heddo shoutotsu] (n) {comp} head crash [Add to Longdo]
釜を掘る[かまをほる, kamawohoru] (exp,v5r) (1) (uk) (col) (vulg) (See お釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash one's car into the back of another [Add to Longdo]
九天直下[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n) falling headlong; plummeting; sudden crash [Add to Longdo]
激突[げきとつ, gekitotsu] (n,vs) crash into; clash; (P) [Add to Longdo]
事故機[じこき, jikoki] (n) aircraft involved in an accident; crashed aircraft; distressed aircraft [Add to Longdo]
事故現場[じこげんば, jikogenba] (n) scene of an accident; crash site; accident scene [Add to Longdo]
自動車事故[じどうしゃじこ, jidoushajiko] (n) motor(ing) (an auto) accident; car crash (smash) [Add to Longdo]
自爆[じばく, jibaku] (n,vs,adj-no) suicide bombing (e.g. crashing one's plane into a target); self-destruction; blowing oneself up [Add to Longdo]
衝撃[しょうげき, shougeki] (n,vs) shock; crash; impact; ballistic; (P) [Add to Longdo]
丁と[ちょうと, chouto] (adv) with a clang; with a bang; with a crash [Add to Longdo]
墜落[ついらく, tsuiraku] (n,vs) falling; crashing; (P) [Add to Longdo]
墜落事故[ついらくじこ, tsuirakujiko] (n) a plane crash [Add to Longdo]
特訓[とっくん, tokkun] (n,vs) special training; intensive training; crash course; (P) [Add to Longdo]
突貫作業[とっかんさぎょう, tokkansagyou] (n) rush work; crash program; working on a crash basis; working at top speed [Add to Longdo]
破壊[はかい, hakai] (n,vs) (1) destruction; disruption; (2) {comp} (application) crash; (P) [Add to Longdo]
爆睡[ばくすい, bakusui] (adj-na) (col) fast asleep; bombed; crashed [Add to Longdo]
崩落[ほうらく, houraku] (n,vs) collapse; break; cave-in; crash; (market) decline; (P) [Add to Longdo]
暴落[ぼうらく, bouraku] (n,vs) slump; crash; heavy fall; decline; (P) [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) [Add to Longdo]
落つ;墜つ;堕つ[おつ, otsu] (v5t,vi) (1) (See 落ちる・1,落ちる・2,落ちる・3,落ちる・4) to fall down; to drop; (2) to fail (e.g. exam); (3) to crash; to degenerate; to degrade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラッシュ[くらっしゅ, kurasshu] crash (vs) [Add to Longdo]
システムクラッシュ[しすてむくらっしゅ, shisutemukurasshu] system crash [Add to Longdo]
システムダウン[しすてむだうん, shisutemudaun] system crash [Add to Longdo]
ヘッドクラッシュ[へっどくらっしゅ, heddokurasshu] head crash [Add to Longdo]
ヘッド衝突[ヘッドしょうとつ, heddo shoutotsu] head crash [Add to Longdo]
破壊[はいか, haika] crash (application) (vs), disruption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crash \Crash\ (kr[a^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Crashed}
   (kr[a^]sht); p. pr. & vb. n. {Crashing}.] [OE. crashen, the
   same word as crasen to break, E. craze. See {Craze}.]
   To break in pieces violently; to dash together with noise and
   violence. [R.]
   [1913 Webster]
 
      He shakt his head, and crasht his teeth for ire.
                          --Fairfax.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crash \Crash\, v. i.
   1. To make a loud, clattering sound, as of many things
    falling and breaking at once; to break in pieces with a
    harsh noise.
    [1913 Webster]
 
       Roofs were blazing and walls crashing in every part
       of the city.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To break with violence and noise; as, the chimney in
    falling crashed through the roof.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crash \Crash\, n.
   1. A loud, sudden, confused sound, as of many things falling
    and breaking at once.
    [1913 Webster]
 
       The wreck of matter and the crash of worlds.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Ruin; failure; sudden breaking down, as of a business
    house or a commercial enterprise; as, the stock market
    crash of 1929.
    [1913 Webster]
 
       The last week of October 1929 remains forever
       imprinted in the American memory. It was, of course,
       the week of the Great Crash, the stock market
       collapse that signaled the collapse of the world
       economy and the Great Depression of the 1930s. From
       an all-time high of 381 in early September 1929, the
       Dow Jones Industrial Average drifted down to a level
       of 326 on October 22, then, in a series of traumatic
       selling waves, to 230 in the course of the following
       six trading days.
       The stock market's drop was far from over; it
       continued its sickening slide for nearly three more
       years, reaching an ultimate low of 41 in July 1932.
       But it was that last week of October 1929 that
       burned itself into the American consciousness. After
       a decade of unprecedented boom and prosperity, there
       suddenly was panic, fear, a yawning gap in the
       American fabric. The party was over. --Wall street
                          Journal,
                          October 28,
                          1977.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crash \Crash\, n. [L. crassus coarse. See {Crass}.]
   Coarse, heavy, narrow linen cloth, used esp. for towels.
   [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Crash /krɛʃ/ 
  crash

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top