ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be anxious

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be anxious-, *be anxious*, be anxiou
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He must be anxious on what it is.เขาจะต้องกงวลกับเรื่องนี้ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
You must be anxious to, um, you know, get back to work.คุณต้องมีความกังวลอยู่ด้วย คุณก็รู้ว่าคุณต้องกลับไปทำงาน The Gift (2009)
What do I have to be anxious about?ฉันต้องเป็นกังวลอะไร Episode #1.17 (2010)
I thought after six weeks, you'd be anxious to hood up.ฉันคิดว่าหลังจากผ่านมา 6 อาทิตย์ คุณคงอยากใส่ฮู้ดเต็มแก่ Burned (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be anxiousPeople seemed to be anxious about the future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก๊กซิม[V] worry, See also: be anxious, Syn. กลุ้มใจ, ปวดหัว, Ant. ดีใจ, สบายใจ, Example: เมื่อเตี่ยทราบข่าวว่าลูกชายถูกไล่ออกจากโรงเรียน เตี่ยรู้สึกเก๊กซิมมากที่เลี้ยงลูกไม่ได้ดี
แบกโลก[V] be anxious, See also: be worried, Syn. มีทุกข์, Example: สีหน้าของหล่อนดูมีกังวลเหมือนแบกโลกไว้ตลอดเวลา, Thai definition: มีแต่ความทุกข์กังวลอยู่ตลอดเวลา
ปวดหัว[V] worry, See also: be anxious, Syn. กลุ้มใจ, กังวลใจ, ปั่นป่วน, วุ่นวายใจ, Example: เรื่องนี้ทำให้เขาต้องปวดหัวมานานพอสมควร เพราะยังแก้ปัญหาไม่ได้สักที
ร้อนอกร้อนใจ[V] be anxious, See also: worry, be perturbed, be worried, Syn. ร้อนใจ, เดือดร้อน, กระวนกระวายใจ, เดือดเนื้อร้อนใจ, Example: เธอร้อนอกร้อนใจอยากจะให้เขากลับมา
วิตกกังวล[V] worry, See also: be anxious, be concerned, Syn. ไม่สบายใจ, กังวล, วุ่นวายใจ, วิตก, Example: คนไข้วิตกกังวลว่าตนคงเป็นโรคร้ายแรง เพราะแม้แต่หมอก็ยังหาอาการไม่พบ
อยากรู้อยากเห็น[V] be curious, See also: be anxious to know, be inquisitive, Syn. อยากรู้, Example: เจ้าเด็กน้อย ถ้าเจ้าอยากรู้อยากเห็นก็ตามฉันมาทางนี้
หนักอกหนักใจ[V] be anxious, See also: be worried about, be concerned about, be troubled about, Syn. วิตก, ลำบากใจ, หนักอก, หนักใจ, กลุ้มใจ, กังวลใจ, Ant. เบาใจ, โล่งใจ, หายกังวล, โล่งอก, Example: เขาหนักอกหนักใจในปัญหาเรื่องหนี้สินอย่างมาก, Thai definition: กังวลว่าจะไม่เป็นไปดังต้องการ
หวั่นไหว[V] be shaken, See also: be anxious, Syn. โอนเอน, ครั่นคร้าม, Example: ทุกคนควรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จิตใจจะได้ไม่หมกมุ่นและหวั่นไหว, Thai definition: สั่นสะเทือน, โอนเอน, ครั่นคร้าม
พะวง[V] worry, See also: be anxious, be concerned, Syn. กังวล, ห่วง, พะวักพะวง, Example: ผู้หญิงที่มีครรภ์มักจะมัวพะวงว่าตนเองจะอ้วนเกินไปหรือเด็กจะอ้วนเกินไปแล้วคลอดยาก
พะวักพะวน[V] worried, See also: be anxious, be concerned, be distraught, Syn. ห่วงหน้าพะวงหลัง, ห่วงหน้าห่วงหลัง, พะว้าพะวัง, Example: การต้องไปอยู่ไกลเจือทองหลายปีทำให้ดวงดอมพะวักพะวนเพราะรู้ว่าเจือทองไม่มีใคร, Thai definition: ห่วงเรื่องต่างๆ หลายเรื่องพร้อมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกโลก[v. exp.] (baēk lōk) EN: be anxious ; be worried   FR: être anxieux
ห่วง[v.] (huang) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious about ; worry about   FR: être concerné par ; s'en faire
เก๊กซิม[v.] (keksim) EN: worry ; be anxious   
กระวนกระวาย[v.] (krawonkrawāi) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; try frantically   FR: être agité ; être nerveux
เป็นห่วง[v. exp.] (pen huang) EN: be anxious about   FR: se soucier de ; s'en soucier
เป็นกังวล[v.] (pen kangwon) EN: be worried ; concern ; be anxious ; bother ; worry   FR: se soucier ; se préoccuper
เป็นทุกข์[v. exp.] (pen thuk) EN: be worried ; concern ; be anxious ; bother ; worry   FR: être malheureux
พะวง[v.] (phawong) EN: worry ; be anxious ; be concerned   FR: se soucier de ; se préoccuper de
ร้อนใจ[v.] (rønjai) EN: worry ; be anxious   FR: être angoissé ; angoisser (fam.) ; éprouver de l'anxiété
ร้อนรน[v. exp.] (rønron) EN: be impatient ; worry ; feel restless with anxiety ; be anxious   FR: être impatient

Japanese-English: EDICT Dictionary
案じる;按じる[あんじる, anjiru] (v1,vt) (1) (案じる only) (See 案ずる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案ずる・2,一計を案じる) to investigate; to consider; to plan; (3) (按じる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
案ずる;按ずる[あんずる, anzuru] (vz,vt) (1) (案ずる only) (See 案じる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案じる・2) to investigate; to consider; to plan; (3) (按ずる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
気になる[きになる, kininaru] (exp,vi,v5r) to be on one's mind; to worry one; to care about; to be bothered by; to feel uneasy; to be anxious; to feel inclined [Add to Longdo]
気に病む[きにやむ, kiniyamu] (exp,v5m) to worry; to fret (over something); to be worried; to be anxious [Add to Longdo]
行きたがる[いきたがる, ikitagaru] (v5r) to be anxious to go [Add to Longdo]
念じる[ねんじる, nenjiru] (v1,vt) to have in mind; to be anxious about; to pray silently [Add to Longdo]
念ずる[ねんずる, nenzuru] (vz,vt) to pray silently; to have in mind; to be anxious about [Add to Longdo]
不安がる[ふあんがる, fuangaru] (v5r,vi) to be uneasy; to be anxious; to fear [Add to Longdo]
憂える(P);愁える[うれえる, ureeru] (v1,vt) to grieve; to lament; to be anxious; to be distressed; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top