ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แบกโลก

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบกโลก-, *แบกโลก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบกโลก[V] be anxious, See also: be worried, Syn. มีทุกข์, Example: สีหน้าของหล่อนดูมีกังวลเหมือนแบกโลกไว้ตลอดเวลา, Thai definition: มีแต่ความทุกข์กังวลอยู่ตลอดเวลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All that world just weighing down on youเหมือนนายแบกโลกไว้ The Legend of 1900 (1998)
Well, I'm having a fine time... and you two look like you got the weight of the world on your shoulders.ฉันกำลังมีความสุข แต่พวกแกสองคน เหมือนแบกโลกเอาไว้บนบ่า Cassandra's Dream (2007)
You gotta stop carrying the weight of the world on your shoulders, Jeep.เธอเลิกแบกโลกทั้งใบไว้เสียที จี๊บ Legion (2010)
You should, like, totally be in charge of the earth.คุณก็ควรทำ เหมือนไปแอ่นอก แบกโลกไว้ทั้งหมดเลย The Body and the Bounty (2010)
I know that "Weight of the world" look, Dad.พ่อทำหน้าเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบ What Hides Beneath (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกโลก[v. exp.] (baēk lōk) EN: be anxious ; be worried   FR: être anxieux

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top